Karcinom rak dojke je najčešća maligna bolest žena u razvijenom svetu. Svake godine u svetu oko milion žena oboli od ove bolesti.

Karcinom dojke nastaje kada neke ćelije u dojci počnu da rastu i da se razmonožavaju bez kontrole i mogu da se prošire po celom organizmu.

Ova bolest se najčešće otkriva napipavanjem pojavom izrasline (tumora) ili zadebljanja u dojci. Bolest se nekad može ispoljiti  promenom oblika i veličine dojke ili pojavom sekreta iz bradavice.

rak_dojke_kod_zena_simptomi

Karcinom dojke se danas može uspešno lečiti. Za bolji uspeh lečenja važno je pravovremeno otkriti bolest i započeti odgovarajuće lečenje. Zato je veoma važno da se žene same pregledaju, ili da učestvuju u organizovanim lekarskim pregledima za rano otkrivanje i prevenciju karcinoma dojke (skrining).

Na osnovu pregleda lekar odlučuje koji je najbolji način za lečenje karcinoma dojke. Najčešće, lečenje karcinoma dojke podrazumeva operaciju, zračnu terapiju i hemioterapiju.

Tipovi karcinoma dojke:

 • Duktalni karcinom dojke je najčešći tip karcinoma dojke koji nastaje iz ćelija kanala mlečne žlezde.

  rak dojke

 • Lobularni karcinom dojke nastaje iz ćelija režnjeva mlečne žlezde.
 • Inflamatorni karcinom dojke se najređe javlja i prepoznaje se po razvoju otoka, crvenila i povišene temperature dojke.

Stadijumi karcinoma dojke  (rak dojke)

Stadijum karcinoma označava koliko je tumor narastao i gde se bolest proširila u organizmu.Određivanje stadijuma karcinoma dojke vrši lekar i na osnovu stadijuma i drugih kriterijuma odlučuje o odgovarajućem načinu lečenja.

Ćelije karcinoma dojke preko krvi i limfe mogu dospeti u limfne žlezde i druge organe (kosti, pluća, jetra, mozak), gde rastu i stvaraju novi tumor. Tada govorimo o odmaklom stadijumu bolesti (metastaze).

Ukoliko žena zna osnovne informacije o karcinomu dojke, može prepoznati bolest u ranoj fazi, na vreme započeti lečenje i tako povećati šanse za izlečenje.

Stadijum razvoja raka dojke 
Postoje više stadijuma a sve počinje od jedne ćelije.

Postoje IV stadijuma razvoja raka dojke. U kom se stadijumu kancer nalazi zavisi veličine tumora, da li su se ćelije kancera raširile u obližnje limfne žlezde, da li ćelije kancera imaju receptore ili druge proteine i da li se tumor raširio u neki drugi deo tela. Takođe, ovde možete naći detaljan opisa o TNM fazama (T – tumor, N – nodus, M – metastaza) raka dojke. Lekari sada radije koriste ovaj sisiem jer preciznije opisuje stadijum razvoje vašeg kancera.

Testove i skeniranja koje imate kada se dijagnostikuje kancer daju informacije o stadijumu razvoja. Stadijum je važan jer pomaže vašem lekaru specijalisti da odluči koja vrsta lečenja je najbolja za Vas. Lekari, takođe, leče rak dojke prema stepenu razvoja. Obično odlučuju o načinu lečenja na osnovu TNM stadijuma i stepena razvoja kancera.

Koji su stadijumi razvoja kancera označen I – IV

Stadijum

Opis

I  I stadijum raka dojke I: Tumor je promerom manji od 2,5 cm i nije se proširio (T1).Limfni nodusi nisu zahvaćeni.
II  II stadijum raka dojke IIA: Tumor je promerom manji od 2,5 cm, limfni nodusi ispod ruke sadrže ćelije kancera ali nisu povezane i kancer se nije proširioiliTmor je manji od 5cm, nema kancer ćelija u limfnim nodusima u pazuhu i kancer se nije proširioiliIako se tumor ne vidi u dojci, limfni nodui ispod ruke sadrže ćelije kancera ali nisu sastavljeni, i nema znakova širenja na druge delove telaIIB: Tumor je veličinom manji od 5cm s mogućim širenjem na limfne čvoroveili Je tumor veći od 5 cm i nije se proširio na limfne čvorove u pazuhu i kancer se nije proširio
III  III stadijum raka dojke IIIA: Iako se tumor u dojci ne vidi, limfni nodusi ispod ruke sadrže kancer ćelije  sastavljeni su, ali nema znakova širenja kancera ili Je tumor manji od 5cm i zahvaćeni su limfni čvorovi koji se drže jedni za druge, ali se kancer nije dalje proširioiliTumor je veći od 5cm, limfni nodusi sadrže ćelije kancera i mogu biti priljubljene, ali se nije dalje proširioIIIB: Tumor je fiksiran za kožu ili zid grudnog koša, limfni nodusi mogu i ne moraju sadržati ćelije kancera, ali nama daljeg širenjaIIIC: Tumor može biti bilo koje veličine i proširio se u limfne noduse i ispod grudne kosti, ili u noduse iznad ili ispod ključne kosti, ali se dalje nije raširio
IV  IV stadijum raka dojke Tumor može biti bilo koje veličine. Limfni nodusi mogu i ne moraju sardžati ćelije kanceraKancer se raširio ili metastazirao u druge delove tela, kao što su pluća, jetra ili kostiAko imate kancer koji se samo proširio u limfne noduse ispod pazuha, nemate kancer IV stadijuma. Stadijum IV je kancer koji se proširio u druge delove tela


Rani, lokalno uznapredovani i sekundarni rak dojke

Rani rak dojke znači da se nije kancer nije raširio van dojke ili limfnih nodusa u pazuhu. Ovo znači da se kancer nije raširio u druge delove tela (osim u limfne noduse ispod pazuha). Kancer koji se vratio u području dojke koja ja lečena zove se lokalno povratni.

Možete čuti termin lokalno uznapredovali rak dojke. Ovo znači da se kancer nije proširio u druge delove tela ali može

 • Biti veći od 5cm
 • Urastati u kožu ili mišiće grudnog koša
 • Prisutan u limfnim nodusima u pazuhu a ovi limfni nodusi su ili prilepljene jedni uz druge ili su prilepljeni drugim strukturama

Sekundarni rak dojke se, takođe, naziva metastatički rak dojke ili stadijum IV. To znači da se kancer raširio u druge delove tela.

Mogućnosti lečenja

 • Poštedna operacija dojke nakon čega sledi terapija zračenjem ili ….. mastektomija (uklanjanje dojke) nakon čega ponekad sledi terapija zračenjem.
 • Limfni čvorovi u području pazuha u pravilu se uklanjaju.
 • Operacija ili operacija i terapija zračenjem nakon čega sledi hemoterapija i/ili hormonska terapija.
 • Limfni čvorovi u području pazuha u pravilu se uklanjaju.
 • IIA: Obično terapija zračenjem.
 • IIB: Hemoterapija i/ili hormonska terapija.
 • IIIA: Lokalno lečenje može biti operacija s mogućim zračenjem, hemoterapija i/ili hormonska terapija.
 • IIIB: Hemoterapija s mogućom operacijom nakon hemoterapije i/ili hormonske terapije.
 • Hemoterapija i/ili hormonska terapija kako bi se uništile ćelije raka i kontrolisao daljnji razvoj raka, nakon čega ponekad sledi operacija ili terapija zračenjem.

Gore navedene vrste lečenja su moguće opcije.

Vaš će lekar odrediti za vas najprikladniji oblik lečenja.

 

Šta su TNM faze

Određivanje faze razvoja uzima u obzir veličinu tumora, bez obzira da li su zahvaćeni limfni nodusi ili ne i bez obzira da li se tumor raširio i negde drugde.

Određivanje faze TNM sistemom se koristi svuda u svetu.

Faza T (tumor)Tumor dojke1
T1 . Tumor nije veći od 2cm u prečniku

T1 se dalje deli u 3 grupe

 • T1a – tumor je veći od 0,1cm ali nije veći od 0,5cm
 • T1b – tumor je veći od 0,5cm ali nije veći od 1cm
 • T1c – tumor je veći od 1cm ali nije veći od 2cm

T2 – Tumor je veći od 2cm, ali nije veči od 5cm u prečniku

Tumor dojke2

T2 – Tumor je veći od 5cm u prečniku

T4 je podeljen u 4 grupe

 • T4a – Tumor je fiksiran za grudni zid
 • T4b – Tumor je fiksiranj za kožu
 • T4c – Tumor je fiksiran i za grudni zid i za kožu
 • T4d – Inflamatorni karcinom – ovo je kancer kod kojeg je koža koja ga prekriva crvena, otečena i bolnana dodirTumor dojke3

Faza N (nodusi)
N0 – Nijedna kancer ćelija nije nađena u bilo kom nodusu
N1 – Kancer u nodusima u pazuhu ali nodusi se nisu prilepili drugim strukturama

N2 je podeljen u 2 grupe

 • N2a- postoje kancer ćelije u limfnim nodusima u pazuhu, koje su se prilepile jedna uz drugu i uz druge strukture
 • N2b – postoje kancer ćelije u limfnim nodusima ispod grudne kosti (interne mammary nodusi). Ovi su ili bili viđeni prilikom skeniranja ili opipani od strane lekara. Nema dokaza o kanceru u limfnim nodusima u pazuhu

N3 je podeljen u 3 grupe

 • N3a – postoji kancer u limfnim nodusima ispod ključne kosti
 • N3b – postoji kancer u limfnim nodusima u pazuhu i ispod grudne kosti
 • N3c – postoji kancer u limfnim nodusima iznad ključne kosti

Faza M (metastaza)

M0 – Nema znakova širenja kancera

M1 – Kancer se raširio u drugi deo tela, pored dojke i limfnih nodusa u pazuhu

Kako se TNM uklapa  

Vaš lekar će sastaviti 3 faze kako bi dobijo sveukupno stanje. Najčešće je će lekar ovo napisati stranicama testova i tome slično. Dakle, na primer, možete videti da je tumor opisan kao T2 N0 M0 što znači

 • Jedan tumor 2 do 5 centimetara u prečniku
 • Nema dokaza o širenju u bilo koji nodus
 • Nema dokaza o širenju van dojke

 

Stepen razvoja raka dojke

I stadijum i stepen razvoja raka dojke su važni u odlučivanju koja će vrsta lečenja biti neophodna. Stadijum raka dojke znači koliko je narastao i da li se raširio. Stepen znači kako izgledaju ćelije kroz mikroskop. Rak dojke može biti

 • Niskog stepena ili stepen 1 (sporo rastući)
 • Intermedijalni stepen ili stepen 2
 • Visoki stepen ili stepen 3 (brzo rastući)

Kancer niskog stepena raste sporije od kancera visokog stepena. Visoko stepeni kancer ima tendenciju da se vrsti nakon lečenja. Ovo može biti samo putokaz kao će individualni kancer da se ponaša. Rekavši to, lekari će posmatrati stepene, kao i stadijume kada odlučuju koju vrstu rak_dojke_widelečenja da Vam predlože.

Ako imete kancer visokog stepena, Vaš će lekar, verovatno, želeti da Vam da hemoterapiju posle operacije, iako nema znakova da se kancer proširio. Ovo smanjuje rizik povratka kancera.

Ako imate kancer koji se raširio izvan dojke i linimfnih nodusa u pazuhu kada je otkriven, Vaš lekar može reći da nema svrhe da Vas podleže operaciji koja će se samo rešiti kancera u u dojci. Možda ćete dobiti radioterapiju (zračenje) i hempterapiju umesto toga u kombinaciji sa drugim terapijama.

za više informacija obratite se dr. Suzani Marković na 0605333881