Search
среда 12 децембар 2018
  • :
  • :

KO ĆE POBEDITI IMUNITET ILI RAK?

Glutation i Vitamin C kod metaboličke terapije

Glutation i Vitamin C

Glutation i Vitamin C kod metaboličke terapije

Saznaj više na našem video kanalu

Glutation i Vitamin C kod metaboličke terapije  su ključni u borbi protiv bolesti. Naša večita borba za zdravlje je uvek bila usmerena u pravcu detoksikacije organizma.  Kada je telo toksikovano suplementacija je kao kada pokušavate da prosejete brašno kroz zapušeno sito, ne prolazi, isto je i sa suplementacijom. Na sve to mi se veoma često suplementiramo pogrešnim suplementima jer ne znamo šta nam fali, ali neka…. po sistemu valja se, to veoma često donese više štete nego koristi. Stoga pročitajte ovaj tekst koji je vezan za glutation (ampulirani je najbolji) koji je pokazao izuzetne rezultate kod onkoloških pacijenata vezano za detoksikaciju u sadejstvu sa visokim dozama Vitamina C (samo sa ampuliranim koji se prima intravenozno).

Glutation je prirodni tripeptid koji se nalazi u gotovo svim ćelijama. Glutation je visoko reaktivan i često se nalazi sjedinjen s drugim molekulima preko njegove sulfhidrilne grupe. On ima nekoliko vitalnih uloga unutar ćelije uključujući antioksidaciju, održavanje stanja redoksa, modulaciju imunološkog odgovora i detoksikaciju ksenobiotika. U pogledu onkoloških bolesti, metabolizam glutationa je u stanju da igra i zaštitne i patogene uloge. Od presudnog je značaja za uklanjanje i detoksikaciju karcinogena, a promene na ovom putu mogu imati značajan efekat na preživljavanje ćelija. Međutim, zbog povišenog nivoa glutationa u tumorskim ćelijama može doći do visoke otpornosi na veći broj hemioterapeutskih lekova, i mogu da zaštite takve ćelije kod karcinoma koštane srži, raka dojke, kolona, larinksa i pluća.

Vitamin C kod ljudi mora biti unošen svakodnevno kroz ishranu za preživljavanje. Vitamin C je donator elektrona, a ova svojina objašnjava sve njegove poznate funkcije. Kao donor elektrona, vitamin C je vodo rastvorljiv i kao takav je snažan antioksidant. Antioksidativni efekti vitamina C pokazali su u mnogim eksperimentima in vitro. Ljudske bolesti, kao što su ateroskleroza i kancer mogu delom nastati od oksidacionog oštećenja tkiva. Oksidacija lipida, proteina i DNK rezultira specifičnim oksidacionim proizvodima koji se mogu meriti u laboratoriji. Iako su ovi biomarkeri oksidacije mereni kod ljudi, takvi testovi još nisu validirani ili standardizovani, a odnos oksidacionih markera prema bolestima kod čoveka nije jasan. Epidemiološke studije pokazuju da su dijete visoke količine voća i povrća povezane s manjim rizikom od kardiovaskularnih bolesti, moždanog udara i raka i sa povećanom trajnošću. Nije poznato da li se ovi zaštitni efekti mogu direktno pripisati vitaminu C. Intervizijske studije sa vitaminom C nisu pokazale promenu markera oksidacije ili kliničke koristi. Istraživanje koncentracije vitamina C kod zdravih ljudi pokazalo je sigmoidni odnos između oralne doze i koncentracije vitamina C u plazmi i tkivu. Prema tome, optimalno doziranje je od ključnog značaja za studije intervencije koje koriste vitamin C. Idealne su, buduće studije o antioksidativnim dejstvima vitamina C trebalo bi da ciljaju odabrane grupe pacijenata. Tekst preuzet…

Tako da naša saznanja u empirijskom radu sa onkoločim bolesnicima su pokazala da svi pacijeni koji su prošli HT a koristili intravenski Glutation i intravenski Vitamin C su mnogo bolje prošli u smislu smanjenja nus pojava HT i živa mnogo kvalitetniji život.

Ovde želimo da podvučemo jednu veoma važnu grupaciju onkoloških pacijenata, pacijenti u remisiji. Ozbiljnom detoksikacijom i uvođennjem metaboličkih procesa organizma u balans mogu sprečiti relaps bolesti. Zato su Glutation i Vitamin C veoma važni. Ovde je kao veoma moćna terapija veoma dobre rezultate pokazala oksigenizacija OZONOM. Nikako ne treba zaboraviti i na LDN koji je po nama jedan od ključnih lekova kod pacijenata u remisiji.

Verujte bolje je sprečiti nego lečiti!!!

Za više informacija obratite nam se 0616353018

Miloš Savićević