Fotodinamička terapija raka

Fotodinamička terapija raka

Fotodinamička terapija u kombinaciji sa imunoterapijom pokazuje se efikasnom kombinacijom za lečenje raka. Program može biti komplementaran sa standardnom medicinskom terapijom onoloških bolesti ili kao alternativno lečenje raka.

fotodinamička terapija lečenje raka

Fotodinamička terapija (PDT) jedan je od najzanimljivijih i najperspektivnijih pristupa lečenju u terapiji mnogih različitih karcinomskih tipova bolesti. Princip je stimulacija svetlosno osetljive supstance zasnovane na prirodnom hlorofilu (fotosenzitizeru) koja se daje u krvotok intravenski i (ili) lokalno ubrizgava u tumor a po novim istraživanjima može i oralno samo što terapija traje mnogo dužeže. Senzitizer se vezuje za bilo koju vrstu tumorskih ćelija u organizmu sa vrlo visokom specifičnošću.

Posle stimulacije (laserskom) svetlošću, one se uništavaju formiranjem aktivnih radikala kiseonika. Po pravilu, fotosenzitirači se sastoje od porfirinskih molekula ili sličnih struktura i obično su derivati haema (složen crveni organski pigment koji sadrži gvožđe i druge atome za koje se vezuje kiseonik) ili hlorofila. U skladu s tim, poznati su i kao hematoporfirin ili hlor. Trenutno najsavremeniji i selektivniji fotosenzibilizator su Chlorin E 6 i Liposomal ICG.

U poslednje vreme je poznato da tradicionalna sredstva za hemoterapiju deluju i kao fotosenzibilatori, a značajno se stimulišu svetlosnim talasnim dužinama. Dakle, hemoterapija se može kombinovati sa hloroterapijom u malim, neštetnim dozama.

Posebna prednost terapije, za razliku od tradicionalne hemoterapije, je ta što se imunološki sistem ne izlaže stresu, već se jača intravenskom laserskom terapijom nakon tretmana, pri čemu postoji dodatni sekundarni imunizacioni efekat fotodinamičke terapije (PDT imunizacija).

Za određene tumorske bolesti preporučuje se paralelna hemoterapija sa malim dozama, pri čemu hemoterapeutici, poput 5-FU ili Cis-Platina, takođe imaju efekat fotosenzibilizatora i znatno se pojačavaju intravenskom laserskom stimulacijom, i pored male doze, bez stavljanja znatan pritisak na imuni sistem. Ovde se tradicionalna onkologija susreće sa modernom laserskom medicinom niskog nivoa.

Otprilike 3,5 sata nakon ubrizgavanja fotosenzitizera, supstanca se u potpunosti veže za tumor i tada se lokalno zrači spolja.

Sledeće dve nedelje dano je 10 sesija IV lasera ili nazalnog lasera, IV lečenja kiseonikom i PDT ishrana IV / Oralno.

Program lečenja: 3 mesečne sesije lečenja u trajanju od dve nedelje:

1 sedmica:

    1 x liposomalna infuzija ICG

    Specijalno lokalno lasersko zračenje

    1 x infuzija kurkumina IV

    5 x IV terapija laserom

    5 x Dnevna terapija kiseonikom u krvi oksigenizacija

    5 x Bakrov sulfat Hlorfil

    5 x Hiperacin dodatak

2. sedmica:

    1 x infuzija kurkumina

    5 x IV terapija laserom

    5 x Dnevna terapija kiseonikom u krvi

    5 x Bakrov sulfat Hlorfil

    5 x Hiperacin dodatak

Svakodnevno će se davati oralni supplementi u trajanju od 1 meseca kao i upotreba LDNa

Terapija je,  3 x 14 dnevnih terapija tokom 3 uzastopna meseca.

Za više informacija kontaktirajte nas
0616353018
office@verauzivot.com