Search
среда 12 децембар 2018
  • :
  • :

KO ĆE POBEDITI IMUNITET ILI RAK?

Petrolej i medicina

Petrolej

Petrolej (Kerozin)

Reč ‘’kerozin’’ potice od engleske reči kerosene I grčke reči keros-vosak.To je smeša ugljovodonika C9-C16. On se dobija iz destilata direktne prerade nafte (Prokuvavanjem na 110-320 C). Kerozin sadrži primese jedinjenja sumpora, azota, ili kiseonika. U zavisnosti od hemijskog sastava i načina prerade nafte, od koje je dobijen kerozin, u njegov sastav ulaze;

-ograničeni alifatični ugljovodonici/20-60%

-nafteni (zasićeni ciklični ugljovodonici)-20-50%

-biciklični aromatski ugljovodonici-5-25%

-neograničeni ugljovodonici-do 2%.

U lekovite svrhe se koriste avijacijski i kerozin za osvetljenje (petrolej). U narodnoj medicini obično je upotrebljavan kerozin za osvetljenje, koji se koristio u lampama za osvetljenje prostorija. Avijacijski kerozin se pojavio znatno kasnije i smatra se da je on čistiji, zbog čega se više preporučuje za lekovite svrhe. Postoje dve vrste avijacijskog kerozina-letnji i zimski. U zimski se dodaju smeše koje sprečavaju njegovo zamrzavanje, zbog čega se u medicinske svrhe koristi samo letnji.

Obzirom da se kerozin dobija iz nafte, lekovita svojstva nafte su i dejstva kerozina. Srednjovekovni lekar Avicena opisuje sledeća lekovita sredstva ‘’bele’’ nafte

-Kerozin pomaže kod bolova na nozi iznad kolena i kod bolova u zglobovima,

-Kerozin je koristan kod astme i dugotrajnog kašlja, u manjoj količini sa vrućom vodom,

-Kerozin ublažava oštre bolove (u crevima) i vetrove (gasove)

Savremeni lekari ukazuju na lekovita svojstva naftalanske nafte. Pod dejstvom naftalanske nafte šire se krvni sudovi, poboljšava apetit, pojačavaju funkcije žlezda unutrasnje sekrecije, normalizuje kiselo-alkalna ravnoteža, poboljšava razmena materija, smanjuje se krvni pritisak, ispoljava se protiv-upalno dejstvo i ublažavaju bolovi.

Nju su pili kao sredstvo protiv glista, kod vodene bolesti, grčeva …Gabianovo ulje-nafta koja se dobijala u gradu Gabijanu u Francuskoj zajedno sa voćnim sirupom se koristio kod bronhitisa, laringitisa, bronhijalne astme…

U sastav nafte ulaze i organska jedinjenja kiseonika u vidu fenola i kiselina. Fenol je karbolna kiselina-veoma jak antiseptik. Sumporna jedinjenja koče razvoj bakterija i primenjuju se protiv različitih mikroorganizama. Azotna jedinjenja se koriste za uništavanje infekcija.

Sve što je rečeno o lekovitim svojstvima nafte može da se odnosi na njen produkt-kerozin, koji sadrži primese kiseoničnih, sumpornih i azotnih jedinjenja.

Dr Milijana Peric