Search
понедељак 15 октобар 2018
  • :
  • :

KO ĆE POBEDITI IMUNITET ILI RAK?

Jelena Rađenović

Jelena RađenovoćJelena Rađenović

OBRAZOVANJE:

Diplomirani defektolog-specijalni   pedagog                               

Univerzitet u Beogradu,

Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju

Odsek:

Prevencija i tretman poremećaja ponašanja

 

ISKUSTVO NA PROJEKTIMA:

Stručna praksa obavljena u Kazneno-popravnom zavodu „Zabela“ u Požarevcu u periodu od 27. 05.2013. do 07.06.2013. godine (procena ličnosti, planiranje individualnih metoda postupanja u skladu sa karakteristikama ličnosti, savetodavni rad);

Učestvovanje u stručno-aplikativnom projektu „Program prevencije problema u ponašanju učenika“ u trajanju od dve školske godine (u periodu od septembra 2012. do juna 2014. godine) sa decom osnovnoškolskog uzrasta u cilju ispitivanja uspešnosti primene određenih oblika specijalno-pedagoških preventivnih aktivnosti.

Student-volonter  (volonterski rad u Beogradu, maj 2014. godine pružanje psihosocijalne podrške i pomoći evakuisanima nakon poplava);

Pripravnički staž u trajanju od godinu dana (od 17. decembra 2014. do 17. decembra 2015. godine), Dom zdravlja Priboj, Odeljenje za psihijatriju i neurologiju-dodatno stečene veštine i znanja iz oblasti socijoterapijskog rada.

Kao pripravnik, u funkciji stručnog saradnika, učestvovala u realizaciji radionica u okviru projekata Udruženja za dečiju i cerebralnu paralizu Priboj (od 17. decembra 2014. do 17. decembra 2015.)

Od februara 2016. angažovana kao član stučnog tima na poslovima pružanja psihološke podrške pri onkološkom savetovalištu “Vera u život”.

 

PROFESIONALNE VEŠTINE:

U oblasti preventivnog delovanja  posedujem sposobnost primene preventivnih programa u porodici, školi i lokalnoj zajednici.

Veštine i znanja u oblasti psihološkog savetovanja, psihosocijalne podrške i pomoći;

Veštine savetodavno-terapijaskog rada sa osobama sa ispoljenim nekim oblikom poremećaja u ponašanju (delinkvencija; problemi mladih-adolescentske krize, bulimija, anoreksija…; bolesti zavisnosti-alkoholizam, narkomanija, kockanje, zavisnost od kompijuterskih igrica…)

 

Kontakt tel: 064/ 90 37 274

E-mail: psh.jelena@verauzivot.com