Detoksikacija

Detoksikacija put ka zdravlju

Citostatici

C Citostatici, antitumorski lekovi, antineoplastici, citotoksični lekovi, su hemijske supstance- lekovi koji se koriste u hemoterapiji i hemoprevenciji rasta i razvojzloćudnih ćelija i tkiva (tumororskih ćelija i...