DMSO izazivač promena u ćelijama

DMSO izazivač promena u ćelijama

Priča o dimetil sulfoksidu (DMSO) je neobična. Ovaj nusproizvod procesa izrade papira otkriven je u Nemačkoj krajem 19. veka. To je bezbojna tečnost koja je postala poznata zbog svoje sposobnosti da prodre u kožu i kroz druge biološke membrane.

DMSO izazivač promena u ćelijama

Naučnici su otkrili da DMSO mogu koristiti kao transportni uređaj za prolazak malih molekula leka kroz kožu. Od tada su naučnici istražuju potencijalne koristi i rizike upotrebe DMSO za lečenje različitih stanja.

Dimetilsulfoksid (DMSO) je hemikalija. Dostupan je kao lek na recept i kao dodatak ishrani. Može se uzimati oralno, nanositi na kožu (lokalno se koristi) ili injektirati u vene (koristi se intravenozno ili IV).

Gde nabaviti DMSO

Dimetil sulfoksid (DMSO) je mali molekul sa polarnim, aprotičnim i amfifilnim svojstvima. Služi kao rastvarač za mnoge polarne i nepolarne molekule i nastavlja da bude jedno od najčešće rastvarača (nosača) u medicinskim primenama i naučnim istraživanjima.

DMSO- Tačka topljenja 18.4 ° C, temperatura ključanja – 189 stepeni Celzijusa, gustina 1,11 g / cc, Molekularna težina -. 78.13. Maksimalna apsorpcija je u ultraljubičastom delu spektra, odnosno 210 nm.  Najbolje rezultate daje kada se koristi uz Laserske terapije krvi (nazalna LIBI metoda) u UV spektru lasera kod mnogih bolesnih stanja kao što su rak, autoimune bolesti i hronične bolesti.

Rastvaranjem lekova ne umanjuje farmakološki efekat  lekova.

Solvatacijom lekova se postiže intermolekularna interakcija formiranjem hidrofobne i vodoničnih veza.

Ima nesparene elektrone na atomu kiseonika. Reaguje sa vodom, proteinima, nukleinskim kiselinama. On rastvara organske i neorganske supstance.

Dimetilsulfoksid ima jedinstvene hemijske osobine, posebno kao što su stabilnost, visok polaritet, izuzetnu solventnost. Jak je oksidant. Surfaktant.

Oko 30% leka u telu vezuje za plazma albumin.

Ima katjonakceptorna svojstva.

Takmiči se sa vodom u vezivanju. Može da gura vodu, zajedno sa proteinom, menjajući svoja konformacijska svojstva. Najbolji  je prenosioc organskih i neorganskih jedinjenja. Prenosi do ćelija anestetike, antibiotike, vitamine i heparin.

Nekoliko studija je otkrilo da DMSO igra višestruku ulogu u ćelijskim funkcijama kao što su zapaljenje (inflamacije), metabolizam lipida, apoptoza, ćelijski ciklus, ekspresija proteina, diferencijacija, vezivanje molekula, aktivnost enzima, uklanjanje reaktivnih kiseonika, polarizacija ćelija, radio zaštita i autofagija.

Dimeksid može biti koristan i za lečenje određenih nuspojava hemoterapije, izveštava Memorial Sloan Kettering Cancer Center (MSKCC). Konkretno, DMSO može pomoći u lečenju ekstravazacija hemoterapije.

Ovo stanje se javlja kada lekovi koji se koriste za lečenje karcinoma cure i zaglave se u okolnim tkivima. Može izazvati simptome koji uključuju:    trnce, bol, otok, crvenilo na mestu injekcije hemoterapije. Ako se ne leči, to može dovesti do stvaranja mehura, čira i smrti tkiva. Iskustva iz Poliklinike Naturalia…

DMSO- Anti-inflamatorni efekti.

Dimeksid za anti-inflamatorne aktivnosti uporediv je  sa nesteroidnim antiinflamatornim lekovima. Ima ne samo lokalno nego i sistemsko antiinflamatorno dejstvo.

DMSO ima anti-eksudativno dejstvo, inhibira aktivnost proteaza, sinteze prostaglandina. U isto vreme povećava lučenje kortizola, jača membrane lizozoma. Smanjuje infiltraciju ćelija u inflamacije.

DMSO ima direktnu antiproteolitičku akciju, sprečava razvoj edema i nekroze, inhibira agregaciju trombocita. Ima antipiretičko dejstvo, inhibira eksudaciju u zapaljenjima.

30% DMSO- rešenje brzo smanjuje otok mekih tkiva. Stimuliše reparativne procese u tkivima, proliferativne procese u zapaljenjima.

DMSO: kao lek nema alergen akciju. Ne izaziva kontaktne preosetljivosti apliciranjem na koži. Naprotiv, svojstvene su mu  desenzitivne i antialergijske aktivnosti. Inhibira prema različitim izvorima anafilaktičke reakcije 41 -72%. Antialergijska aktivnost Dimeksida je proporcionalna koncentraciji leka koji se koristi.

DMSO- je prirodni anestetik sa naglašenim lokalnim efektima. Ima dugo analgetsko dejstvo. Selektivno blokira nervna vlakana koja obavljaju impulse bola. Može se videti kao analgetik simptomatskih bolnih sindroma različitog porekla.

Produžena blokada nervnih završetaka se postiže uvođenjem smeše DMSO sa anesteticima, a konačna koncentracija rastvarača treba da bude 30-50%. DMSO- indukovana blokada provodljivosti nerava je potpuno reverzibilna.

Važno je  i da DMSO inhibira bakterijsku laktamazu. Fenomen selektivnog povećanja koncentracije antibiotika u obolelo tkivo vezan je sa istovremenom primenom antibiotika sa dimeksidom i  njihovom selektivnom akumulacijom. Koncentracija antibiotika u leziji povećava se za 2,5-3 puta; dimeksid tako poboljšava antibakterijsko delovanje antibiotika. Takođe možemo reći da dimeksid deponuje antibiotike u obolelo tkivo.

Priprema u koncentraciji od 26%, suzbija rast mikroorganizama i saprofita kod pacijenata obolelih od  raka. Smanjuje akumulaciju laktata u krvi, čime se smanjuje laktacitoza.

Inhibira holinesterazu, rastvara kolagene.

Dimekid brzo uklanja oticanje moždanog tkiva i poboljšava cerebralni protok krvi, normalizuje cerebralnu hemodinamiku i poboljšava kliničko stanje traumatoloških bolesnika.

Više o DMSO pročitajte ovde….

Zahvaljujemo se Gdinu Zoranu Vučiću što je upriličio tekst sa ruskog

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *