Search
среда 12 децембар 2018
  • :
  • :

KO ĆE POBEDITI IMUNITET ILI RAK?

Osnivački akt

Osnivački akt udruženja građana
Za pomoć obolelima od karcinoma
»Vera u život«
U skladu sa odredbama člana 11. st. 2. i 3. Zakona o udruženjima, osnivačka skupština udruženja građana za pomoć obolelima od karcinoma »Vera u život«
, na sednici održanoj 10.01. 2014. , usvojila je

Odluku o osnivanju

Osniva se Udruženje građana Za pomoć obolelima od karcinoma »Vera u život«
Sa sedištem u Beogradu,ul. Maršala Birjuzova 6

Oblast ostvarivanja ciljeva Udruženja su:Pomoć obolelima od karcinoma
Radi ostvarivanja svojih ciljeva Udruženje naročito:
1) pravi savetodavne programe sa ciljem da se obolelima od karcinoma pruže sve potrebne informacije vezane za bolest
2) organizuje, u okviru svog udruženja ili van njega, kurseve sa ciljem da se obolelima od karcinoma pruže informacije koje bi olakšale borbu protiv kancera
3) organizuje tribine edukativnog tipa a vezanih za bolesti karcinoma
4) objavljuje knjige i druge publikacije edukativnog karaktera od značaja za nabrojane vrednosti,a u skladu sa zakonom;
5) organizuje edukativna putovanja sa ciljem poboljšanja kvaliteta života obolelih od karcinoma;
6) U ime članova udruženja koji su oboleli od karcinoma nabavlja lekove u inostranstvu kojih nema u zemlji;
7) sarađuje sa medicinskim institucijama a sve u cilju pomoći obolelima od karcinoma.
8) Sarađuje sa svim udruženjima u zemlji i inostranstvu koja se bave pomoći obolelima od karcinoma
ostala pomoć obolelima od karcinoma, kao i povezivanje sa sa drugim organizacijama i zajednicama koje posvećene pomoći obolelim od karcinoma.
Lice ovlašćeno za zastupanje i predstavljanje udruženja građana je: Miloš Savićević, sa prebivalištem u ul. Narodnih Heroja 41a, 11070 Novi Beograd, JMBG3112959710108, koji je istovremeno i ovlašćeno lice za podnošenje prijave za upis u registar.

U Beogradu, 10.01.2014. Presedavajući osnivačke skupštine

____________________________
Miloš Savićević

Registracija Vera