Vodič kroz karcinom dojke

Zbog pedantnosti pregleda, dojka je podeljena u 7 regija:

 1. Mamila
 2. Centralna zona
 3. Gornji unutrašnji kvadrant
 4. Donji unutrašnji kvadrant
 5. Gornji spoljašnji kvadrant
 6. Donji spoljšnji kvadrant
 7. Aksilarni ( pazušni )produžetak

Inspekcijom se posmatra i procenjuje veličina i asimetričnost dojki, izgled kože i njen venski crtež, uvučenost, zaravnjenost, otok ili čvorići u koži dojke ili bradavice.

Palpiraju se obe dojke, obe pazušne, natključne i potključne jame. Pritiskom jagodice na bradavice se istiskuje sadržaj kanalića dojke i vrši se citološki pregled sadržaja.

Obratiti pažnju na prisustvo uvučenosti bradavice, perutanje njene kože (M. Paget),ranice u okollini bradavice, tražiti namreškanost, zaravnjenost i to se može utvrditi podizanjem ruku.

Veoma je važno pregledati temeljno obe dojke.

Posle kliničkog, treba uraditi radiološki pregled dojke (mamografija, ultrazvuk i magnetna rezonanca). Kasnije slede metode perkutane biopsije nepalpabilnih promena.

Metodama obeležavanja pomenutih promena se procenjuje tačnost otvorene biopsije. Vrši se pod kontrolom mamografije, UZ, Magnetne rezonance dojke.

Patohistološki vodič :

 1. Mikroskopski preparat dojke
 2. Obavezni parametri za invazivni karcinom dojke:
 3. Histološki gradus
 4. Nuklearni pleomorfizam (atipičnost ćelija) (Mitoze i mitotski skor)
 5. Obavezni parametri za CORe biopsiju
 6. Benigne lezije
 7. Intraoperativna dijagnostika
 8. Procena stanja sentiel limfnih čvorova
 9. Citološki nalaz

 Klasifikacija tumora dojke ( TMN):

Stadijum 0 Tis N0 M0
Stadijum IA TI* N0 M0
Stadijum IB T0 N1m1 M0
  TI*    
Stadijum IIA T0 N1 M0
  T1 N1 M0
  T2 N0 M0
Stadijum IIB T2 N1 M0
  T3 N0 M0
Stadijum IIIA T0 N2 M0
  T1 N2 M0
  T2 N2 M0
  T3 N1, N2 M0
Stadijum IIIC bilo koji T N3 M0
Stadijum IV bilo koji T N1 M1

Tumor dojke:

Тис In situ

T1 < 2 cm
Т1mi ≤ 0,1 cm
Т1а > 0,1 до 0,5 cm
Т1b > 0,5 до 1 cm
Т1c > 1 до 2 cm
Т2 > 2 до 5 cm
Т3 > 5 cm
Т4 Zid grudnog koša/koža
Т4а Zid grudnog koša
Т4b Edem kože/ulceraciја, kožni satelitski čvorovi
Т4c Oba 4a i 4b
Т4d Inflamatorni karcinom

Pritom se priključuje klasifikacija u odnosu na regionalne limfne čvorove, metastaze i udaljene metastaze.

Hirurški tretman

Hirurški pristup zavisi od toga da li je u pitanju invazivna ili neinvazivna forma karcinoma. U odnosu i na pomenutu klasifikaciju i osobine tumora zavisiće i radioterapija karcinoma.

Radioterapija karcinoma dojke

1.Neinvazivni karcinom (duktalni karcinom in situ):

 • – U slučaju mastektomije nema potrebe za sprovodjenjem RT.
 • – Kod učinjene poštedne operacije vrši se postoperativna RT preostalog tkiva dojke.
 1. Rani invazivni karcinom dojke :
 • – Potvrdjeno je davanje boost-a na predeo ležišta tumora kod pacijentkinja starijih od 50 godina i sa gradusom tumora 3.

Napomena: Kod ranog stadijuma karcinoma dojke zid grudnog koša se po pravilu ne zrači.

Radioterapija lokalnog odmaklog karcinoma dojke:

– Neadjuvantna hemioterapija + mastektomija

– Neadjuvantna hemioterapija + poštedna operacija

– Inoperabilni tumor posle neadjuvantne hemioterapije

(Sprovesti zračenje dojke i regionalnih limfnih čvorova)

Ujedno protokol lečenja zavisi i od hormonske senzitivnosti karcinoma dojke. Potrebno je podići imuni odgovor

Za više informacija kako se lečiti kod raka dojke obratite se našim lekarima ili posetite naš forum www.verauzivot.com/forum

Dr Milijana Perić

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *