Search
уторак 11 децембар 2018
 • :
 • :

KO ĆE POBEDITI IMUNITET ILI RAK?

Hemioterapija Osnovne informacije

Hemioterapija Osnovne informacije

Saznaj više na našem video kanalu

Ovaj tekst je namenjen pacijentima obolelim od raka koji treba da prime hemioterapiju. Potrebu za hemioterapijom odredjuje internista-onkolog ili komisija koju najčešce čine hirurg, internista- onkolog i radioterapeut. Na samom početku treba znati, da najveći broj pacijenata obolelih i lečenih od zloćudnog tumora u toku svog lečenja dobija neku vrstu hemioterapije. Hemioterapija je metoda lečenja raka koja se primenjuje bez obzira da li se rak nalazi u organu gde je nastao ili je proširen po telu. Kako se radi o vrlo jakim lekovima, neželjeni efekti koji se mogu pojaviti u toku lečenja su relativno česti i neprijatni. Svrha teksta koji sledi je da upozna pacijente sa delovanjem hemioterapije na ćelije raka, na organizam u celosti kao i sa neželjenim efektima koji mogu da se pojave u toku lečenja. Najvažnije od svega je da pacijent koji treba da primi hemioterapiju shvati njenu važnost, kao i razloge njene primene u cilju što boljeg lečenja ili potpunog izlečenja.

Poznavajući većinu neželjenih efekata ni pacijentu, ni lekaru nije lako da se odluči za primenu hemioterapije. Kod raka dojke ona se daje bez dvoumljenja u slučajevima kad limfni čvorovi pazuha sadrze ćelije raka, jer je tada hemioterapija jedina šansa pacijenta da se spreči dalje proširenje bolesti. Odluka postaje teža kad se ne može sa sigurnošću tvrditi da se u organizmu još nalaze maligne ćelije, ili je mozda izlečenje već postignuto operacijom, otklanjanjem samog tumora. U takvim slučajevima možemo samo da se oslanjamo na statističke podatke koji se baziraju na posmatranju desetine hiljada pacijenata obolelih od raka, na osnovu kojih su i svetski protokoli za lečenje obolelih od raka sastavljeni. I odluka za, i odluka protiv primene ove metode lečenja snose odredjeni rizik i zato pacijent mora biti upoznat sa značajem hemioterapije, ali i sa njenim rizicima. Ovde je veoma važno napomenuti da sam pacijent mora da donese odluku o primeni hemioterapije, da veruje u njenu uspešnost jer je to način da se ostvare dobri rezultati, znači, ne podležite pritiscima vi ste vlasnik svoga zdravlja ali isto tako i bolesti.

Ne sme se zanemariti ni činjenica da, iako je hemioterapija jedan od najmoćnijih načina lečenja raka, ona nije čudotvorno sredstvo. Kod odredjenog broja pacijenata tumor se tokom godina ponovo pojavi. To znači, da su se u organizmu vec nalazile ćelije raka pre započinjanja hemioterapije i da ona nije uspela da uništi sve zloćudne ćelije. Ni u slučaju tih pacijenata nije još sve izgubljeno, jer, zahvaljujući modernoj medicinskoj nauci, danas su poznati i dodatni načini lečenja. Veoma dobre rezultate u borbi je dala i metabolička terapija kancera posle hemioterapije.

Pacijent, dakle, mora imati poverenja u tim lekara koji ga leči i prihvatiti njihovu procenu neophodnosti predloženih metoda lečenja, pa i hemioterapije, s obzirom da je zajednički cilj svih ucesnika u lečenju potpuno izlečenje obolelog.

PITANJA

Pitanja koja pacijenti oboleli od raka najčesce postavljaju su stereotipna i

uglavnom se odnose na sam zloćudni tumor i na celokupni proces lečenja hemioterapijom. Sadržaj ove brošure će pokušati da odgovori na većinu tih pitanja, a koja ostanu neodgovorena, kao i Vaša licna pitanja, možete postaviti svom internisti-onkologu. On će Vam dati sva dodatna obaveštenja da biste u potpunosti bili spremni za  hemioterapiju.

Opšta pitanja o hemioterapiji

 • Šta je hemioterapija i kako ona deluje?
 • Koje su standardne metode lečenja tipa raka koji ja imam?

hemioterapija

 • Zašto je u mom slučaju potrebna hemioterapija?
 • Da li postoji drugi tretman za vrstu raka koju ja imam?
  • Kakva je korist od hemioterapije?
  • Koji su rizici od hemioterapije?
  • Koliko dugo, gde i kako ću primati hemioterapiju?
  • Koji se lekovi daju i kako se nabavljaju?
  • Da li će hemioterapija uticati na moj normalan svakodnevni zivot?

Pitanja o neželjenim efektima ( nuspojavama )

 • Šta su to neželjeni efekti ( nuspojave )?
 • Zašto nastaju neželjeni efekti?
 • Koji su najčešći neželjeni efekti kod primene hemioterapije?
 • Koliko dugo neželjeni efekti traju?
 • Šta ako se kod mene pojave neželjeni efekti?
 • Kako se nuspojave mogu ublažiti ili otkloniti?
 • U kojim slučajevima treba da se javim lekaru zbog nuspojava?

Pitanja o mogućim posledicama hemioterapije na organizam

 • Da li hemioterapija ostavlja trajne posledice na organizam?
 • Kako ću znati da li su nastupile trajne posledice u organizmu?
 • Šta ako se utvrdi trajno oštećenje nekog od organa?

 OPŠTI ASPEKTI LEČENJA ZLOĆUDNIH TUMORA (RAKA)

Sve o hemioterapiji pročitajte… 

Za više informacija pozovite nas na 0616353018