Visoke doze vitamina C čini efikasnije lečenje karcinoma

Vitamin injection

Visoke doze vitamina C čini efikasnije lečenje karcinoma

Uobičajene opcije lečenja kancera, kao što su hemioterapija i zračna terapija, mogu biti skupe i ponekad neefikasne. Međutim, nova klinička ispitivanja  koja su testirala efekat visokih doza vitamina C u kombinaciji sa standardnim tretmanom na zdravstvene rezultate kod pacijenata sa kancerom, pokazuje da visoke doze vitamina C mogu poboljšati zdravstvene rezultate kod pacijenta koji su podvrgnuti konvencionalnom lečenju karcinoma, ali i drugim bolesnim stanjima kao što su razne infekcije posebno virusnog tipa.
U sedamdesetim i osamdesetim, dobitnik Nobelove nagrade Linus Pauling, zajedno sa hirurgom Evan Cameron, prvi je pretpostavio kliničke prednosti vitamina C za lečenje ljudi sa rakom.
Od tada, dalja istraživanja na životinjama i kulturama ćelija raka sugerirala su da visoka koncentracija askorbinske kiseline može sprečiti i lečiti rak.

Novije studije ispitale su kombinovani efekat visokih doza vitamina C i konvencionalnog tretmana karcinoma. Neke od ovih istraživanja su pokazale da pacijenti koji su primili kombinovani tretman imali su sporije progresiju bolesti, dok su drugi predložili da su neželjeni efekti hemioterapije bili manje izraženi među onima koji su uzimali i visoke doze vitamina C.
Da bi se postigla velika doza u ovim studijama, vitamin C se obično davao kao  intravenozne infuzije. Vitamin C ima kratak poluživot od samo 2 sata u ljudskom tijelu, zbog čega se mora primenjivati u visokim dozama kao tretman.
Novo kliničko ispitivanje proučava efekat davanja između 800 i 1.000 veće dnevno preporučene doze vitamina C pacijentima sa rakom mozga i pluća.
O ovim istraživanjima naučnici sa Univerziteta u Ajovi, svoje rezultate su objavili u časopisu Cancer Cell.

Naša iskustva su pokazala da su pacijenti koji su koristili visoke doze ampuliranog Vitamina C u kombinaciji sa drugim antioksidantima imali smanjene nuspojave HT i do 80%, što mi smatramo fascinantnim, prim aut. Ovo je terapija koja mora da se sprovede pod stručnim nadzorom lekara jer su količine ampuliranog vitamina C izuzetno velike. Obrati te se Poliklinici Naturalia za dodatna obaveštenja

Limfa naša zaboravljena reka zdravlja

Vitamin C je prošao sve bezbednosne probe kod pacijenata. U sklopu ispitivanja ljudske bezbednosti tj da li ima nuspojava kod terapije visokim dozama Vitamina C, 11 pacijenata sa rakom mozga koji su bili podvrgnuti standardnoj hemioterapiji i radioterapiji davane sui tri puta nedeljno intravenozne infuzije vitamina C tokom 2 meseca, a zatim dvo nedeljne infuzije tokom 7 meseci.
Svaka infuzija je podizala nivoe vitamina C u krvi pacijenta do 20.000 mikromola (mM). Prosečan nivo vitamina C kod odraslih je oko 70 mM.
Sve u svemu, terapija se odlično podnela. Naučni tim je primetio vrlo malo sporednih efekata, kao što su suva usta ili retke i kratke epizode ​​visokog krvnog pritiska.

Ovaj bezbednosni test je prva faza serije kliničkih ispitivanja koja će istražiti da li visoke doze vitamina C mogu efikasno povećati životni vek i kvalitet života pacijenata koji se leče hemoterapijom i radioterapijom.
Za sada podaci iz faze i evaluacije pokazuju da su pacijenti sa glioblastom preživeli 4 do 6 meseci duže od prosečnog vremena preživljavanja primećenog kod pacijenata koji su samo podvrgnuti konvencionalnom lečenju. Konkretno, pacijenti koji su primali visoke doze askorbinske kiseline preživeli su od 18 do 22 meseca u poređenju sa 14 do 16 meseci, što je tipična stopa preživljavanja za glioblastom posle klasične terapije bez visokih doza Vitamina C.

Kako vitamin C slabi ćelije raka

Mehanizam koji bi mogao objasniti potencijalnu efikasnost vitamina C u lečenju karcinoma pluća i mozga odnosi se na metabolizam ćelija karcinoma.
Kao posledica pogrešnog metabolizma koji se javlja unutar mitohondrije ćelija karcinoma, ove ćelije proizvode abnormalno visoke nivoe tzv. molekula redoks-aktivnih gvožđa. Ovi molekuli reaguju sa vitaminom C i formiraju slobodne radikale iz vodonik-peroksida i vodonik-peroksid.
Naučnici smatraju da ovi slobodni radikali izazivaju ćelijsku smrt oštećujući DNK ćelije. Smatra se da slobodni radikali takođe slabe ćelije raka i čine ih još ranjivijim na zračenje i hemoterapiju. Stoga je veoma bitno sprovesti još neki vid detoksikacije organizma kako bi se uklonilo što je moguće više slobodnih radikala posebno teški metali.

DMPS protokol detoksikacija teških metala

“Ovaj rad otkriva metaboličku krhkost u ćelijama karcinoma koji se zasniva na sopstvenoj proizvodnji oksidacionih sredstava koja nam omogućava da iskoristimo postojeća redoksna aktivna jedinjenja, kao što je vitamin C, glutation, da senzitišemo ćelije raka za zračne terapije i hemioterapije.”
Garri Buettner, studijski koautor
Ko-stariji autor Douglas Spitz takođe komentira značaj ovog nalaza:
“Ovo je značajan primer kako poznavanje detalja o potencijalnim mehanizmima i osnove u nauci redoksnih aktivnih jedinjenja kod kancera u odnosu na normalne ćelije može klinički da se koriste u terapiji karcinoma”, objašnjava on. “Ovde smo ubedljivo verifikovali da je povećani redoks aktivnih metalnih jona u ćelijama karcinoma odgovoran za ovu diferencijalnu osjetljivost raka u odnosu na normalne ćelije na vrlo visoke doze vitamina C.”

Zašto su visoke doze Vitamina C dokazano efikasne

Naš zaključak je, posle mnogo pacijenata koje smo kroz naš upoznali a koji su za vreme HT a i posle nje mesecima koristili visoke doze intravenskog Vitamina C, da su rezultti samih terapija mnogo bolji, kao i da se sami pacijenti bolje osećaju. Ovo je terapija koja mora da se sprovede pod stručnim nadzorom lekara. Obrati te se Poliklinici Naturalia za dodatna obaveštenja

Za više informacija obratite nam se.

Miloš Savićević

Preuzeto sa….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *