Search
уторак 22 јануар 2019
  • :
  • :

KO ĆE POBEDITI IMUNITET ILI RAK?

Paraziti uzročnici psihičkih stanja organizma

Paraziti uzročnici psihičkih stanja organizma

Paraziti uzročnici psihičkih stanja

Kontinuiran stres, kome je telo izloženo, neadekvatan način ishrane i uopšte, neadekvatan način života dovodi postepeno do slabljenja imunog sistema organizma. Osim toga, imuni sistem organizma u značajnoj meri ugrožavaju razni paraziti koje upravo nesvesno unosimo u naš organizam a koji se dalje, nastanjuju u unutrašnjim organima (jetra, creva, srce, mozak…). Naravno, odbranu od parazita ne možemo kontrolisati ukoliko je naš imuni sistem nedovoljno jak. Osim telesne simptomatike koja postaje evidentna, jer izaziva nelagodnost, bolove, probleme sa organima koji su postali stanište parazita, neretko dolazi i do pojave nevoljnosti, depresije, anksioznosti, agresivnog ponašanja, problema sa snom… Da bi se ovakva lančana reakcija sprečila, dovoljno je brinuti o svom telu, samo onoliko koliko mu dugujemo (povremeno čistiti organizam od parazita, uravnotežiti ishranu, unositi vodu u dovoljnim količinama, voditi antistresan način života, baviti se umereno telesnim aktivnostima, koristiti prirodne preparate za jačanje imunog sistema…) Naravno, pored takvih metoda, danas, zahvaljujući savremenim tehnologijama, postoje i brojni, veoma efikasni, biorezonantni uređaji koji rade po principu elektronskih signala koji su rezonantne frekvencije parazita te ih svojim delovanjem, uništavaju (patogene parazite, viruse i bakterije). Nivo svesti o štetnosti prisustva ovakvih organizama u našem telu nije dovoljan, na šta nam ukazuju podaci o visokim brojkama obolelih od raznih bolesti, a među njima i najtežih, poput karcinoma, a čiji uzročnici zapravo mogu biti  upravo paraziti!  Dr Tulio Simoncini objašnjava tu uzročnu vezu između kandide i pojave karcinoma:

  1. U zdravom organizmu, imuni sistem drži nivo kandide pod kontrolom. Kada je rad imuniteta oslabljen ili poremećen, kandida dobija priliku da se širi i stvara svoje „kolonije“.
  2. Na kraju, kandida počinje napadati unutrašnje organe i imuni sistem je primoran da reaguje na ovu opasnost na drugačiji način.
  3. Ovaj način odbrane podrazumeva izgradnju odbrambene barijere uz pomoć sopstvenih ćelija, koje zovemo „rak“, kako bi se sprečila dalja invazija kandide na određeni organ.

Pojašnjenja slična navedenom o štetnosti parazita za naš organizam mogla bi se svakako uključiti u službu preduzimanja prvih koraka u prevenciji bolesti. Informisanje u cilju podizanja nivoa svesti, koje bi dalje, uticalo na aktivaciju i voljnog momenta za preuzimanje inicijative! Jer, nedovoljan nivo znanja dovodi nas do posledičnih stanja poput ozbiljnih zdravstvenih problema kako na telesnom, tako i  na ponašajnom nivou. Neretko, depresivno stanje povezujemo sa nekim događajima, situacijama, ali skoro nikada ne dovodimo u vezu parazite i depresiju! Dr Mike Lambert je još jedan od žestokih zagovornika postojanja upravo te povezanosti: “Gljivice, naročito kandida, preživljavaju i razmnožavaju se tako što se praktično hrane telom svog domaćina. Zbog toga, osobe koje boluju od hroničnog umora, koji u većini slučajeva nastaje zbog rasta kandide, užasno se osećaju- kako fizički, tako i psihički”. I ako se detaljnije posvetimo istraživanju, naićićemo na brojne studije koje su rađene u cilju dokazivanja kauzalnosti između parazita i pojave depresivnih stanja. Kao primer, poznata su istraživanja dr Turhana Canlija profesora integrativne neurologije, koji insistira na menjanju koncepta depresije kao emocionalnog poremećaja, konceptom depresije kao nekog oblika zarazne bolesti, odnosno bolesti koja je u osnovi izazvana nekom vrstom parazita, virusa ili bakterija. Jedna studija, pokazala je da je prisustvo BVD virusa (virus Borna bolesti) čak 3.25 češće kod depresivnih ljudi u odnosu na ne-depresivne. Zatim, studija Mišel Eriksen Benrosa rađena na Univerzitetu u Danskoj, zasnovna je na medicinskim podacima iz 3,56 miliona Danaca a od toga, kod 90.000 njih, registrovana je depresija ili bipolarni poremećaj. U njegovim istraživanjima pokazalo se da je rizik od razvoja nekog mentalng poremećaja čak 62% veći ukoliko je pretrpljena neka ozbiljna infekcija. Zapravo, pojava osećanja i stanja, poput  neobjašnjive tuge, osećaja unutrašnje praznine, iscrpljenosti, poremećaja razmišljanja, razdražljivosti, poremećaja spavanja…koja su propratna stanja depresije, veoma su česta ukoliko je organizam “zasićen” parazitima (virusima, gljivicama, bakterijama…) koji ga iscrpljuju ili eventualno “obogaćuju” svojim izlučevinama u vidu mikotoksina. Depresija kao bolest je ozbiljna, čak u određenim slučajevima može biti i jako opasna, te stoga zahteva stručno lečenje koje podrazumeva primenu dokazanih oblika psihoterapije. Pored toga, primenjive su i brojne metode i tehnike koje izuzimaju primenu antidepresiva, kao na primer, metode za savladavanje stresa, tehnike progresivnog opuštanja mišića i sl. Ovakvim pristupom, dolazimo do ključne maksime koju su još stari Latini koristili “U zdravom telu, zdrav duh”!

Dakle, da bismo zaokružili proces oslobađanja našeg organizma od patogenih parazita kao celishodan i uspešan, neophodno je delovati u pravcu uništenja parazita u cilju postizanja telesne ravnoteže sa jedne strane i pružanje psihološke pomoći, čija je svrha postizanje duševnog blagostanja, sa druge strane! Ujedinjeni telesna i psihička homeostaza glavna su odlika zdravog čoveka, a biti zdrav može postati stvar izbora, ukoliko primat damo prevenciji a ne posledici! Odluka je Vaša!

Za više informacija pozovite nas na 0616353018

Miloš Savićević