Search
среда 12 децембар 2018
 • :
 • :

KO ĆE POBEDITI IMUNITET ILI RAK?

Terapija kvantnim analizatorom

Terapija kvantnim analizatorom

Terapija kvantnim analizatorom2

Zdrave osobe imaju odličnu koherentnost na kvantnom nivou što podrazumeva najviši nivo uredjenosti ili organizacije unutar ljudskog organizma, dok bolesni, sa slabim imuno-sistemom ili kancerom imaju haotičnu ili veoma slabu koherentnost sa poremećenim ćelijskim komunikacijama. Analizom na Diacom kvantnom analizatoru u Savetovalištu Vera u Život moguće je utvrditi :

 • stanje imuniteta
 • stanje organa
 • stanje lokomotornog aparata
 • ispitivanje funkcije endokrinih žlezda
 • prisustvo blokada u organizmu
 • prisutstvo toksina u telu i jetri
 • stanje metabolizma
 • prisustvo bakterija, virusa, parazita i gljivica
 • opterećenje bakterijskim i gljivičnim toksinima (npr. aflatoksin)
 • prisustvo izmenjenih ćelija
 • predispozicije za nastanak pojedinih oboljenja

 

Terapija kvantnim analizatoromIz dobijenih rezultata i nalaza krvne slike sa kojima uporedjujemo dobijene podatke utvrdjujemo opšte zdravstveno stanje organizma. Obzirom da se još uvek previdja sve češća zdravstvena opasnost od bakterija,virusa a posebno mikotoksina-sekundarnih metabolita koje proizvode mnoge gljivice a koje su prema Svetskoj zdravstvenoj organizaciji potencijalni uzročnici kancera, Alchajmerove bolesti, Multiple skleroze i mnogo drugih oboljenja. Na osnovu toga se određuje dalji plan detoksikacije, kao i primena antiparazitskog programa “Naturalia”.

Pošto kvantna medicina posmatra bolest kao distorziju kvantnog energetskog polja tela na nivou ćelije, terapija podrazumeva eliminisanje disharmonije a to se čini ili unošenjem većih količina energije ili stimulacijom specifičnih rezonanci, koje koriguju disharmoniju i dovode do prirodnog spontanog izlečenja. Štaviše, imamo mogučnost preveniranja oboljenja poput moždanog udara, srčanih bolesti, dijabeta i ostalih degenerativnih bolesti. I na taj naćin povećati kvalitet življenja.

Terapijom na kvanrtnom analizatoru mogu se popraviti disfunkcije na oučenim problemima bez primene Terapija kvantnim analizatorom1medikamenata i tako smanjiti toksikacija jetre lekovima.

Kompletna analiza organizma traje oko 70min, to zamenjuje nekoliko nedelja obilaska raznih lekara specijalista. Ukoliko se uoči neki ozbiljan dizbalans prilikom analize lekar će Vas uputiti na dodatni pregled kod lekara spacijaliste. Na ovaj način može da se na vreme spreči pojava akutne bolesti.

Kvantna medicina je budućnost medicinske prakse I sve više je zastupljena na svetskom zdravstvenom nivou jer ipak je bolje sprečiti nego lečiti.

 

Za više informacija o kvantnoj medicine obratite se dr Milijani Perić

Ili dođite u Savetovalište Vera u Život