Nuspojave hemioterapije i kako ih smanjiti

Nuspojave hemioterapije

Nuspojave hemioterapije i kako ih smanjiti

Nuspojave hemioterapije i kako ih smanjiti, već smo pisali o nuspojavama hemio terapije, koje znaju da naprave izuzetno veliki problem kod pacijenata, nekada ne znamo šta je gore nus pojave HT ili primarna bolest. Stoga je naš savet svim pacijentima koji su na HT da svu svoju pažnju i trud usmere na smanjenje nuspojava HT. Da probamo slikovito da Vam to objasnimo: ako zamislite svoj zdravlje kao soliter od deset spratova, u momentu kada saznate da ste oboleli od karcinoma bolest je na (recimo) sedmom spratu a imunitet je na (recimo) petom spratu. Posle HT bolest je na trećem spratu a imunitet tri sprata u podrumu. Razlika potencijale u korist bolesti je sada veća nego pre početka terapije a sve to zbog nuspojava HT. To je razlog zašto smatramo da svu svoju pažnju treba usmeriti na smanjenje nuspojava HT.

Ne samo hemoterapija, već i radioterapija sadrži niz komplikacija: razvoj opštih toksičnih pojava usled oštećenja jetre, razvoj anemije i sklonosti ka krvarenju usled oštećenja moždine, visoka osetljivost na infekcije zbog oslabljenog imunog sistema.

Pri tom, zbog pojave velikog broja slobodnih radikala u organizmu, koji izazivaju toksične efekte, stradaju svi organi i tkiva, pre svega – nervni sistem.

Primećuje se povećana nervoza, uzbuđenost ili apatija, glavobolja, poremećaj sna, mučnina, gubitak apetita i nakon toga iscrpljenost. Kad slobodni radikali oštete kičemnu moždinu dolazi do pada proizvodnje trombocita (ćelija koje utiču na zgrušavanje krvi) i eritrocita (prenosnika kiseonika).

U mnogim slučajevima se primećuje mogućnost lakog oštećenja krvnih sudova kože, kada slabiji pritisak ili lak udar po ruci i butini izaziva pojavu modrica, a kod pranja zuba dolazi do krvarenja desni.

Nedostatak eritrocita dovodi do anemije i slabog zasićenja tkiva kiseonikom, zbog čega se naglo pogoršava opšte stanje organizma i sposobnost za rad, pad koncentracije i pažnje.

Osim ovih nabrojanih efekata, slobodni radikali guše imunološke reakcije i oštećuju kako ćelijske, tako i humoralne faktore. Kod obolelih se u klasičnim analizama krvi može primetiti pad broja leukocita i limfocita (leukopenija i limfocitopenija).

Ovaj fenomen dovodi do pojačane osetljivosti ljudi na virusne, gljivične i bakterijske infekcije. Može da dođe do zaraze krvi (sepse) zbog bilo kakve manje infekcije, uključujući i endogene bakterije, koje su stalno prisutne u našem organizmu  (na koži, u ustima, u crevima itd.).

Dužina trajanja neželjenog dejstva

Većina neželjenih dejstava hemoterapije postepeno nestaje sa završetkom njene primene. Zdrave ćelije se tokom vremena oporavljaju. Vreme potrebno da se neka neželjena dejstva hemoterapije otklone i povrati normalna funcija organizma varira od osobe do osobe i zavisi od mnogih faktora, uključujući i opšte zdravstveno stanje bolesnika, vrstu primenjenih lekova itd.

Mnoga neželjena dejstva se povlače relativno brzo, ali neka mogu da potraju nekoliko meseci ili godina pre nego što potpuno nestanu. Ponekad neželjena dejstva mogu trajati i doživotno, ako na primer hemoterapija izazove trajna oštećenja srca, pluća, bubrega, reproduktivnih organa itd. Određene vrste hemoterapija, ponekad mogu ispoljiti neželjena dejstva sa zakašnjenjem, koja se kod nekih oblika tumora mogu da pojave mnogo godina kasnije.

Najčešća neželjena dejstva i komplikacije

Nuspojave hemioterapije i kako ih smanjiti Depresija imunskog sistema

Narušena homeostaza imunskog sistema može dovesti do potencijalno fatalnih infekcija. Iako bolesnici redovo peru svoje ruke, održavaju higijenu tela, izbegavaju bolesne ljude i preduzimaju druge mere zaštite, oko 85% infekcija se spontano javlja koje su  izazvane mikroorganizamima iz stomaka ili kože bolesnika. Ove infekcije se mogu manifestovati kao sistemske infekcije (poput sepse), ili kao lokalizovane infekcije (kao što je herpes zoster). Ponekad, se hemoterapija mora odložiti zbog toga što je imunski sistem potisnut i na kritično niskom nivou.

Iz tog razloga sprovodite sledeće:

 • Imunofan kao imunomodulator i suportivna terapija je pokazao izuzetne rezultate
 • LDN kao imunomodulator i suportivna terapija
 • Metabolički injekcioni kokteli (vitamini i ostalo)
 • Detoksikacija Zeolitom
 • Jonska detoksikacija 
 • Pravilna ishrana 
 • Frekventna terapija parazita (posebno za kandidu)
 • Frekventna terapija podizanja imuniteta
 • Fitoterapija za podizanje imuniteta
 • Fitoterapija antiparazitni program (ulje divljeg origana, imati u vidu da ulje može obarati nivo gvožđa u krvi)
 • Hiperbarična komora

Nuspojave hemioterapije i kako ih smanjiti  supresija koštane srži

Neželjeno dejstvo svih citostatika osim vinkristina i bleomicina je supresija kostne srži. Anemija se ispoljava tek posle nekoliko ciklusa hemioterapije, zbog dugog života eritrocita u perifernoj krvi (oko 120 dana). Nasuprot tome, leukopenija dostiže maksimum od 7 do 10 dana posle primene citostatika, i potrebno je da prođe oko 20 dana da dođe do oporavka bele krvne loze.

Neki citostatici (melfalan, karmustin i lomustin) imaju odloženi leukopenični efekat, tako da se najmanji broj leukocita registruje posle oko 11-14 dana.

Ako broj leukocita padne ispod 1×109/L i pojavi se povišena temperatura kod bolesnika, onda je najverovatnije došlo do infekcije, pa se savetuje primena antiparazitne terapije. Kod težih neutropenija oporavak se može ubrzati primenom faktora stimulacije granulocitno-makrofagnih kolonija ili faktora stimulacije granulocitnih kolonija. Ovi faktori stimulišu proliferaciju i diferencijaciju ćelija kostne srži u granulocite i makrofage. Filgrastim takođe pospešuje funkcionisanje zrelih granulocita. Neželjeno dejstvo ovih faktora rasta je bol u kostima, zbog nagle proliferacije ćelija koštane srži.

Poliklinika Naturalia mesto gde vlada imunitet

Nuspojave hemioterapije i kako ih smanjiti umor

Umor je jedan od najčešćih sporednih efekata hemoterapije tumora, i može da varira od blage latergije do osećaja potpune nesposobnosti. On se razlikuje od osećaja umora posle dugog i napornog dana i ne gubi se nakon odmora i spavanja. Svakodnevni (fiziološki) umor je najčešće kratkotrajan i prolazan, dok umor izazvan tumorom izaziva dugotrajne tegobe. Umor u toku hemoterapije ima tendenciju da bude najizraženiji na početku i na kraju ciklusa terapije, i kao i većina drugih sporednih efekata hemoterapije, ona obično nestaje kada se hemopterapija završi. Umor može biti uzrokovan hemoterapijom ali i drugim faktorima, koji potiču od samog tumoroznog procesa.

Zato se paralelno sa hemoterapijom primenjuje i terapija koja ublažava anemiju uključuje terapiju koja povećava proizvodnju krvih ćelija kao što su, eritropoetin, preparati gvožđa, vitamini i transfuzija krvi.

 • Imunofan kao imunomodulator i suportivna terapija je pokazao izuzetne rezultate
 • LDN kao imunomodulator
 • Metabolički injekcioni kokteli (vitamini i ostalo)
 • Detoksikacija Zeolitom
 • Jonska detoksikacija
http://store.verauzivot.com/2017/10/Nuspojave-hemioterapije-i-kako-ih-smanjiti-1-150x150.jpg
Jonska detoksikacija

Pravilna ishrana Hidrokolon terapija Kod anemije kosultovati lekara da prepiše antianemike Kod teških anemija transfuzija krvi Kod anemije čaj od sušenog peršuna (visok sadržaj gvožđa i jak diuretik) Čaj od koprive ili čaj od peršuna Hiperbarična komora (oksigenizacija) Kvantna medicinska terapija

Ekstremno nizak broj trombocita (koji je ponekad i na kritično niskom nivou), može biti privremeno normalizovan primenom transfuzije trombocita, ili se hemoterapijski tretmani odložu, dok se broj trombocita ne popravi (poveća).

Nuspojave hemioterapije i kako ih smanjiti izlivanje citostatika

Izlivanje ili ekstravazacija odnosno infiltracije je prodor citostatika u potkožno tkivo na mestu ili u okolinu uboda.

U tom slučaju primeniti:

 • Aspiriraciju (ususavanje) celokupnog citostatika koji je ostao u veni odnosno u igli,
 • Primenu antidota za tu vrstu citostatika.
 • Mesto ekstravazacije se prema potrebi može tretirati kortikosteroidnom kremom i sterilnim zavojem u cilju prevencije infekcija,
 • Na mesto izliva leka stavljaju se hladne obloge (može i led) kako bi se proces lokalizovao i smanjila apsorpcija citostatika u okolno tkivo,
 • Sve vreme prati se stanje povređenog mesta, a u istoriji bolesti evidentiraju promene.
 • Metabolički injekcioni kokteli (vitamini i ostalo)
 • Imunofan kao imunomodulator i suportivna terapija je pokazao izuzetne rezultate
 • LDN kao imunomodulator
 • Jonska detoksikacija
 • Detoksikacija Zeolitom
 • Pravilna ishrana

 Nuspojave hemioterapije i kako ih smanjiti Kožne reakcije

Ruke bolesnika nakon 10 dana lečenja hemioterapijom (znaci srednje teškog eritema sa perutanjem derma)

 • Imunofan kao imunomodulator i suportivna terapija je pokazao izuzetne rezultate
 • LDN kao imunomodulator
 • Jonska detoksikacija
 • Detoksikacija Zeolitom
 • Pravilna ishrana

 Nuspojave hemioterapije i kako ih smanjiti Prolazno crvenilo

Obim i intenzitet crvenila ili urtikarije (koprivnjače) uglavnom zavisi od vrste hemioterapije koja se koristi ali i od individualnih reakcija organizma. Promene u urtikariji mogu biti opšte (generalizovane) ili lokalne (na pojedinim delovima tela), i mogu ih pratiti sledeće reakcije; groznica, temperatura, hipotonija itd. Ako se radi o jako izraženoj urtikariji terapija se prekida. Urtikarije su obično slabijeg intenziteta i najčešće nakon nekog vremena postepeno nestaju.

 • Imunofan kao imunomodulator i suportivna terapija je pokazao izuzetne rezultate
 • LDN kao imunomodulator
 • Jonska detoksikacija
 • Detoksikacija Zeolitom
 • Pravilna ishrana
 • Hiperbarična komora (oksigenizacija)

Nuspojave hemioterapije i kako ih smanjiti Hiperpigmentacija

Ako se javi u toku hemoteraapije lokalizovana je na noktima, na sluzokoži usne šupljine i duž vena na kojima se primenjuje hemioterapija. Hiperpigmentacija može biti genetralizovana (opšta) sa propratnim reakcijama kao što su umor, slabost, oslabljen apetit, mučnina i gubitak telesne težine. Hiperpigmentacija se obično javalja 2-3 nedelje nakon hemioterapije i traje oko 10-12 nedelja. Pacijenta kod koga se očekuje pojava hiperpigmentacije, treba upozoriti na njenu pojavu, kao i na činjenicu da će ona posle određenog vremena nestati.

 • Imunofan kao imunomodulator i suportivna terapija je pokazao izuzetne rezultate
 • LDN kao imunomodulator
 • Jonska detoksikacija
 • Detoksikacija Zeolitom
 • Frekventna terapija
 • Hidrokolon terapija
 • Hiperbarična komora (oksigenizacija)
 • Pravilna ishrana

Nuspojave hemioterapije i kako ih smanjiti Telangiektazija

Posledice hemoterapije koja se manifestuju proširenjem krajnjih grana kapilara krvnih sudova su teleangiektazije. Ova promena je obično trajna mada će konfiguracija vena vremenom postati manje izražena.

 • Frekventna terapija
 • Imunofan kao imunomodulator i suportivna terapija je pokazao izuzetne rezultate
 • LDN kao imunomodulator
 • Jonska detoksikacija
 • Detoksikacija Zeolitom
 • Preparati za krvne sudove
 • Hiperbarična komora (oksigenizacija)

Nuspojave hemioterapije i kako ih smanjiti Foto-osetljivost

Promene na koži u vidu preplanulosti i akutnih opekotina javljaju se nakon kratkog izlaganja suncu ili nakon primene hemioterapije neposredno nakon sunčanja. Kako bi se izbegle reakcije foto-osetljivosti potrebno je da se bolesnici koji dobijaju hemoterapiju (a skloni su ovakvim posledicama) pridržavaju sledećih mera;

 • Pre i nakon odlaska na hemioterapiju moraju izbegavati izlaganje suncu (uključujući i izlaganja suncu kroz prozorska stakla itd…)
 • Da nose zatamnjene naočare, kape se širokim obodom i svetlu, pamučnu i drugu zaštitnu odeću
 • Da pri upotrebi zaštitnih krema za sunčanje imaju u vidu da većina njih štiti od ultravioletniog zračenja ali ne i od reakcije foto-osetljivosti
 • Frekventna terapija
 • Imunofan kao imunomodulator i suportivna terapija je pokazao izuzetne rezultate
 • LDN kao imunomodulator
 • Jonska detoksikacija
 • Detoksikacija Zeolitom
 • Preparati za krvne sudove
 • Hiperbarična komora (oksigenizacija)

Nuspojave hemioterapije i kako ih smanjiti Hiperkeratoza i akne

Pojava zadebljanja kože na rukama, stopalima, licu i mestima na kojima je oštećena koža. Promene slične aknama obično se javljaju nakon faze eritema i napreduju sve do prišta i promene koje podsećaju na akne. Bolesniku treba skrenuti pažnju na redovnu higijenu lica, koje uvek mora da bude čisto i suvo.

 • Frekventna terapija
 • Imunofan kao imunomodulator i suportivna terapija je pokazao izuzetne rezultate
 • LDN kao imunomodulator
 • Jonska detoksikacija
 • Detoksikacija Zeolitom (posebno praviti maske za lice od zeolita)
 • Flogocid mast
 • Hiperbarična komora (oksigenizacija)

Nuspojave hemioterapije i kako ih smanjiti Čirevi

Na površini kože u toku hemioterapije mogu se pojaviti čirevi (ulceracije), koje zahtevaju redovno održavanje higijene i eventualnu simptomatsku terapiju protiv infekcije

 • Frekventna terapija parazita
 • Imunofan kao imunomodulator i suportivna terapija je pokazao izuzetne rezultate
 • LDN kao imunomodulator
 • Jonska detoksikacija
 • Flogocid mast
 • Detoksikacija Zeolitom (posebno praviti maske od zeolita)

Nuspojave hemioterapije i kako ih smanjiti Nervno mišićni poremećaji

U toku određene vrste hemioterapije može doći i do pojave periferne neuropatije(nervni poremećaji) u obliku peckanja, osećaja uboda iglama, osećaja paljenja i žarenja, slabost i/ili ukočenosti u nogama i rukama.

 • Popričati sa lekarem da prepiše lekove za neuralgije
 • Frekventna terapija
 • Imunofan kao imunomodulator i suportivna terapija je pokazao izuzetne rezultate
 • LDN kao imunomodulator
 • Jonska detoksikacija
 • Detoksikacija Zeolitom
 • Hiperbarična komora (oksigenizacija)

Nuspojave hemioterapije i kako ih smanjiti mučnina i povraćanje

Prevalenca mučnine i povraćanja  je raznolika, zbog različitih definicija i metoda pristupa njihovoj proceni. Brojna istraživanja potvrđuju, da se mučnina javlja u oko 29% bolesnika na hemioterapiji ili kod jednog, od tri bolesnika, a povraćanje u 11% bolesnika, ili kod jednog od deset bolesnika. Sa uvođenjem novih farmakoloških lekova (blokatora 5-HT3 receptora), predviđalo se smanjenje prevalence mučnine i povraćanja. Međutim brojne studije pokazuju različite rezultate. Dok jedna studija iznosi podatke o nižoj incidenci mučnine i povraćanja,  ostale tri  navode da je incidenca povraćanja nakon primena 5-HT3 lekova u hemioterapiji niža, ali ne i incidenca posthemoterapijskih mučnina.

Mučnina i povraćanje se često javljaju u isto vreme, u toku hemioterapije  ali to mogu biti i dva različita problema koja se javljaju nezavisno.
Mučnina je neprijatan osećaj gađenja u grlu i stomak koji može dovesti do povraćanja. Ostali simptomi koji mogu da prate mučninu i povraćanje su pojačano lučenje pljuvačke, vrtoglavica, svetlucanje pred očima, teško gutanje, promena temperature kože i ubrzano lupanje srca.

Povraćanje kontroliše deo mozga, koji se naziva centar za povraćanje. Manje je poznat mehanizam koji izazva mučninu.

Kako smanjiti nuspojave

 • Koristiti terapiju koju vam je lekar prepisao
 • Frekventna terapija
 • Imunofan kao imunomodulator i suportivna terapija je pokazao izuzetne rezultate
 • LDN kao imunomodulator
 • Jonska detoksikacija
 • Detoksikacija Zeolitom

Kandida je jedan od najčešćih nuspojava HT i ona pravi izuzetne probleme. Po nama je ključno nju eliminisati, jer njeni mikotoksini vrše izuzetno veliku supresiju imunog sistema, a to otežava borbu protiv karcinoma.

Kod nas se Poliklinika Naturalia bavi problemima nuspojave hemioterapije, tu možete sprovesti kompletnu detoksikaciju orgnizma od reziduala citostatika i tako smanjiti nus pojave HT.

U svakom slučaju jedini i najbolji način da se smanje nuspojave hemioterapije je detoksikacija.

Za više informacija kontaktirajte nas na 061635318