Hemioterapija osnovne informacije

Hemioterapija osnovne informacije

Pratite nas na našem

Ovaj tekst je namenjen pacijentima obolelim od raka koji treba da prime hemioterapiju. Potrebu za hemioterapijom odredjuje internista-onkolog ili komisija koju najcesce cine hirurg, internista- onkolog i radioterapeut. Na samom pocetku treba znati, da najveci broj pacijenata obolelih i lecenih od zlocudnog tumora u toku svog lečenja dobija neku vrstu hemioterapije. Hemioterapija je metoda lečenja raka koja se primenjuje bez obzira da li se rak nalazi u organu gde je nastao ili je prosiren po telu. Kako se radi o vrlo jakim lekovima, neželjeni efekti koji se mogu pojaviti u toku lečenja su relativno cesti i neprijatni. Svrha teksta koji sledi je da upozna pacijente sa delovanjem hemioterapije na ćelije raka, na organizam u celosti kao i sa neželjenim efektima koji mogu da se pojave u toku lečenja. Najvaznije od svega je da pacijent koji treba da primi hemioterapiju shvati njenu vaznost, kao i razloge njene primene u cilju sto boljeg lečenja ili potpunog izlečenja.

Poznavajuci vecinu neželjenih efekata ni pacijentu, ni lekaru nije lako da se odluci za primenu hemioterapije. Kod raka dojke ona se daje bez dvoumljenja u slucajevima kad limfni cvorovi pazuha sadrze ćelije raka, jer je tada hemioterapija jedina sansa pacijenta da se spreci dalje prosirenje bolesti. Odluka postaje teza kad se ne moze sa sigurnoscu tvrditi da se u organizmu jos nalaze maligne ćelije, ili je mozda izlečenje vec postignuto operacijom, otklanjanjem samog tumora. U takvim slucajevima mozemo samo da se oslanjamo na statisticke podatke koji se baziraju na posmatranju desetine hiljada pacijenata obolelih od raka, na osnovu kojih su i svetski protokoli za lečenje obolelih od raka sastavljeni. I odluka za, i odluka protiv primene ove metode lečenja snose odredjeni rizik i zato pacijent mora biti upoznat sa znacajem hemioterapije, ali i sa njenim rizicima.

Ne sme se zanemariti ni činjenica da, iako je hemioterapija jedan od najmočnijih načina lečenja raka, ona nije čudotvorno sredstvo. Kod određenog broja pacijenata tumor se tokom godina ponovo pojavi. To znači, da su se u organizmu već nalazile ćelije raka pre započinjanja hemioterapije i da ona nije uspela da uništi sve zloćudne ćelije. Ni u slučaju tih pacijenata nije još sve izgubljeno, jer, zahvaljujući modernoj medicinskoj nauci, danas su poznati i dodatni načini lečenja.

Pacijent, dakle, mora imati poverenja u tim lekara koji ga leči i prihvatiti njihovu procenu neophodnosti predloženih metoda lečenja, pa i hemioterapije, s obzirom da je zajednički cilj svih učesnika u lečenju potpuno izlečenje obolelog.

PITANJA

Pitanja koja pacijenti oboleli od raka najčešće postavljaju su stereotipna i 

uglavnom se odnose na sam zloćudni tumor i na celokupni proces lečenja hemioterapijom. Sadržaj ove brošure ce pokušati da odgovori na većinu tih pitanja, a koja ostanu neodgovorena, kao i Vaša lična pitanja, možete postaviti svom internisti-onkologu. On će Vam dati sva dodatna obaveštenja da biste u potpunosti bili spremni za  hemioterapiju.

Opšta pitanja o hemioterapiji

 • Šta je hemioterapija i kako ona deluje?
 • Koje su standardne metode lečenja tipa raka koji ja imam?

hemioterapija

 • Zašto je u mom slučaju potrebna hemioterapija?
 • Da li postoji drugi tretman za vrstu raka koju ja imam?
  • Kakva je korist od hemioterapije?
  • Koji su rizici od hemioterapije?
  • Koliko dugo, gde i kako ću primati hemioterapiju?
  • Koji se lekovi daju i kako se nabavljaju?
  • Da li će hemioterapija uticati na moj normalan svakodnevni život?

Pitanja o neželjenim efektima ( nuspojavama )

 • Šta su to neželjeni efekti ( nuspojave )?
 • Zašto nastaju neželjeni efekti?
 • Koji su najčesći neželjeni efekti kod primene hemioterapije?
 • Koliko dugo neželjeni efekti traju?
 • Šta ako se kod mene pojave neželjeni efekti?
 • Kako se nuspojave mogu ublažiti ili otkloniti?
 • U kojim slučajevima treba da se javim lekaru zbog nuspojava?

Pitanja o mogućim posledicama hemioterapije na organizam

 • Da li hemioterapija ostavlja trajne posledice na organizam?
 • Kako ću znati da li su nastupile trajne posledice u organizmu?
 • Šta ako se utvrdi trajno ostećenje nekog od organa?

 OPŠTI ASPEKTI LEČENJA ZLOĆUDNIH TUMORA (RAKA)

Tumor označava abnormalnu masu tkiva, čvor ili izraslinu. On može da bude benigni (dobroćudni) ili maligni (zloćudni). U slučaju malignih tumora (raka) neke ćelije u organizmu se promene i počinju rasti nekontrolisano. Ćelije raka napadaju i uništavaju zdrave ćelije tela, što pre ili kasnije, ako se ne zaustavi, završava smrću obolelog. Ćelije raka čak mogu i da se odvoje od primarnog tumora i da dospevaju u bilo koji organ ili deo tela, nastavljajući da rastu. Ovaj proces proširenja se zove metastaza.

Početkom XX veka zloćudni tumori su dovodili u skoro 100% slučajeva do smrti obolelog. Otuda i dan danas zaostalo verovanje da je rak neizlečiv. S druge strane, bolesnici sumnjaju u mogućnost potpunog ozdravljenja, jer nisu dovoljno upoznati sa napretkom i dostignućima moderne medicinske nauke u ovoj oblasti. Danas, međutim, 50 – 75% obolelih od raka na nekom organu, otkrivenim u ranom stadijumu, se uspešno izleči, tj. živi duže od 5 godina nakon lečenja, bez simptoma  karcinoma.

Međutim, pacijent mora znati, da je lečenje u slučaju raka neophodno, da rak nikad ne nestaje sam od sebe i da svako odlaganje iz bilo kojih razloga može biti pogubno.

Lečenje malignih tumora je interdisciplinarni zadatak koji zahteva timski rad lekara raznih specijalnosti. Njihov zadatak je da svakom bolesniku individualno odrede za njega najadekvatniju i najdelotvorniju terapiju, primenjujući svetski prihvaćene standarde. Bolesniku se, zavisno od vrste raka, proširenosti bolesti, opšteg stanja organizma i drugih faktora, najčešće određuju sledeće metode lečenja:

–  operacija ( hirurško otklanjanje tumora iz tela)

–  radioterapija ( ozračivanje obolelog mesta ili mesta gde je bio tumor)

–  hemioterapija ( lečenje citostaticima).

 HEMIOTERAPIJ A  U  LEČENJ U  RAKA

Hemioterapija ili citostatska terapija se primenjuje u lečenju malignih oboljenja već vise decenija, pa ipak je stručnjaci smatraju za nepotpuno istraženu oblast. Zahvaljujući saznanjima o delotvornosti i neophodnosti hemioterapije u lečenju raka, onkolozi je danas po važnosti izjednačavaju sa operacijom i radioterapijom.

Šta je hemioterapija i kako ona deluje?

Hemioterapija predstavlja davanje lekova koji, dospevajući u ćelije raka ih direktno uništavaju ili pak inhibiraju (koče) njihovu deobu, sprečavajuci tako da tumor dalje raste. To sprečavanje i kočenje razmnožavanja ćelija se zove citostaza, a po njima se lekovi kojima se taj efekat postiže, nazivaju  citostaticima.

Mogli bismo reći da su citostatici »lekovi protiv raka«, što bi bilo samo delimično tačno, jer njihovom isključivom primenom, bez ostalih metoda, samo bi se oko 5% bolesnika izlečio. Ipak, pored operacije, hemioterapija se smatra najefikasnijim metodom lečenja raka. Ukoliko se odluči za njenu primenu nakon operacije, sa hemioterapijom treba započeti što ranije nakon zarastanja rane od operacije.

Koji su tipovi hemioterapije?

 1. Neoadjuvantna hemioterapija je upotreba citostatika pre hirurške ili zračne terapije da bi se smanjio tumor, ili pokušalo zaustavljanje napredovanja već proširenog tumora u telu. Ovaj vid terapije može biti izuzetno delotvoran u samom lečenju različitih tipova raka ili može da služi za stvaranje preduslova za operaciju.
 2. Ađuvantna hemioterapija označava upotrebu citostatika radi uništavanja preostalih ćelija raka nakon hirurškog lečenja. Dodatni cilj ove terapije jeste i da se spreči ponovni nastanak tumora, te se ona u svakodnevnoj praksi kod velikog broja karcinoma,pa tako i kod raka dojke, rutinski primenjuje.
 3. Palijativna hemioterapija predstavlja terapiju kojom se više  olakšavaju  simptomi prouzrokovani rakom, nego što se rak leči. U odmaklim stadijumima raka, kada je on proširen po telu, upotreba citostatika je i definitivno lečenje. U slučaju raka sa višestrukim metastazama ovo je praktično i jedina metoda lečenja. Ova terapija omogućuje bolesniku da živi kvalitetnije.
 4. Hemioprevencija se smatra tretmanom budućnosti u » lečenju tumora«. Suština ove terapije nije uništavanje malignih ćelija, nego uspostavljanje funkcija normalnih ćelija. Na taj način, delovanjem na ćelije pre nastanka tumora, sprečilo bi se njegovo nastajanje. Posebno se smatra perspektivnom u slučaju raka dojke, medjutim klinička ispitivanja još nisu završena.

Od čega zavisi efikasnost hemioterapije?

Neki od citostatika se daju kod više vrsta raka (kancera), dok  se  drugi  koriste  za  određene tipove. Koji će se lekovi primeniti, dakle, zavisi od vrste raka koja je prisutna, koji deo tela je zahvaćen, od uticaja raka na normalne funkcije tela i od opšteg zdravstvenog stanja pacijenta.

Da li će se hemioterapija primeniti u određenom slučaju, i za koji njen vid će se internista- onkolog ili lekarski tim odlučiti, u svakodnevnoj praksi zavisi od više faktora. Među njima, konkretno kod raka dojke, najbitniji su menopauzalni status pacijentkinje, stanje limfnih čvorova kroz kojih se limfa iz dojke filtrira i status receptora na ćelijama raka. Ovi faktori, uz mnoge druge, utiču i na izbor citostatika koji će se davati. Retko se daje samo jedna vrsta leka, jer treba znati, da svaki citostatik deluje napadajući drugi segment ćelije raka. Kombinovanjem odgovarajućih lekova se postiže optimalni spoj njihovog delovanja u procesu sto bržeg i efikasnijeg uništavanja celokupne maligne ćelije. Pošto citostatici ne utiču samo na ćelije raka, nego i na zdrave ćelije organizma, važno je da se efekti lečenja postižu pravilnom kombinacijom lekova, a ne povećavanjem doza. Na taj način se postiže veća efikasnost u lečenju, bez povećanja neželjenih efekata. Pokazalo se da, radi veće efikasnosti, terapija se mora ciklično ponoviti nekoliko puta. Efikasnost se može povećati i načinom davanja leka. Neki lekovi deluju bolje ako se daju kontinuirano, a ne odjednom.

Gde, kako i koliko često se hemioterapija daje?

Gde će se hemioterapija davati zavisi od lekova koji se koriste, od načina na koji se daju, kako pacijent podnosi terapiju i od nekih subjektivnih faktora koji mogu bitno uticati na tok hemioterapije. Ona se moze davati u bolnici, ukoliko to zahteva opšte fizičko i zdravstveno stanje bolesnika, ali u svakodnevnoj praksi hemioterapija se ipak nejčešće daje ambulantno (dnevna bolnica). To znači da pacijent dolazi u zdravstvenu ustanovu gde se terapija sprovodi, primi terapiju i odlazi kući. Terapija se u izuzetnim slučajevima može davati i u kućnim uslovima.

Kako se hemioterapija daje zavisi od vrste lekova. Većinu lekova pacijent prima preko vene (u vidu injekcije ili infuzije), ali se neki daju u vidu injekcije u mišić ili preko usta. Kada se terapija daje u venu (intravenozno), najcešće na ruci, postavi se plastična cevčica »braunila« koja služi da se lek bezbedno ubaci u krvotok. Taj proces je, sem uboda igle, bezbolan, te ako se javi neprijatan osećaj prilikom započinjanja davanja leka (pečenje, crvenilo kože, bol ili otok oko braunile ili slično), to treba odmah prijaviti osobi zaduženoj za sprovođenje terapije.

U izuzetnim slučajevima prilikom davanja hemioterpije se koriste posebni kateteri koji se postave u velike vene, portovi koji se hiruški postavljaju ispod kože ili se pak priključuju na posebne električne pumpe.

Koliko često i dugo se citostatici daju zavisi od vrste oboljenja, od cilja hemioterapije u konkretnom slučaju, od vrste lekova koji se daju i od toga kako pacijent podnosi terapiju. Ona se može davati u jednom danu, tokom jedne nedelje ili u intervalima kako to  internista- onkolog  odredi.  Po pravilu hemioterpija se daje u ciklusima. To znači da će između terapija biti vremenski period različite dužine, obično 3-4 nedelje, koji ce omogučiti organizmu pacijenta da se oporavi. Informacije o ritmu primanja terapije može dati lekar-onkolog, koji je kompetentan i da donese odluke o eventualnom odlaganju  ili  prekidu  hemioterapije.

NEŽELJENI EFEKTI PRILIKOM PRIMENE HEMIOTERAPIJE

Većina ljudi za vreme hemioterapije se oseća umornije nego obično, ali najveći broj se oseća dovoljno dobro da nastavi svoje životne aktivnosti. Svaki organizam, svako oboljenje i svako lečenje je različito, tako da nije moguće precizno predvideti kako ćete Vi reagovati. Ipak, treba biti pripremljen da će se za vreme primanja terapije pojaviti znaci koji će umanjiti Vase dobro opste stanje. U tom smislu je potrebno da isplanirate svoje aktivnosti nakon konsultacije sa onkologom.

Zasto nastaju i koliko traju neželjeni efekti ( nuspojave ) ?

Nastajanje nuspojava se može objasniti činjenicom da citostatici prvenstveno ostećuju ćelije u organizmu koje se brzo dele. Ćelije raka se dele brže nego normalne ćelije od kojih su nastale, pa se one prilikom primene citostatika ostećuju u najvećoj meri. U organizmu postoje i mnoge normalne ćelije koje se po prirodi brže dele, kao sto su ćelije krvi, koštane srži, kože, sluzokože usta, jednjaka, želuca, creva, seksualnih organa, korena dlaka i sl. Pogađajući i ostečujući maligne ćelije, citostatici istovremeno uništavaju i neke od ovih normalnih, zdravih ćelija. Neželjeni efekti prilikom primene hemioterapije u lečenju raka upravo proizilaze iz takvog dejstva citostatika. Lekari će odrediti svakom pacijentu za njega najadekvatniju kombinaciju lekova, koji će, uz maksimalno dejstvo, izazvati minimalne neželjene efekte, za čije ublažavanje takođe postoje lekovi.

Neki neželjeni efekti su za pacijenta subjektivno veoma neprijatni, ali nisu opasni za organizam (mučnina, opadanje kose,itd.). Međutim, pojedini citostatici ne izazivaju neprijatne simptome, ali ipak mogu oštetiti ćelije vitalnih organa kao što su srce, bubrezi, mokraćna bešika, pluća, nervni sistem, jetra,  itd.

Mora se napomenuti, takođe, da pojava ili odsustvo neželjenih efekata nije pokazatelj da li lekovi deluju ili ne. Pošto su nuspojave subjektivne i individualne, a citostatici deluju nezavisno odnjih, pogrešno bi bilo verovati da lekovi nemaju efekta ako ne primetite značajniju promenu Vašeg opšteg stanja dok primate hemioterapiju.

Većina nuspojava traje kratko i nestaje nekoliko dana nakon završetka hemioterapije, kad se normane ćelije počnu oporavljati, ali je i to individualno. Vreme koje treba da protekne do potpunog oporavka zavisi od mnogih faktora, uključujući i opšte stanje Vašeg organizma, kao i od lekova koje ste dobili.

Mogući neželjeni efekti prilikom primene hemioterapije

Bez obzira sto citostatici razlicito deluju na svaki organizam, vrlo je verovatno da ćete i Vi osetiti  neke nuspojave. Dobro obaveštena osoba je spremnija da se uspešno nosi sa svim mogucim pojavama u toku hemioterapije.

 Uticaj citostatika na krvnu sliku

Svaki citostatik na neki način ostećuje ćelije krvi. Stepen ostećenja nije isti na sve ćelije u krvi (crvena i bela krvna zrnca i krvne plocice). Najviše stradaju bela krvna zrnca, zatim trombociti, a u najmanjoj meri crvena krvna zrnca. Maksimalno smanjenje broja belih krvnih zrnaca se javlja 10-15 dana nakon primene hemioterapije. Njihov broj se može pouzdano utvrditi samo analizom krvne slike, što bi trebalo vršiti upravo u tom periodu, kao i pre započinjanja sledećeg ciklusa hemioterapije.

Bez obzira na ovakav efekat citostatika, treba izbegavati smanjenje doze lekova, jer takvim smanjenjem hemioterapija gubi efekat, a nuspojave ostaju isteU slućaju, ako su vrednosti krvne slike kritično niske, preporučiće Vam se privremeno odlaganje hemioterapije.

Bela krvna zrnca, koja su odgovorna za odbranu organizma od infekcije, stvaraju se u koštanoj srži. Pad njihove vrednosti u krvi, usled negativnog uticaja hemioterapije na njih, dovodi do smanjene otpornosti organizma ka infekcijama. Za vreme sprovođenja hemioterapije, broj belih krvnih zrnaca se stalno kontrolise. Ukoliko dode do njihovog drastičnog pada, lekar Vam može odrediti terapiju, koja će vratiti vrednosti belih krvnih zrnaca na normalu. U svakom slučaju i Vi sami morate da učinite sve da biste predupredili nastanak infekcije u bilo kom delu tela.

Mere predostrožnosti za sprečavanje nastanka infekcije:

 • Tokom dana perite ruke česce nego inače
 • Od velike pomoći su Imunofan i LDN.
 • Nakon svakog pražnjenja creva operite predeo rektuma, posebno ako imate hemoroide.
 • Izbegavajte veći skup ljudi ili kontakt sa bolesnicima
 • Izbegavajte kontakte sa decom koja su skoro primila vakcine “živim virusima”.

Ukoliko ipak dodje do infekcije, lekaru treba da se javite ako imate neke od sledecih simptoma:

 • Povišenu telesnu tempreraturu iznad 38 C
 • Drhtavicu
 • Znojenje
 • Proliv
 • Ucčestalo mokrenje ili pečenje prilikom mokrenja
 • Ozbiljan kašalj ili bolno grlo
 • Neuobičajeni sekret iz vagine ili svrab
 • Crvenilo, otok ili osetljivost u predelu neke rane
 • Bolove u sinusima
 • Plikove na kozi ili usnama
 • Bolove u uhu, glavobolje ili ukočenost vrata
 • Ranice u ustima.

Trombociti su neophodne  pločice u krvi koje omogućavaju njeno normalno grušanje. Hemioterapija svojim uticajem na koštanu srž dovodi i do pada trombocita, tako da za vreme njenog sprovodenja može doći do neočekivanih i neobjašnjivih krvarenja, čak i bez povreda. Ukoliko se pojavi  pad  vrednosti  trombocita  u  Vašoj  krvi  za  vreme  primanja  hemioterapije,  lekar će  Vam preporučiti određene lekove. Ako ni oni ne pomognu, biće neophodna transfuzija trombocita.

Lekaru treba da se javite ukoliko primetite neke od sledećih pojava:

 • modricu na koži, za koje nemate pravo objašnjenje
 • crvene tačkice pod kožom
  • crvenkastu mokraću
  • crnu ili krvavu stolicu
  • krvarenje iz desni ili nosa
  • vaginalno krvarenje, koje je neočekivano ili traje duže od redovne menstruacije
  • glavobolje ili probleme sa vidom
  • osećaj da su Vam noge ili ruke toplije nego inače

Mere predostrožnosti ukoliko imate niske vrednosti trombocita

 • Posavetujte se sa Vašim lekarom pre uzimanja bilo kakvih vitamina, biljnih preparata ili slično, jer mogu da sadrze aspirin, koji negativno utiče na trombocite.
 • Proverite da li smete da konzumirate bilo koju količinu alkoholnih napitaka.
 • Koristite vrlo meke četkice za zube.
 • Odrzavajte higijenu nosne duplje koristeći meke papirne maramice.
 • Budite vrlo pažljivi kod upotrebe oštrih predmeta, da ne bi došlo do povređivanja.
 • Vodite računa kod peglanja ili kuvanja, da ne dođe do opekotina.
  • Izbegavajte aktivnosti koje mogu prouzrokovati povrede, uključujući i određene sportove.
  • Posavetujte se sa lekarom u vezi sa seksulanim zivotom.
  • Koristite električni brijac umesto običnog.

Crvena krvna zrnca imaju funkciju da raznose kiseonik po telu. Hemioterapija može smanjiti sposobnost koštane srži da stvara crvena krvna zrnca. Ukoliko dođe do pada njihove vrednosti, tkiva nemaju dovoljno kiseonika za funkcionisanje. Ovo se stanje naziva anemija  (malokrvnost).  Anemija može uzrokovati »nedostatak daha«, slabost, malaksalost, vrtoglavicu, ubrzan srčani rad, itd. Ukoliko primetite neke od ovih simptoma, treba da se javite svom lekaru. U slučaju veoma izražene malokrvnosti lekar može da odredi transfuziju krvi ili transfuziju samih krvnih zrnaca.

1.Uticaj citostatika na sluzokožu digestivnog trakta (organa za varenje)

Neželjeni efekti koji se javljaju zbog negativnog uticaja citostatika na sluzokožu organa za varenje su za pacijente subjektivno najneprijatniji, ali su mahom bezopasni za organizam.

Ishrana za vreme hemioterapije je veoma važna. Očuvanje vitalnosti organizma, obnavljanje terapijom ostećenih normalnih ćelija, održavanje telesne težine, kao i smanjenje nekih nuspojava u mnogome zavise od pravilne ishrane. Jači organizam se uspešnije brani i od infekcija.

Hemioterapija ponekad izaziva gubitak apetita. Važno je, međutim, razgraničiti, da li Vam se ne jede zbog gubitka apetita ili zbog izraženih nuspojava u vidu mučnine, gađenja, povračanja, problema sa usnom dupljom,itd.

2.Mučnina i povraćanje

Mnogi pacijenti se plase da će imati mučninu, povraćanje ili totalni gubitak apetita za vreme primanja hemioterapije. Takvi strahovi su vrlo često i opravdani, mada mnogi novi citostatici uzrokuju ove nuspojave znatno ređe i blaže, nego oni koji su se ranije primenjivali. Danas postoje razni, vrlo efikasni antiemetici (lekovi protiv povraćanja), kojima se večina ovih simptoma može svesti na tolerantnu meru, ili čak i preduprediti. Preporućuje se, da pacijent nabavi neki od pomenutih lekova pre početka hemioterapije, da bi se sa njihovim uzimanjem počelo u trenutku kada se utvrdi, da će se neželjeni efekti zaista pojaviti. Određeni antiemetici se mogu dati istivremeno sa citostaticima, u ambulanti gde se terapija prima.

Teži oblici trajnog ostećenja sluzokože organa za varenje su retki i takođe se mogu uspešno lečiti, ukoliko se i pojave.

Kako smanjiti mučninu i povraćanje?

 • Pijte tečnost najmanje sat vremena pre ili nakon jela, a ne za vreme orboka. Pijte češće, a malo.
 • Jedite i pijte polako.
 • Umesto jednog ili dva velika obroka, jedite u više navrata po malo u toku dana.
 • Hranu jedite hladnu ili mlaku, da Vam ne bi smetali njeni mirisi.
 • Dobro sazvaćite hranu pre gutanja.
 • Ako se mučnina pojavljuje ujutru, pojedite nešto suvo, kao žitarice, tost ili keks, pre ustajanja (sem ako su Vam suva usta).
 • Pijte hladna, bistra, nezaslađena pića ( sok od jabuke ili grozđa)
 • Sisajte mentolne ili kisele bombone (sem ako imate ranice u ustima).
  • Unapred  pripremite  hranu  za  period  kada  dobijate  hemioterapiju,  da  je  ne  biste  morali  tada pripremati .
  • Nosite komotnu odeću, koja Vam neće stezati predeo trbuha.
  • Dišite duboko i polako kada osetite mučninu.
   • Da biste skrenuli pažnju sa svojih problema, časkajte sa Vama dragim osobama, slušajte tihu, relaksirajuću muziku, gledajte zabavne filmove ili TV emisije.
   • Izbegavajte jake mirise koji Vam smetaju, kao što su mirisi hrane, dim od cigareta ili jaki parfemi.
   • Izbegavajte jako slatku, prženu ili masnu hranu.
   • Odmarajte se, ali izbegavajte da legnete ravno, bar dva sata nakon obroka.
   • Ako se mučnina javlja baš za vreme primanja terapije, izbegavajte da jedete bar nekoliko sati pre terapije. Uzmite samo nekoliko zalogaja, da Vam zeludac nije prazan.

Neželjeni efekti koji su spomenuti mogu biti neprijatni, ali će oni nestati odmah ili nakon par dana po završetku terapije. Nemojte zaboraviti, da je njihov učinak ogroman i vredi trpeti i neprijatne stvari radi oporavka ili izlečenja od raka.

3. Zamor i iscrpljenost

Tacan razlog za nastanak zamora se ne zna, ali je on najčesći simptom na koji se pacijenti zale.

Smatra se, da na njegov nastanak i intenzitet utiču mnogi faktori, kao sto su samo oboljenje, hemioterapija, zračenje, hirurška intervencija, malokrvnost, nedostatak sna, bol, stres, loš apetit, itd. Zamor uzrokovan hemioterapijom nastaje naglo, nije poput običnog svakodnevnog umora i često ne nestaje ni posle odmora. Osećaj varira od blagog umora do totalne isrpljenosti.

Kako otkloniti zamor i iscrpljenost?

 • Isplanirajte svoje dnevne obaveze tako, da imate vremena za odmor. Bolji su više kratkih perioda odmora, nego jedan duži.
 • Napravite selekciju vaših dnevnih obaveza po važnosti.
 • Idite u kratke šetnje uz lagane vežbe .
 • Jedite kvalitetnu hranu u malim obrocima i uzimajte dosta tečnosti.
 • Dozvolite drugima da Vam pomognu u redovnim dnevnim aktivnostima.

4.Uticaj citostatika na usnu duplju, desni i grlo

Neki citostatici, za vreme davanja, mogu uzrokovati upalu ovih regija praćenu naslagama. Sluzokoža moze postati suva i nadražena, a lako može doći i do krvarenja. Sluzokoža usne duplje se lako inficira, s obzirom da su usta izrazito bogata mikroorganizmima.

Kako sprečiti probleme usne duplje, desni i grla ?

 • Bilo bi dobro da posetite stomatologa pre započinjanja hemioterapije i da otklonite sve kvarove zuba ili nedostatke proteze.
 • Operite zube posle svakog jela. Koristite meke četkice za zube. Usta ispirajte mlakom slanom vodom nakon obroka i pre spavanja.
 • Operite svoju četkicu za zube posle svake upotrebe i držite je na suvom.
 • Izbegavajte grubu i tvrdu hranu koja može ozlediti sluzokožu usta, kao i jako topla i intenzivno kisela jela. Ako vec imate početne znake infekcije, koristite kašastu, meku, rashlađenu hranu i meko voće, da ne biste dodatno iritirali sluzokožu usne duplje.

Kako ublažiti suvoću usta?

 • Pijte puno tečnosti
  • Koristite žvakaću gumu bez sećera i jedite sladoled
  • Jedite meku, sočnu hranu
  • Omekšajte suvu hranu dodajući joj buter, margarin ili prelive.
  • Sprečite sušenje usana mažuci ih adekvatnim kozmetičkim sredstvima.

