Šta je Imunofan

Ovaj tekst je samo informativnog karaktera, za sve dodatne informacije obratite se svom lekaru onkologu.

Saznaj više na našem video kanalu

Takođe treba znatii da je imunofan samo suportivna terapija najbolja koju mi poznajemo i nije čarobni lek protiv raka. Kada je reč o dejstvu imunomodulatora na tumorske ćelije pročitajte tekst o LDN-u koji je za razliku od imunofana pokazao i antikancerogeno dejstvo.

Dragi svi, Savetovalište „Vera u Život“ za pomoć obolelima od karcinoma po svom osnivačkom aktu, trudi se da pacijentima obolelima od karcinoma pruži što je moguće više informacija o lekovima i preparatima koji mogu pomoći u borbi protiv raka. Na našem sajtu možete pročitati dosta toga o imunofanu (koristite pretragu upisivanjem tražene reči), mi ovim putem želimo da pomognemo informacijama o samom preparatu i načinu korišćenja istog. Rusi ga u svom zdravstvenom sistemu koriste već više od 25 godina kod stanja imunodisuficijencije kao što su teška inlamatorna stanja, hepatitis B i C, Hiv i onkološka stanja. Na osnovu našeg dugogodišnjeg iskustva u radu sa nažalost više hiljada onkoloških pacijenata, koji su koristili imunofan u svom lečenju, možemo da tvrdimo da je to izuzetno dobra suportivna terapija. Primenom imunofana smanjuju se u mnogome nuspojave hemioterapije kao i radiološke terapije, lakše se prolazi kroz postoperativno stanje. Moramo da napomenemo da imunofan nije čarobni lek protiv raka kako možemo pročitati u mnogim oglasima koje smo videli. Na sve to u zadnje vreme sve ćešće imamo prijave od pacijenata da nisu pozitivno odreagovali na terapiju ili sl… znajte da imunofan mora da bude u stalnom hladnom režimu na temp od 2C do 10C, mnogi sada prodaju imunofan nabavljen crnim kanalima i niko ne zna kako je to transportovano. Zato dobro proverite izvor iz kojeg nabavljate imunofan kako ne biste naneli štetu svom zdravlju.

Imunofan  Saznaj više

Šta je imunofan preparat i zašto ga Vera u život preporučuje.

Na ovom linku možete videti svu farmakološku dokumentaciju vezano za imunofan koju nam je dao Prof Lebedev

Imunomodulator nove generacije u borbi protiv bolesti.

Među predloženim kandidatima za Nobelovu nagradu iz medicine za 2008 godinu su i tri ruska imena: profesor Vasilij Lebedev, dr.Vladimir Komarov i Nikolaj Zubkov;
Predloženi su jer su stvorili imunomodulator najnovijeg pokolenja ”Imunofan”;
„Imunofan” je personifikacija najnovijeg pravca u svetskoj medicini – molekularna nanotehnologija;
„Imunofan” je stvoren da spasi ili sačuva čoveka od somatskih, psihičkih, onkoloških, infektivnih kao i od niza drugih teških obolenja;
Posebno za bolesne od raka “Imunofan” je pokazao svoju naročitu efikasnost i dobio je državnu dozvolu za široku medicinsku primenu pre hemio terapije i terapije zračenjem, u toku hemio terapije ili zračenja, pre operacija, naročito delovanje ima kod obolelih od raka u III i IV stadijumu.

„Imunofan” je jedan od najnovijih preparata, koji pojačavaju antioksidanti sistem organizma

https://health.mail.ru/drug/imunofan/

A eto upravo ”Imunofan” je koristan kao preparat za svakog čoveka, za bolesnog i za zdravog, zato što je svaki čovеk uslovno zdrav.Vladimir Komarov: Nepostoji mogućnost da postanete ovisni… Nakon provođenja testova sa terapijom  „Imunofana” postavljam jedno isto pitanje i najčešće slušam: “Eto postao sam ponovo zdrav”.

Vasilij Čerpanov: Postoje određene biohemijske promene, kada ste u stresnoj situaciji. I ovde nema nikakve sumnje, da koristeći preparat “Imunofan”, iznutra se dolazi do normalizovanja imuniteta, stvara se štit protiv stresa…pa naši pacijenti, sve češće naglašavaju, da se događa nešto slično “novom udahu”.

Profesor Lebedev: Zbog primenjivanja “Imunofana” pojačava se dejstvo drugih lekova…Uspeli smo da ustanovimo, da preparat “Imunofan” zaustavlja pojavu tzv.  višestruke otpornosti na lekove  /VOL -zapamtite ovo!/. Postoji jedan takav specijalni zaštitni mehanizam bakterijskih ćelija u telu, koji obezbeđuje izbacivanje svih štetnih supstanci koje su ušle u telo. Kada su ove supstance lekovi, i kad dospeju u ćeliju, ona ih odbacuje . Tako ćelija osigurava ličnu zaštitu, ovakav mehanizam, ćelije, uspostavljaju sa puno lekova. Tada terapija postaje neefikasna, beskorisna.

