Fotodinamička terapija raka

Fotodinamička terapija raka u kombinaciji sa imunoterapijom pokazuje se efikasnom kombinacijom za lečenje raka. Program može biti komplementaran sa standardnom medicinskom terapijom onoloških bolesti ili kao alternativno lečenje raka.

Fotodinamička terapija (PDT) jedan je od najzanimljivijih i najperspektivnijih pristupa lečenju u terapiji mnogih različitih karcinomskih tipova bolesti. Princip je stimulacija svetlosno osetljive supstance zasnovane na prirodnom hlorofilu (fotosenzitizeru) koja se daje u krvotok intravenski i (ili) lokalno ubrizgava u tumor a po novim istraživanjima može i oralno samo što terapija traje mnogo dužeže. Senzitizer se vezuje za bilo koju vrstu tumorskih ćelija u organizmu sa vrlo visokom specifičnošću.

Fotodinamička terapija raka

Posle stimulacije (laserskom) svetlošću, one se uništavaju formiranjem aktivnih radikala kiseonika. Po pravilu, fotosenzitirači se sastoje od porfirinskih molekula ili sličnih struktura i obično su derivati haema (složen crveni organski pigment koji sadrži gvožđe i druge atome za koje se vezuje kiseonik) ili hlorofila. U skladu s tim, poznati su i kao hematoporfirin ili hlor. Trenutno najsavremeniji i selektivniji fotosenzibilizator su Chlorin E 6 i Liposomal ICG.

Intravensko lasersko zračenje krvi

U poslednje vreme je poznato da tradicionalna sredstva za hemoterapiju deluju i kao fotosenzibilatori, a značajno se stimulišu svetlosnim talasnim dužinama. Dakle, hemoterapija se može kombinovati sa hloroterapijom u malim, neštetnim dozama.

Posebna prednost terapije, za razliku od tradicionalne hemoterapije, je ta što se imunološki sistem ne izlaže stresu, već se jača intravenskom laserskom terapijom nakon tretmana, pri čemu postoji dodatni sekundarni imunizacioni efekat fotodinamičke terapije (PDT imunizacija).

Za određene tumorske bolesti preporučuje se paralelna hemoterapija sa malim dozama, pri čemu hemoterapeutici, poput 5-FU ili Cis-Platina, takođe imaju efekat fotosenzibilizatora i znatno se pojačavaju intravenskom laserskom stimulacijom, i pored male doze, bez stavljanja znatan pritisak na imuni sistem. Ovde se tradicionalna onkologija susreće sa modernom laserskom medicinom niskog nivoa.

Otprilike 3,5 sata nakon ubrizgavanja fotosenzitizera, supstanca se u potpunosti veže za tumor i tada se lokalno zrači spolja ali se takođe može zračiti intravenski ili preko nazalne sluznice nosa.

Sledeće dve nedelje dana je 10 sesija IV lasera, IV lečenja kiseonikom i PDT ishrana IV / Oralno.

Fotodinamička terapija rak

Program lečenja: 3 mesečne sesije lečenja u trajanju od dve nedelje:

1 sedmica:

    1 x liposomalna infuzija ICG

    Specijalno lokalno lasersko zračenje

    1 x infuzija kurkumina IV

    5 x IV terapija laserom

    5 x Dnevna terapija kiseonikom u krvi oksigenizacija

    5 x Bakrov sulfat Hlorfil

    5 x Hiperacin dodatak

2. sedmica:

    1 x infuzija kurkumina

    5 x IV terapija laserom

    5 x Dnevna terapija kiseonikom u krvi

Ova terapija podrayumeva da se prilikom imuno terapije obavezno sprovodi i detoksikacija teških metala DMPS protokol

Tekst preuzet….

O svemu ovom se konsultujte sa vašim lekarom.