Četvrto agregatno stanje vode i kvantna medicina

Četvrto agregatno stanje vode i kvantna medicina

Saznaj više na našem video kanalu

Postoji četvrto agregatno stanje vode koje objašnjava kako ustvari naše ćelije funkcionišu na energetskom nivou. Čitanjem ovog teksta mnogi će razumeti kako stvarno naše ćelije komuniciraju međusobno, kako se prenosi informacija koja je bitna za njihovo normalno funkcionisanje. Odavno se zna da hemijski princip komunikacije među ćelijama nije održiv. Kako ćelija zna kada i kako da otvori DNK i odradi svoju funkciju. Večita dilema je kako to radi. Kako je moguće da se neke hemijske reakcije u našim ćelijama odvijaju nekoliko hiljada puta brže nego u laboratoriji, za to im je potrebna energija. U našem telu to je energija fotona, ali kako on putuje kroz naše telo i stiže tačno tamo gde treba. Odgovor je definitivno voda tj ovo njeno četvrto agregatno stanje. Vodom se bave mnogi naučnici i na početku ovog veka su priznali da ne znaju baš mnogo o vodi, voda je sve samo nije H2O. Pogledajte ovaj video koji objašnjava ovaj tekst.

Četvrto agregatno stanje vode i kvantna medicina

A sada da se upoznamo sa četvrtim agregatnim stanjem vode.

Profesor bioinženjeringa, Džerald Polak, sa Univerziteta u Vašingtonu, daje odgovor na pitanje da li postoji četvrto agregatno stanje vode i ako postoji, gde se može naći. On kaže da nije sva voda H2O, što je potpuno novo saznanje u odnosu na ono što smo učili u školi.

Dr Džerald Polak je razvio teoriju o vodi koja je proglašena revolucionarnom. On je proteklu deceniju proveo ubeđujući svetsku javnost da voda zapravo nije tečnost.

Polak je svoj doktorat iz biomedicinskog inženjeringa dobio na Univerzitetu u Pensilvaniji 1968. godine. On je zatim počeo da radi na Univerzitetu u Vašingtonu kao profesor bioinženjeringa. Polak je godinama istraživao mišiće i načine na koje se oni kontrahuju. Bilo mu je čudno da najuobičajenije ideje o kontrakciji mišića nisu uključivale vodu, uprkos tome što je mišićno tkivo 99% voda.

On je naveo da su istraživanja vode u njegovoj laboratoriji usmerena na otkrivanje jedne od najvećih tajni prirode.

On u svojoj knjizi „Ćelije, gelovi i pokretači života“ iz 2001. godine objašnjava na koji način funkcionišu ćelije. Istraživanja ukazuju na to da čitavu biologiju ćelija pokreće jedinstveni mehanizam – fazni prelaz. Voda je apsolutno ključna za svaku funkciju ćelije, bilo da je to kontrakcija mišića, podela ćelija ili prenošenje informacija putem nerava.

U ovoj neverovatnoj knjizi su izazvani mnogi koncepti koji su prihvaćeni u konvencionalnoj biologiji ćelija. Osnovna pretpostavka knjige jeste da je ćelijska citoplazma u obliku gela, a ne u obliku vodenog rastvora kao što se smatra.

Voda ćelijama daje negativni naboj

Druge nerazdvojne razlike između obične vode i EZ vode ( Četvrto agregatno stanje vode) uključuju njenu strukturu. Tipična česmuša je H2O, ali EZ voda je u stvari H3O2, koja je mnogo viskoznija, uređenija i alkalnija od redovne vode, a čak poseduje i drugačija optička svojstva. Refraktivni indeks EZ vode je oko 10 puta veći od obične vode. To objašnjava kako fotoni (čitaj energija) putuju kroz naše telo. Na tom principu radi i kvantna medicina. EZ voda takođe poseduje 10 puta veću gustinu i negativan naboj (negativan električni potencijal). To verovatno daje odgovor na pitanje zašto su ljudske ćelije pod negativnim nabojem. Skup ćelija sa tim nabojem daje ukupni naboj organa koji sačinjavaju. Kada dođe do poremećaja negativnog naboja unutar ćelije a do njega može doći usled povećane količine toksina (oksidanti su pozitivni joni) koje unosimo kroz hranu, vodu, vazduh, pogotovu kroz zračenje raznih aparata, i na kraju veoma bitno, toksine u naše ćelije unose i mikrobi koji žive u našem telu.  Kada dođe do bakterijske infekcije, veliki broj tih bakterija ostavlja iza sebe ozbiljnu količinu mikotoksina i to remeti funkciju ćelija, to je onda otvoren put da dođe do mutacije u ćelijama jer one ne mogu da prosleđuju informaciju normalno, i tako se javlja rak, mutirana ćelija.

Dr Polak objašnjava četvrto agregatno stanje vode:

„Svi znaju da je ćelija pod negativnim nabojem. Ako ubacite elektrodu u bilo koju od ljudskih ćelija, izmerićete negativni električni potencijal. Udžbenici tvrde da je za ovakav potencijal odgovorna membrana, zajedno sa jonima koji se u njoj nalaze.

Međutim, ukoliko izmerite potencijal gela bez membrane, dobijate istu brojku -100 ili -150 milivolti. Unutrašnjost ćelije je poput gela. Pomalo je iznenađujuće da nešto bez membrane daje isti električni porencijal kao ćelija koja ima membranu.

Četvrto agregatno stanje vode i kvantna medicina

Upravo zato se nameće pitanje: odakle potiče negativan potencijal? Ja smatram da on dolazi iz vode, pošto EZ voda unutar ćelije poseduje negativan naboj. Slično je i sa gelom. Smatram da su ćelije pod negativnim nabojem zato što je voda koja se nalazi u ćeliji u stvari EZ voda, a ne obična, neutralna H2O“. I sada negde stižemo i do možda ključnog momenta, a to je,  kada je voda u našem telu toksikovana tada nastaje i problem. Vodu možemo toksikovati i mislima jer misli jesu fotoni a voda putem svojih kvarkova pamti i tu energiju, možemo je toksikovati i načinom života i ishrane. Stoga detoksikacija misli i tela kao i dobar antiparazitski program mogu održavati vodu našeg tela u izbalansiranom operativnom modu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *