Razgovor sa psihologom

Psiholog, istina, nije omiljena osoba u našoj sredini. Mnogi nerado odlaze i kod doktora ili zubara, izbegavajući neprijatnost, ali bol nas na to nekako natera. Ako razmišljate: „Dovoljno mi je što moram da obilazim lekare, radim analize, idem na terapiju, samo mi još treba i psiholog. Možda imam ozbiljnu bolest, ali još uvek nisam „skrenuo“, još uvek znam šta radim“ … verovatno ste u pravu. Psiholog u našem savetovalištu se neće ni baviti vašim psihičkim problemima. Naš cilj i zajednički zadatak je sasvim drugačiji. Naša psiha su i naše misli, osećanja, ponašanje, koje svako od nas ima u svakom trenutku. Cilj nam je u ovom periodu prepoznati ih i maksimalno usmeriti u vašu korist, kao alate kojima na psihičkom planu odgovarate na izazove koji su pred vama.
Zašto je važno koristiti psihologa u svojoj borbi?
Želimo da napadnemo bolest sa svih strana. Način na koji pristupamo lečenju, emocije, istrajnost, volja…sve su to psihološke kategorije kojima u velikoj meri možemo da upravljamo (jer su deo nas, mi ih stvaramo i menjamo) i na taj način utičemo na tok i ishod lečenja. Nemojte zaboraviti da je psihosomatska strana bolesti izuzetno jaka. Loše emocije i stres nam obaraju imuni sistem, a bez zdravog i jakog imunog sistema nema pobede nad bolašću. I duša i telo su put ka pobedi nad kancerom.
Psiholog u savetovalištu će vam pomoći da:
-prepoznate i iskoristite mehanizme koje već posedujete u prevazilaženju stresa i kriznih situacija
– se motivišete
– istrajete
– isplanirate svoje aktivnosti i preuzmete kontrolu nad događajima
– prihvatite ono što ne možete promeniti
– prevaziđete prepreke
– razumete sebe i druge
– prepoznate i koristite svoju mrežu psiho-socijalne podrške
– prepoznavati stavove, emocije i obrasce ponašanja koji vam oduzimaju energiju i ne doprinase vašoj borbi
Događaji koji prate lečenje mogu izazvati sumnju, anksioznost, strah , neizvesnost … Možda nećete moći da zaobiđete nešto od navedenog, ali čak i ako vam se to događa, svojom psihičkom pripremom i metodama koje u savetovalištu dobijete možete da prevaziđete ovu svojevrsnu epizodu u vašem životu sa što manje negativnih posledica. Zašto ne biste olakšali sebi na psihološkom nivou i samim tim povećali šanse za postizanje konačnog cilja.
Prednost psihološke podrške u odnosu na laičku
Laička podrška (podrška bliskih osoba, porodice i prijatelja) je veoma važna. Bez nje bi sve što proživljavamo bilo mnogo teže. Savet koji ćete dobiti kod nas je uvek aktivno korišćenje laičke podrške, uz adekvatnu komunikaciju i samozaštitu (od preterane brige drugih ali i od preteranog oslanjanja na druge).
Psihološka podrška je veoma slična, bazira se na emocionalnoj i informativnoj podršci, edukaciji i savetovanju. Psiholog je dovoljno empatičan ali ne i emotivno zahtevan, kao što to može biti slučaj sa bliskim osobama. Empatija je neophodna kako bismo „ušli u vaše cipele“ i razumeli kako se osećate, kako razmišljate, koje su vaše potrebe u ovom ternutku … ali ona nam služi kako bismo prepoznali rešenje, put i način da vam olakšamo. Pri tome Vas nećemo žaliti, osuđivati, zahtevati.
Profesionalna podrška je sistematična, konstantna, oslanja se na promene koje su zajedničke svim ljudima u sličnoj situaciji (znanja, istraživanja, činjenice, iskutvo sa drugim pacijentima), ali podrazumeva i individualni pristup, te u skladu sa tim razgovor se usmerava u pravcu pronaleženja idealnog rešenja za vaš individualni put .
Sa psihologom ste u zaštićenoj sredini, možete reći bilo šta, a da sadržaj toga ne porementi naš odnos. Takav odnos je jedinstven , istovremeno blizak ali specifičan u odnosu na druge bliske odnose, manje osteljiv, van koncepta i povezanosti sa drugim vašim aktivnostima i socijalnim ulogama, bez zajedničke prošlosti i budućnosti .

Saznaj više na našem video kanalu

U okviru savetovališta možete koristiti:
– Razgovor sa psihologom kao članom stručnog tima savetovališta prilikom vaše prve posete savetovalištu (medicina, nutricionizam, alternativa, psihologija).
– Individualne susrete sa psihologom u trajanju od 60 min, uz prethodno zakazivanje i dogovor.
– Možete koristiti grupu podrške vođenu psihologom, kao jedan od učesnika, uz prethodni individualni razgovor.

Dođite u Savetovalište “Vear u Život”