Search
среда 12 децембар 2018
  • :
  • :

KO ĆE POBEDITI IMUNITET ILI RAK?

MR Imidžing u onkologiji

MR Imidžing u onkologiji

Konvencionalni imidžing magnetnom rezonancom pruža uvid u morfološke, tzv. kvantitativne, karakteristike tumora, kao što su veličina, propagacija i odnos sa susednim strukturama, prisustvo edema, nekroze, kao i karakteristike, koje se tiču stepena pjačanja intenziteta signala tumora nakon aplikacije paramagnetnog kontrastnog sredstva. Konvencionalnim imidžingom moguće je detektovati i prisustvo metastaza.

Međutim, razvoj novih tehnika magnetne rezonance omogućio je i tzv. funkcionalnu analizu tumora, na osnovu koje se dobijaju informacije o različitim fiziološkim procesima tumora na mikroskopskom nivou, kao što su: celularnost, vaskularizacija, angiogeneza i metabolički profil. Ovakve promene ćelijskog metabolizma i fiziologije tkiva zapravo i prethode morfološkim promenama.

Saznaj više na našem video kanalu

Takođe, pojava novih onkoloških terapija dovela je i do novih paradigmi u evaluaciji onkoloških pacijenata, gde su se funkcionalni kriterijumi pokazali kao mnogo pouzdaniji u proceni aktivnosti tumora i biološkog odgovora na terapiju u odnosu na tradicionalne morfološke kriterijume.

Primena novih, funkcionalnih, tehnika magnetne rezonance, uz detaljnu morfološku evaluaciju, omogućava potpuniju informaciju o veličini i aktivnosti tumora i time predstavlja adekvatan pristup onkološkim pacijentima u fazi primarne dijagnostike, stažiranju, proceni terapijskog odgovora, kao i u post-terapijskom praćenju. Najnovije studije pokazuju da se upravo kombinacijom ovih tehnika, kao što su difuzioni imidžing (diffusion-weighted imaging, DWI), protonska MR spektroskopija (H-MRS) i dinamska kontrastna studija (dynamic contrast-enhanced T1W), značajno poboljšava dijagnostička senzitivnost i specifičnost.

Difuzioni imidžing magnetnom rezonancom predtavlja esencijalnu tehniku u funkcionalnoj evaluaciji tumora. Od prve kliničke primene s kraja 90-tih godina prošlog veka, difuzioni imidžing je vrlo brzo postao standardna sekvenca, prvo u evaluaciji intrakranijelne, a poslednjih godina i ekstrakranijelne patologije, a od 2008. godine zvanično ima status biomarkera kod imidžinga tumora.

Difuzioni imidžing omoguća detekciju i karakterizaciju tumora na osnovu razlike u celularnosti između tumora i okolnog tkiva. Povećanje celularnosti tumora manifestuje se kao otežana, restriktivna, difuzija, što se kvantifikuje određivanjem koeficijenta difuzije (apparent diffusion coefficient, ADC). ADC vrednosti, generalno, omogućavaju procenu agresivnosti tumora. Difuzioni imidžing omogućava i procenu odgovora na sistemsku ili regionalnu onkološku terapiju na ćelijskom nivou, i pre anatomskih promena.

Protonska spektroskopija magnetnom rezonancom je još jedna od funkcionalnih tehnika koja pruža dodatnu, metaboličku, informaciju u detekciji i evaluaciji, pre svega tumora mozga i prostate. MR spektroskopijom se određuje relativni odnos određenih metabolita mozga (N-acetilaspartat, mio-inozitol, holin, kreatin), ili prostate (citrat, holin, kreatin), ali i detektuju patološka jedinjenja, kao što su lipidi i laktat. Dvodimenzionalna i trodimenzionalna MR spektroskopija omogućavaju određivanje prostorne distribucije metabolita, pri čemu metabolički odnosi Cho/Cr i (Cho+Cr)/Cit služe kao pozitivni markeri kod tumora mozga i prostate, respektivno.

 

za više informacija obratite se poliklinici Panacea

 

 

 

 
Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена.