Search
среда 12 децембар 2018
  • :
  • :

KO ĆE POBEDITI IMUNITET ILI RAK?

Marina Dumić

Marina dumićMarina Dumić

OBRAZOVANJE:

Beogradski univerzitet – Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, smer: Prevencija i  tretman poremećaja ponašanja, zvanje: master specijalni pedagog.

Završila edukaciju „ Terapija igrom“ pri Institutu za mentalno zdravlje.

Redovno pohađa sekciju ,,Reedukacija psihomotorike i autizma“ pri Institutu za mentalno zdravlje

 

RADNO ISKUSTVO:

Trenutno angažovana kao saradnik na poslovima voditelja slučaja pri Gradskom centru za socijalni rad – Novi Beograd. Radni zadaci obuhvataju sledeće slučajeve: nasilje u porodici, brakorazvodne parnice, starateljstva i hraniteljstva nad decom i slučajevi maloletničke delikvencije.

Od 6.10.2015 angažovana od strane World Vision International Western Balkans Refugee Response na poziciji Child Protection Officera. Radni zadaci su obuhvatali: Implementaciju projektnih aktivnosti na terenu, kontakte s korisnicima, pružanje psihosocijalne podrške, organizaciju distribucije humanitarne pomoći, pisanje dnevnih izveštaja o svakodnevnim aktivnostima i ostale dužnosti koje dodeli Response Manager.

 

Od 18.01.2015 – 20.06.2015 Angažovana od strane Humanitarne organizacije “Dečije srce“ kao personalni asistent u okviru realizacije projekta “Individualna podrška detetu za nesmetano obrazovanje“.

 

Oktobra 2014. napisala i napravila projekat razvojnih radionica za decu pri fondaciji “ Maslačak”, čije je sprovođenje planirano u OŠ ”Mladost” Novi Beograd.

 

Od septembra 2014. do danas angažovana kao član stučnog tima na poslovima pružanja psihološke podrške i administracije sajta pri onkološkom savetovalištu “Vera u život”.

 

Tokom studiranja uspešno obavila stručnu praksu učestvujući u stručnim aktivnostima u Dnevnoj bolnici za alkoholizam i kocku – Paunova 2 i Institutu za mentalno zdravlje – Palmotićeva 37, koordinator stručne prakse prof. dr. sc. Branko Ćorić, mentor stručne prakse mr. spec. ped. D. B. Đukic. Stručna praksa je obuhvatala upoznavanje i aktivno učestvovanje u zadacima rada u terapijskoj grupi i dispanzeru, upoznavanje sa porodičnim dnevnim planovima, grupni rad( multiporodična grupa), individualni rad sa porodicom, individualni rad sa adolescentom, timski rad.

U periodu od 15. April 2013. – 07. Juna 2013. godine, obavljen je volonterski rad u Oš „Mladost“. Zadaci volonterskog rada bili su: podsticanje razvoja govora i jezika i prevencija čestih pratećih poremećaja kao što su poremećaji pažnje i koncentracije, ponašanja, hiperaktivnosti, agresivnosti. Ciljevi ovih zadataka su: omogućavanje uspešnog učenja, podsticanje kognitivnog razvoja, socijalizacija deteta kroz uključivanje u vršnjačku grupu.

 

PREPORUKE:

Dnevna bolnica za alkoholizam i kocku, Beograd-Paunova 2; mr. spec. ped. D. B. Đukić

Institut za mentalno zdravlje – Klinika za decu i omladinu (odeljenje za specijalističko-konsultativne preglede), Palmotićeva 37; prof. dr. sci Branko Ćorić; spec. opšte defektologije, logoped – reedukator Viola Povše Ivkić

Mobilni tel: +381 64 2666587

E-mail: psh.marina@verauzivot.com