Search
уторак 22 јануар 2019
  • :
  • :

KO ĆE POBEDITI IMUNITET ILI RAK?

Ko će pobediti imunitet ili rak LDN lek budućnosti

Ko će pobediti imunitet ili rak LDN lek budućnosti

Ko će pobediti imunitet ili rak LDN lek budućnosti

Saznaj više na našem video kanalu

Iako u perspektivi, kontrolisana klinička ispitivanja sa LDN u lečenju raka tek treba da se ostvare, od marta 2004. godine klinička „off label“ upotreba ovog leka koje je sproveo dr Bihari na oko 450 pacijenata obolelih od raka – koji skoro svi nisu pozitivno odgovorili na standardne medicinske tretmane – ukazuje na to da više od 60% pacijenata sa karcinomom mogu imati velike koristi od LDNa u borbi protiv opake bolesti.
Od 354 pacijenata koje je dr Bihari redovno pratio, 86 pacijenata su pokazali objektivne znake značajnog smanjenja tumorske mase barem za 75%. Dok se 125 pacijenata stabilizovalo i / ili se kreće ka remisiji. Ovi rezultati koje je postigao dr. Bihari ozbiljno se razliku od uobičajenih rezultata klasičnim tretmanom lečennja: smrt izavana rak ili totalno ilečenje. LDN terapija predstavlja održivu treću alternativu, moguće dugoročne stabilizacije i / ili postepeno smanjenje tumorske mase. Što po nama kupuje vreme za ostale terapije ujedno i podiže kvalitet života (primedba Vera u Život).
Tako, da sa upotrebom LDN, rak može – u nekim slučajevima – da postane kontrolisana hronična bolest. Pacijenti imaju mogućnost da žive bez simptoma, u mnogim slučajevima, teških nuspojava hemoterapije i zračenja (kao i kod imunofana ako ne i bolje prim Vera u Život).

Ko će pobediti imunitet ili rak LDN lek budućnosti

Kako funkcioniše
LDN (Low Dose Naltrexon)  može uticati na rast tumora kroz kombinaciju tri moguća mehanizma:

  1. Indukcijom povećanja met-Enkefalina (endorfina proizveden u velikim količinama u adrenalinskim medullama) i beta-endorfina u krvotoku;
  2. Indukcijom povećanja broja i gustine opijatnih receptora na tumorskim ćelijskim membranama, čineći ih tako mnogo osetljivim na dejstvo inhibicije rasta na već prisutnom nivou endorfina, koji indukuje apoptozu (ćelijsku smrt) u ćelijama raka;
  3. Povećanjem broja ćelija prirodnih ubica (NK) kao i njihovom aktivnosću i brojem oktiviranih limfocita CD8, koji sasvim odgovara  porastu nivoa endorfina. (sažetak)

 

Karcinomi koji po dr Bihariju pozitivno reaguju na LDN:
rak bešike, karcinom dojke (mi poznajemo nekoliko žena pacijenata koje već duže godina koriste LDN i imaju dobre rezultate), rak debelog creva i rektuma, glioblastom, rak jetre, rak pluća (krupno ćelijski), limfocitna leukemija (hronična), limfoma (Hodgkin i Non-Hodgkin), maligni melanom, multipli mijelom, neuroblastoma, rak jajnika, rak pankreasa, rak prostate (leči), karcinom bubrega, rak grla, rak materice.

LDN i šta nam budućnost donosi

Ako su rezultati ispitivanja LDNa kod određenih vrsta kancera pozitivni, lek bi eventualno mogao postati dodatni oslonac u lečenju raka – suportivna ali i dopunska terapija (kao i kod imunofana ako ne i bolje ) zajedno sa hemoterapijom, zračenjem i drugim terapijama – ili čak zamena za tekuće terapije, kao primarni tretman za one kancere koji pokazuju mali odgovor na standardne terapije.

Tekst preuzet

Za više informacija obratite nam se na 0616353018

Saznaj više