Glutation i oksidativni stres

Oksidativni stres je stanje u organizmu u kome postoji neravnoteža između stvaranja slobodnih radikala i njihovog neutralisanja od strane antioksidativne zaštite organizma, odnosno kada prooksidansi (slobodni radikali) nadvladaju mehanizme antioksidativne zaštite organizma. Najčešće nastaje u uslovima kada u organizmu postoji povećana produkcija slobodnih radikala i smanjena sposobnost organizma za njihovu neutralizaciju, odnosno kada je stanje ravnoteže između prooksidanas i antioksidanasa pomomereno u pravcu prooksidanasa.

Za oksidativni stres se može reći da je on normalna pojava, odnosno da je prisutan i kod zdravih osoba jer je usko povezan sa starenjem. Proces oksidacije je deo regulatornog biohemijskog funkcionisanja naših tela u procesu stvaranja energije koja nam je neophodna za život. Tokom ovih procesa stvaraju se slobodni radikali koji imaju svoje fiziološke pozitivne funkcije.

Problem nastaje kada se poremeti fina ravnoteža i kada otkažu prirodni mehanizmi odbrane pa nivo slobodnih radikala počne da prevazilazi kapacitet organizma da ih neutrališe, što menja oksidativni status i telo ulazi u zonu povećanog oksidativnog stresa, ili stanje visokog rizika za nastajanje najrazličitijih poremećaja i bolesti.

Štetno dejstvo slobodnih radikala u oksidativnom stresu, prema shvatanju savremene medicine, ogleda se u nastanku mnogih akutnih i hroničnih bolesti koji se klinički manifestuju kao akutni i hronični zapaljenski procesi (reumatoidni artritis, vaskulitis), neurološki poremećaji (Alchajmerova bolest Parkinsonova bolest, cerebrovaskularna oštećenja, mišićna distrofija), kardiovaskularni poremećaji (hipertenzija i hipertenzivna bolest srca, ateroskleroza), fibroza pluća, katarakta, maligne bolesti, ali i mnoga druga stanja koja se nazivaju prerano starenje

Jedino rešenje za smanjenje oksidativnog stresa e detoksikacija organizma. Tu je Glutation pokazao izuzetno dobre rezultate i ostvario benefite kod mnogih pacijenata.

Glutation (GSH) proizvodi svaka ćelija u našem telu. To je naš primarni zaštitnik i detoksikator ćelije. Godinama su naučnici i medicinski stručnjaci tražili načine da efikasno povećaju nivo glutationa. Pošto se glutation ne može efikasno apsorbovati kroz crevni trakt, on se mora dopuniti preko njegovih osnovnih građevinskih blokova, amino kiselina: cisteina, glicina i glutaminske kiseline. Dok su glicin i glutaminska kiselina dostupni kroz redovnu ishranu, mnogo je teže apsorbovati potrebne količine cisteina. Do nedavno je N-acetil cistein (NAC) bio najefikasnije sredstvo za poboljšanje sposobnosti tela da održava optimalni nivo glutationa. Da bi bio efikasan,to zahteva dodavanje visokih doza NAC-a koje bi mogle biti neprijatne i preterano skupe.

Preprarati sa Glutationom su napredna jedinjenja koja efikasno isporučuju ključni hranjivi prekursor (prekurzor se specifično koristi za hemijsko jedinjenje koje prethodi drugom jedinjenju u metaboličkom putu) koji omogućava ćeliji da proizvede optimalne količine glutationa. Dizajnirani su tako da efikasno zaštite i isporuče krhke molekule cisteina u ćeliju. Cistein je često u ograničenom snabdevanju u organizmu, ali je esencijalna komponenta potrebna za proizvodnju gluatationa. Glutation je naročito važan zbog svoje jedinstvene mogućnosti za zaštitu ćelije, na samom mestu gde se proizvodi ATP. Preparati sa Glutationom takođe isporučuju ribozu, prirodno jedinjenje koje je potrebno za proizvodnju ATP-a, osnovni oblik ćelijske energije u telu. Više cisteina dovodi do više glutationa i ojačane celularne odbrane koja koristi celom telu. Dokazano je da su preparati sa Glutationom 300% efikasniji od NAC (N-acetil-1-cistein) u povećanju nivoa glutationa u jetri.

Obzirom na navedeno a na osnovu naših iskustava, zaključak bi bio da je upotreba Glutationa kod karcinoma odlična kada je u pitanju detoksikacija posle hemioterapije jer posle ovoliko godina rada i hiljade pacijenata mi veoma često ne znamo šta je gore da li osnovna bolest ili nuspojave HT.  Naš savet je da se obavezno vrši ozbiljna detoksikacija posle i za vreme HT posebno detoksikacija teških metala.  Da bi se postigli dobri rezultati posebno kod akutnih stanja bolesti treba koristiti ampulirani Glutation jer je to najbolji i najbrži način da se on unese u telo u dovoljnim količinama, on mora da se daje pod lekarskom kontrolom.

Za više informacija obratite nam se 0616353018

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *