Ketogena dijeta i oksigenizacija kod karcinoma

Već se duže u svetu medicine piše o uticaju kiseonika na tumorska ćelije. Nekoliko radova na temu ketogene ishrane i oksigenizacije su objavljena sa veoma dobrim rezultatima, jer se smanjuje metastatska masa  i produžava život pacijenata na jedan ne invazivan način.

Metastaze predstavljaju komplikovan fenomen u kome se ćelije raka šire od primarnog tumora ka drugim tkivima gde uspostavljaju nova žarišta. Mahom su metstaze uzrok smti pacijenata. Medicina ih tretira na tri načina HT, operativni zahvat ili radio terapija. Rezultati tih terapija su mnogima poznati. Zato u praksi postoji veoma jaka potreba za novom, efikasnijom i netoksičnom terapijom.

Dobitnik Nobelove nagrade Otto Warburg (1930.) je dokazao da ćelije karcinoma imaju poremećen energetski metabolizam i da se ponašaju drugačije od normalnih, zdravih ćelija. Naime, naše zdrave ćelije koriste glukozu kao primarni izvor goriva i razgrađuju je pomoću tri metabolička puta – glikolizom, ciklusom limunske kiseline i oksidativnom fosforilacijom. Glikoliza je proces koji nije zavisan od prisustva kiseonika, dok druga dva puta jesu. Glikoliza je proces pretvaranja glukoze (primarnog goriva u telu) u energiju tj. ATP molekule.

Procesom glikolize bez prisustva kiseonika iz jednog molekula glukoze dobija se samo 2 ATPa ali ako taj molekul glukoze uđe u ciklus limunske kiseline i oksidativne fosforilacije koje zahtevaju prisustvo kiseonika, iz jednog molekula glukoze dobija se čak 28,30 molekula ATPa! Otto Warburg je primetio da ćelije tumora vole da koriste glukozu razlažući je samo procesom glikolize čak I kada je kiseonik prisutan. Ćelije tumora koriste energetski put koji je veoma neefikasan (1molekul glukoze daje samo 2 ATPa), zato ove ćelije koriste 200 puta više glukoze nego zdrave ćelije! Tu se krije odgovor zašto ljudi naglo gube na težini jer se ogromna količina glukoze neefikasno troši na rast ćelija tumora. Na sve to neiskorišćenu glukozu TU ćelije vraćaju u organizam u vidu mlečene kiseline i tako remete PH.

Korišćenje procesa glikolize kao glavnog puta razlaganja glukoze čak iako je prisutan kiseonik naziva se Warburgov efekat. Ovaj fenomen je povezan sa disfunkcionalnim mitohondrijama I genetskim mutacijama u malignoj ćeliji.

Ketogena dijeta i oksigenizacija kod karcinoma

Kao prvo treba objasniti šta je to ketogena dijeta, kod keto dijete smanjen je unos ugljenih hidrata na minimum (skoro skroz isključen) a povećan unos prirodnih masti (biljnog ili životinjskog porekla) . Ketogena ishrana se razlikuje od LCHF ishrane po tome što se primenjuje restrikcija ugljenih hidrata i proteina, pa se ishrana zasniva pretežno na masnoćama (preko 70% ukupnog dnevnog unosa) i povrću. To je inače bio način ishrane naših predaka.

Ketogena tela predstavljaju alternativan izvor goriva za sve naše zdrave ćelije ali ne i za tumorske ćelije. Tumorske ćelije imaju genetičku grešku u mitohondrijama i ne mogu da koriste ketoni kao izvor hrane i energije. U ketogenoj dijeti povećava se količina ketona koji nastaju razgradnjom masti (betahidroksibuterne kiseline i acetoacetata), a smanjuje nivo glukoze u krvotoku što stresno deluje na tumorske ćelije koje nemaju dovoljno glukoze za svoj rast. Da bi telo ušlo u stanje ketoze (to je metabolički proces) bitno je izbaciti unos svih ugljenih hidrata (a ne samo šećera) i na taj način se ne hrane tumorske ćelije.

Najbolji rezultati sa ketogenom dijetom su se postigli kod mnogih mekotkivnih karcinoma. Sve ove vrste tumora stagniraju kada nema dovoljno energije iz glukoze. Ketogena dijeta imitira gladovanje (post), iako je bogata masnoćama telo se ponaša kao da je u nekoj vrsti restriktivnog unosa energije jer nema dovoljno primarnog goriva – glukoze. Smanjuje se proliferacija tumorske mase i angiogeneza (stvaranje novih krvnih sudova u tumoru) i podstiče se apoptoza (programirana ćelijska smrt). i sve to bez negativnih efekata po zdravlje!

Oksigenizacija tela ozonom ili hiperbarikom, poznato je da tumorsko tkivo ima abnormalne krvne sudove koji stvaraju džepove hipoksije (smanjene okisgenacije tkiva) koji doprinose pojavi otpornosti na hemo i radioterapiju. Hipoksične kancerogene ćelije su tri puta otpornije na zračenje nego zdrave ćelije koje normalno koriste kiseonik (zato je Imunofan zbog jakok VOLa pokazao dobre rezultate). Hipoksija (smanjena koncentracija kiseonika) promoviše onkogene puteve preko HIF1 transkripcionog faktora koji promoviše rast, angogenezu i inhibira apoptozu u tumorskim ćelijama.

Oksigenizacija tela ozonom ili hiperbarikom, povećava koncentraciju kiseonika u krvnoj plazmi pa se olakšava isporuka kiseonika u tkivima, nezavisno od zasićenosti hemoglobina kiseonikom. Smanjuje se i tumorski rast, usporava se angiogeneza i pojačava se produkcija kiseoničkih slobodnih radikala, što sve zajedno ima pozitivan efekat na smanjenje tumorske mase. Dakle, prožimanje tumorskog tkiva kiseonikom dovodi do usporenog rasta jer kiseonik deluje toksično na tumorske ćelije.

Oksigenizacija tela ozonom ili hiperbarikom i ketogeni način ishrane se preklapaju u delovanju i ciljaju na metaboličke mutacije u malignoj ćeliji, kao što je nemogućnost korišćenja ketogenih tela i kiseonika kao izvora energije.

Šta su istraživači ispitivali u ovoj naučnoj studiji koja se zasniva na gore pomenutom principu? Evo do kakvih rezultata su došli: sama primena ketogene dijete dovodi do značajnog pada glukoze u krvi, usporenog napredovanja primarnog tumora i povećanja srednjeg vremena preživljavanja u odnosu na kontrolu grupu koja je bila na uobičajenoj ishrani.

Zaključak studije: Ovaj i drugi fenomeni dovode u pitanje zajednički medicinski savet da se organičavanje masti u ishrani savetuje gojaznima i obolelima od karcinoma. Zajedničko delovanje ketogene ishrane i oksigenizacije tela ozonom ili hiperbarikom proizvele su značajne antikancerogene efekte.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *