Search
уторак 22 јануар 2019
  • :
  • :

KO ĆE POBEDITI IMUNITET ILI RAK?

Učinak CBD – a na progresiju MS

Učinak CBD – a na progresiju MS

Saznaj više na našem video kanalu

Multipla skleroza je progresivna bolest nervnog sistema koja se karakteriše procesom demijelinizacije kičmene moždine i mozga. Proces demijenilizacije podrazumeva gobitak bele supstance, mijelina
koja obavija nervnu ćeliju. Gubitak mijelinskog omotača ili njegovo ostećenje dovode do nastanka lošeg sprovođenja impulsa kroz nervna vlakna i povlači sa sobom nastanak svih simptoma ove bolesti (spazam mišića ,poremećenu mtoriku ,otežano kretanje koje , usled progresije bolesti, rezultira paralizom).
Jedna od metoda alternativnog lečenja koja pruža naučno vidljive rezultate je i tretman multiple skleroze kanabidiolom ( CBD ), što i predstavlja tematiku ovog članka.

Kanabidiol (CBD) je jedan od mnogobrojnih aktivnih sastojaka biljke pod nazivom indijska konoplja (Cannabis indica) . Naučno je dokazano da je ujedno i jedna od najefektivnijih supstanci
ove biljke u terapiji multiple skleroze.
Mehanizam dejstva Kanabidiola se realizuje preko CB1 I CB2 receptora. Pomenuti receptori su normalno prisutni u našem nervnom tkivu . Međutim, kod multiple skeroze je zabeležen veći broj CB2 na plakovima koje stvara bolest a CB1 receptori su registrovani na području demijelinizacije.
CBD delujući na pomenute receptore dovodi do smanjenja spasticiteta mišića i tremora.
Takođe je dokazano da se smanjuje bol prouzrokovan ovim spazmima.

Neka naučna istraživanja su pokazala da se dejstvom CBD –a na pomenute receptore aktiviraju procesi koji kontrolišu komponentu zapaljenja kod multiple skleroze. Tačnije, aktivacijom CB1 receptora se smanjuje oslobađanje glutamata što dovodi do usporavanja oštećenja nerava.
Takođe, kanabinoidi mogu imati ulogu i u obnavljanju mijelinskog omotača smanjenjem faktora upale i stimulacijom sinteze mijelina, glavnog proteina mijelinskog omotača

 

za više informacija obratite nam se ili dođite do Savetovališta „Vera u Život“

0616353018