5.Opadanje ili potpuni gubitak kose

Potpuni gubitak ili proređivanje kose je česta nuspojava kod primene hemioterapije, iako je svi citostatici ne izazivaju. Od svih neželjenih efekata opadanje i gubitak kose su najmanje opasni, ali imaju najteže psihičke posledice kod osoba tretiranih citostaticima. Kosa je kod ženskih osoba simbol ženstvenosti, lične čari i privlaćnosti. Ostajući bez kose, pacijentkinje stiču utisak obeleženosti i bolovanja od smrtne bolesti. Gubitak kose se može pojaviti naglo, tako da kosa opadne za kratko vreme, ili pak kosa postaje sve tanja, pa je nestanak postepen. Ako kosa i ne opadne u celini, ona postaje krhka i bez sjaja. Stepen opadanja ili proređivanja kose verovatno zavisi i od prirodne jačine i gustine kose pre bolesti.

Gubitak dlaka se može pojaviti i na svim drugim kosmatim delovima tela (obrve, pod pazuhom, stidni predeo, na rukama, nogama, itd.).

Ponovni rast kose obično započinje kada se terapija završi ili nešto kasnije, ali kod nekih pacijenata ona pocne da raste čak i pre završetka hemioterapije. Ponovo narasla kosa može imati druge karakteristike u boji ili kvalitetu.

Briga o kosi i poglavini

 • Koristite blage šampone za pranje kose
 • Koristite mekanu četku za kosu
 • Izbegavajte sušenje kose vazduhom visoke temperature
  • Kratka kosa izgleda deblje i kvalitetnije
  • Izbegavajte upotrebu električnih aparata za uvijanje kose
  • Izbegavajte farbanje ili nijansiranje kose
  • U slučaju potpunog gubitka kose treba nositi zaštitu od sunca u vidu perike, marame, kape, šešira ili sl. Za šta ćete se odlučiti u slučaju potpunog opadanja kose zavisi isključivo od toga, šta će Vam ublažiti nezadovoljstvo i psihičko opterećenje. Ukoliko se u Vašem slučaju očekuje potpuno opadanje kose, odlučite se za nošenje perike i nabavite je pre nego što Vam kosa opadne.

Na kraju, nemojte zaboraviti da je gubitak kose prolazna pojava, koja će Vas prestati opterećivati nakon hemioterapje.

6.Bol

Ponekad  hemioterapija  može  uzrokovati  bol  u  vidu  kratkotrajnih  probadanja,  pečenja, utrnutosti, glavobolje, mišićnog bola, trbušnih bolova, itd. Bolovi mogu biti uzrokovani ostećenjem nerava zbog upotrebe lekova, ali i drugim razlozima, koji ne moraju biti povezani sa upotrebom citostatika. Ukoliko bol nije postojao pre primene hemioterapije, posavetujte se sa Vašim onkologom. Po potrebi, u slučaju bola koji se ne može otkloniti uobičajenim analgeticima, Vaš onkolog će uključiti i anesteziologa, neurologa, neurohirurga, farmaceuta ili drugog specijalistu koji se bavi terapijom bola.

7.Uticaj citostatilka na centralni nervni sistem

Hemioterapija može uticati na centralni nervni sistem (funkcije mozga) uzrokujuci osećaj umora, depresije ili dezorijentisanosti. Činjenica je, međutim, da citostatici korisćeni u lečenju raka dojke najčešće  ne  utiču  značajno  na  nervni  sistem.  Pomenuti  simptomi  takode  nestaju  kada  se hemioterapija završi. Ukoliko dode do pojave nekih od simptoma, treba obavestiti Vašeg onkologa.

8.Dijareja (proliv)

Dijareja predstavlja pojavu izrazito meke ili tečne stolice. Ona se za vreme hemioterapije javlja zbog delovanja citostatika na sluzokožu, koja oblaže unutrašnjost želuca i creva. Ukoliko traje duže od 24 sata, neophodno je njeno energično lečenje, te svakako treba da se javite svom lekaru.

Kako otkloniti dijareju?

 • Pijte puno tečnosti koja treba da bude sobne temperature. Izbegavajte gazirana pića i pijte polako.
 • Podelite obroke u više manjih.
 • Jedite hranu bogatu kalijumom, kao sto su banane, narandže i krompir, jer se prolivom taj važan mineral gubi iz organizma.
 • Jedite hranu siromašnu celulozom, kao sto su beli hleb, beli pirinač, zrele banane, kuvano voće bez ljuske, pire od krompira ili drugog povrća, jogurt, jaja, piletinu ili ćuretinu, ribu i sl. Izbegavajte hranu sa mnogo celuloznih ostataka, kao što su integralni hleb, žitarice, pasulj, semenke, lešnik, kokice i sveže voće i povrće.
 • Izbegavajte suviše tople ili hladne napitke.
  • Izbegavajte kafu, čaj, alkohol, slatkiše i začine, jer oni dodatno nadražuju creva i izazivaju stomačne bolove i grčeve.
  • Izbegavajte mleko i mlečne proizvode, uključujući i sladoled.
  • Koristite zeolit razmućen u 1dl vode.

9.Zatvor

Neki citostatici, ali i neki lekovi protiv bolova, mogu izazvati izostanak stolice za dan, dva ili duže. Zastoju doprinosi Vaša fizička neaktivnost ili ishrana bez dovoljno celuloze i tečnosti.

Kako otkloniti zatvor?

 • Pijte puno tečnosti, posebno tople ili mlake (čaša tople vode često pomaže)
 • Uzimajte hranu sa dosta celuloznih vlakana
 • Praktikujte svakodnevne vežbe ili druge fizičke aktivnosti
 • U slučaju upornog zatvora obratite se lekaru, da bi se stolica regulisala pomoću lekova.

10.Uticaj citostatika na seksualne organe

Hemioterapija može, mada ne uvek, uticati na seksualne organe ( na vaginu ili jajnike kod zena, odnosno na testise kod muškaraca).

Žene

Hemioterapija utice na polne organe, prvenstveno na jajnike, dovodeći do smanjene produkcije hormona. Mnoge žene konstatuju promene u svom organizmu za vreme hemioterapije.One mogu biti prolazne ili trajne.

 • Sterilnost, nemogućnost začeća, zbog primene hemioterapije može biti privremena ili stalna. Ona zavisi, između ostalog, od primenjenog leka, njegove doze i Vaše životne dobi.
 • Uticaj hemioterapije na menstrualni ciklus žene se ne može u potpunosti predvideti, kao što se ne može unapred znati kod koje žene će se takvi uticaji u kom obliku manifestovati. Kao privremeni neželjeni efekat može da se pojavi neredovna menstruacija, koja će se kod mlađih žena regulisati nakon zarvšetka terapije. Kod starijih žena ona može da dovede do trajnog prestanka menstruacije (menopauza ili klimakterijum). Tegobe, poput toplotnih talasa, vrtoglavica i suvoće vaginalne sluzokože, uglavnom ukazuju na to.
 • Trudnoća za vreme hemioterapije se nikako se ne preporučuje. Srećom, rak se znatno ređe javlja kod mladih žena sposobnih za rađanje. Kod primene hemioterapije se mora voditi računa ne samo o budućoj majci, nego i o plodu, koji treba da se razvije pod takvim okolnostima. Citostatici deluju dvostruko. Prvo, direktno ostećuju plod, a zatim, ostečujući jajne ćelije, i neke kasnije trudnoće mogu dovesti do rađanja dece sa genetskim anomalijama (ostećenjima). Zato, kod započinjanja hemioterapije već postojeću trudnoću u prvom tromesećju treba prekinuti, ako je hemioterapija neophodna za preživljavanje majke. Prema tome, treba voditi računa, da žena ne zatrudni za vreme sprovođenja hemioterapije, i barem još 6 meseci posle njenog završetka. I kasnije, u slučaju trudnoće, treba sprovesti genetsko ispitivanje analizom plodove vode ili drugim metodama.

Za vreme trajanja hemioterapije se savetuje korišćenje raznih sredstava protiv začeća. Kod karcinoma dojke se za sprečavanje trudnoće ne preporučuju hormonalne tablete.

Muškarci

Citostatska terapija može dovesti do smanjenog broja spermatozoida ili njihove smanjene pokretljivosti, što može uzrokovati privremenu ili trajnu sterilnost (nemogućnost oplodnje). Pogrešno je verovanje da ovi lekovi mogu direktno uticati na mogućnost održavanja seksualnih odnosa. Gore navedene nuspojave mogu, međutim, indirektno uticati na njih. Citostatici mogu imati štetan uticaj na spermatozoide, što može dovesti do ostećenja ploda. Iz ovih razloga bi bilo poželjno, ukoliko se želi dete nakon hemioterapije, sačuvati semenu tečnost u adekvatnim ustanovama. Za vreme primanja hemioterapije je poželjno koristiti sredstva protiv začeća.

11.Uticaj citostatika na nerve i misiće

Citostatici, utičući na nerve toksično, mogu uzrokovati neprijatne neželjene efekte. Simptomi se javljaju u vidu pečenja, slabosti ili utrnutosti šaka ili stopala, bola za vreme hodanja, bolova u nekim mišićima, gubitka ravnoteže, drhtavice, slabljenja sluha, želudačnih bolova, nespretnosti prilikom hvatanja i držanja predmeta, bolova u vilicama,itd.

Pomenuti neželjeni efekti su najčešće vrlo neprijatni, ali bezopasni. Ako ipak dođe do ozbiljnijih problema u vezi sa nervima ili mišićima, lekar će Vam preporučiti adekvatan tretman. U večini slučajeva nuspojave brzo nestaju, međutim, ponekad vraćanje na normalno stanje zahteva duži vremenski  period.

12.Uticaj citostatika na kožu i nokte

Za vreme hemioterapije se mogu pojaviti crvenilo kože, osip, svrab, ljusćenje, suvoća kože, akne, pojačana osetljivost na sunčeve zrake,itd. Ponekad se javlja i tamna pigmentisanost duž vene kojom se hemioterapija daje. Nokti mogu postati tamniji, žučkasti, lomljivi ili se na njima mogu pojaviti vertikalne linije. