Search
среда 12 децембар 2018
  • :
  • :

KO ĆE POBEDITI IMUNITET ILI RAK?

Simptomi raka debelog creva

Simptomi i rano otkrivanje karcinoma organa za varenje

Simptomi raka debelog creva zavise od mesta gde se tumor nalazi.

Saznaj više na našem video kanalu

 

Tumori sa desne strane debelog creva ne dovode često do potpunog zastoja stolice i vetrova jer je širina debelog creva sa desne strane veća nego sa leve, a i sama stolica koja iz tankog dolazi u debelo creva je tečnija. Tumori sa desne strane se često otkivanju i do 2 godine od početka prvih simptoma, a najćeše tegobe koje imaju ovi bolesnici su slabost, malaksalost  i  brzo zamaranje koji nastaju zbog malokrvnosti (usled dugotrajnog nevidljivog kravarenja iz tumora).

Širina leve polovine debelog creva je manja, a tumori rastu prema unutra i sužavaju lumen (šupljinu) debelog creva. Kod ovih bolesnika često se javlja bol nakon uzimanja hrane, promene u ritmu pražnjenja stolice,  kao i nadimanje.

Krvave stolice sa svežom krvi oko stolice ukazuju  na tumor koji se nalazi bliže izlaznom delu debelog creva, a što je krv svetlija to je tumor bliže izlaznog dela.

Promene lokalizovane u završnom delu debelog creva osim krvavih stolica dovode i do pojave prolivastih stolica, zatvora kao i lažnih poziva na stolicu.

Navedeni simptomi nisu specifični za kolorektalni karcinom, već mogu biti posledica i drugih stanja i oboljenja.
SKRINING KARCINOMA DEBELOG CREVA

Simptomi raka debelog creva
Karcinom debelog creva je česta bolest  sa dugim vremenom nastanka, a rano otkrivanje je direktno povezano sa dobrim preživljavanjem. Godine su značajan faktor  rizika za razvoj karcinoma debelog creva  koji je relativno redak u dobi ispod 50 godina.

Većina ovih tumora se razvija iz dobroćudnih polipa ( izraslina na sluznici debelog creva) kod bolesnika koji nemaju faktore rizika za ovu bolest.

Polipi manji od 1 cm nose  rizik  za razvoj karcinoma manji od 1%, dok se kod polipa većih od 2 cm ovaj procenat penje na 50%, a polipi su češći u levoj polovini debelog creva. S obzirom na ove podatke, od velike je važnosti rano otkrivanje polipa i njihovo otklanjanje, kako bi se odstranjenjem polipa sprečilo da on predje u karcinom .

Brojne kliničke studije govore u prilog smanjenja smrtnosti od raka debelog creva ukoilko se urade testovi koji omogućavaju da se otkrije postojanje  polipa ili tumora kod onih osoba koji nemaju nikave tegobe – tzv.skrining.

Testovi za skrining karcinoma debelog creva uključuju pregled stolice na skriveno krvarenje koje nije vidljivo golim okom ( okultno krvarenje ), rendgensko snimanje debelog creva i pregled debelog creva kolonoskopijoma.

Kolonoskopija je metoda kojom se aparat sa kamerom uvlači kroz čmar i na monitoru pregleda unutrašnjost debelog creva i uzima uzorak za analizu sa promena ukoliko se nađu.

Pregled stolice na skriveno krvarenje  (Faecal Occult Blood Test, FOBT) se zasniva na tome da se na površini promena (karcinoma ili polipa) nalaze osetljivi krvni sudovi koji krvare, te je i 2 ml krvi dovoljno da se u stolici otkriju tragovi krvi koji se okom ne mogu primetiti. S obzirom na mogućnost pojave lažno negativnog nalaza, ovaj test treba raditi jednom godišnje kod osoba starijih od 50 godina.

Kolonoskopija u ranom otkivanju karcinoma debelog creva je rezervisana za one osobe koje imaju pozitivan FOBT, kao i one sa povećanim rizikom. Velika studija na 3,196 osoba koje nisu imale  nikave tegobe , a imali su dokazano prisustvo male količine krvi u stolici (pozitivan FOBT) je pokazala prisustvo jednog , više polipa ili karcinoma debelog creva kod 37,5% ispitanih.

Rendgensko snimanje debelog creva treba raditi u skriningu ukoliko se kolonoskopijom ne može pregedati celo debelo crevo, a negativna strana ove metode je što se ne može uzeti uzorak za analizu niti skinuti polip.

Za više informacija obratite nam se na 0616353018