CBD učinak kod autoimunih bolesti

CBD je pokazao izuzetne rezultate kod mnogih autoimunih stanja (MS, alergije, kron i dr) zbog svog izuzetno jakog antiimflamatornog dejstav kao i uticajem na stabilizaciju imunog sistema.

CBD Kanabidiol je jedan od mnogobrojnih aktivnih sastojaka biljke pod nazivom indijska konoplja (Cannabis indica) . Naučno je dokazano da je ujedno i jedna od najefektivnijih supstanci ove biljke u terapiji multiple skleroze. Mehanizam dejstva kanabidiola se realizuje preko CB1 I CB2 receptora. Pomenuti receptori su prirodno prisutni u našem nervnom tkivu . Međutim, kod multiple skeroze je zabeležen veći broj CB2 na plakovima koje stvara bolest a CB1 receptori su registrovani na području demijelinizacije. CBD delujući na pomenute receptore dovodi do smanjenja spazma mišića i tremora. Takođe je dokazano da se smanjuje bol prouzrokovan ovim spazmima, tu se CBD meša sa malom dozom THCa.

CBD kod MSa, Multipla skleroza je progresivna bolest nervnog sistema koja se karakteriše procesom demijelinizacije kičmene moždine i mozga. Proces demijenilizacije podrazumeva gobitak bele supstance, mijelina koja obavija nervnu ćeliju. Gubitak mijelinskog omotača ili njegovo ostećenje dovode do nastanka lošeg sprovođenja impulsa kroz nervna vlakna i povlači sa sobom nastanak svih simptoma ove bolesti (spazam mišića ,poremećenu motoriku, otežano kretanje koje, usled progresije bolesti, rezultira paralizom).
Jedna od metoda alternativnog lečenja koja pruža naučno vidljive rezultate je i tretman multiple skleroze kanabidiolom ( CBD ), što i predstavlja tematiku ovog članka.

Neka naučna istraživanja su pokazala da se dejstvom CBD –a na pomenute receptore aktiviraju procesi koji kontrolišu komponentu zapaljenja kod multiple skleroze. Tačnije, aktivacijom CB1 receptora se smanjuje oslobađanje glutamata što dovodi do usporavanja oštećenja nerava.
Takođe, kanabinoidi mogu imati ulogu i u obnavljanju mijelinskog omotača smanjenjem faktora upale i stimulacijom sinteze mijelina, glavnog proteina mijelinskog omotača.

Dugotrajnom upotreboma kanabisa mogu se u mnogome smanjiti simptomi izazvani MSom, da pri tome nema nikakvih nuspojava kao što je slučaj sa kotikosteroidima.

Večito pitanje uzroka nastanka bolesti MS (za medicinu je to idiopatska bolest) međutim sve više se u svetu medicine piše da je mogući uzrok nastanka bolesti BorreliaBurgdorferi inače poznata kao uzročnik lajmske bolesti. Poslednja naučna saznanja kažu da je LDN takođe pokazao dobre rezultate kod MSa.

Savetujemo da popunite ovaj Horovitsov upitnik i na osnovu rezultata se konsultujete sa svojim lekarem.

Za više informacija kontaktirajte nas
0616353018
office@verauzivot.com