„Imunofan” odbacuje mogućnost da se dogodi takva VOL,  pojačava lekovito delovanje drugih preparata.  Naglašavam – sredstvo za lečenje koje omogućava  da se prevaziđe višestruka otpornost na lekove /VOL/ svet do sada nešto slično nije pronašao…

Npr.: kod lečenja zloćudnih tumora se smatra, da preparati i sredstva, koji poseduju imunomodulaciono delovanje, ne bi trebalo da se koriste istovremeno sa hemioterapijom. Na taj način će se pojačati mitotična aktivnost /tj. Aktivna podela/ ćelija. Preparat “Imunofan” treba da se uzima u toku trajanja hemioterapije, da bi sprečio VOL.

Vasilij Čerpanov: Najmanje danas možemo reći, da je stvaranjem “Imunofana, nauka uspela da “prevari” teške stresove organizma, pokrenut je novi pravac u medicini. Sve nam pokazuje da nema ni jednu kontraindikaciju a ima i širok spektar delovanja.

A sada da pogledamo preparat „Imunofan” sa strane onkološkog lečenja. Farmakološkog delovanja sa tri osnovna efekta.

-rebalansiranje oksidantnih-antioksidantnih reakcija unutar organizma;

-koriguje imuni sistem u situacijama, kada je oštećen /čim se pojavio zloćudni tumor/;

-otklanja mogućnost za višestruku otpornost na lekove i na taj način pojačava efekat lečenja drugim preparatima.

Delovanje „Imunofana” se razvija u roku od 2-3 sata /brza faza/ I traje do 4 meseca /srednja I dugotrajna faza/.

Kod brze faze, nastupa pre svega detoksikacioni efekat – stimuliše antioksidantnu zaštitu organizma preko unutrašnje izrade  ceruplazmina, laktoferina, aktivira se katalaza; snižava se holesterin i  smanjuje proizvodnja zloćudnih uzroka.

Kod srednje faze /dolazi na 2-3 dana i traje 7-10 dana/ i nastupa pojačavanje unutrašnje fagocitoze i udumiranja unutašnjih ćelijskih bakterija i virusa.

Kod sporije faze /počinje nakon 7-10 dana i traje do 4 meseca/ pojavljuje se imunoregulativno delovanje  „Imunofana”- obnavljaju se narušeni pokazatelji ćelijskog i humoralnog imuniteta, primetno je povećanje proizvodnje specifičnih zaštitnih antitela.

Imunofan

Imunofan i nauka

Specijalno za onkološke bolesnike preporučuju se 2 vrste terapija.

Kod lečenja bolesnih od raka, putem uključivanja u opštu šemu kombinovanog lečenja /uključujući hemio-zračnu terapiju, operaciju/ tada počinje da se koristi neposredno pre hemio- zračne terapije ili operacije, pa se nastavlja i tokom celog perioda lečenja /jednom dnevo, lečenje sa 8-10 ampula/

Kod obolelih u III I IV stadijumu sa različitim vrstama metastaza, bez straha za druge preparate za lečenje, samo se prekida na 10 dana, nakon čega treba ponoviti terapiju.

Kod dece sa zloćudnim tumorima limfih žlezdi i krvnih sudova: jednom dnevno, period lečenja od 10-20 ampula. Važno je da se koriste tokom cele hemioterapije i zračenja, da bi se sprečio razvoj toksikoze kod dece.

Jedno je očigledno: stvoren je takav preparat, koji nema analog posle imunomodulatora, proizvedeih u različitim državama sveta. Jača strana Imunofana je što pomaže obolelima da prebrode i najteže terapije sa moguće najboljom zaštitom, povećavajući višeputa snagu tela i pomaže u borbi sa ćelijama raka.  ”Imunofan” jе stvoren, da bi održavao one ćelijske procese unutar organizma, putem kojih se postiže najveći mogući efekat lekova za rak. I ne na poslednjem mestu, daje novu mogućnost za produžavanje života.

Najbliži “Imunofanu” je preparat “Timonuks”, napravljen u farmaceutskoj korporaciji u SAD, sa firmom proizvođačem „SILAG”. U lekarskim biltenima ovaj preparat je prikazan kao treće pokolenje imunomodulatora, i koristi se kao sredstvo koje zamenjuje terapiju u lečenju imunodeficitnih  stanja. Po svojim kvalitetima „Imunofan”, predstavnik IV pokolenja, više od 100 puta premašuje aktivnost „Timunoks”. U prvim kliničkim istraživanjima sa obolelim od raka kojima je predviđen skorašnji kraj života i koji su bili potpuno beznadežani slučajevi, u prvim rezultatima onkološke dopune terapiji “Imunofana” ukupni zbir godina produženog života je 237 za 70 teškobolesnih pacijenata, tj. svaki od njih je najmaje živeo još 3,4 godine, za period do 2002 god., a pritom se ne računaju oni koji su još uvek živi.

Možda ima mnogo važniji smisao jedan zaključak za “Imunofan” – ovaj lek je stvoren putem nanotehnologije i mogu da se koriste jako male doze. Ovo je samo po sebi preteča budućih ogromnih promena u farmaceutskoj industriji na svetskom nivou, ali će se ovo događati u sledećoj deceniji.

Postoji podatak, da se u različitim onkološkim klinikama i onkologijama u Rusiji, smatra kao obavezno i uključivanje “Imunofana”. /postoji odluka 283/9.07.1996.god. Farmaceutskog državnog komiteta i Ministarstva zdravlja Rusije/.

Za više informacija o dejstvu imunofana posetite nas u Savetovalištu Vera u Život

ili na tel 0616353018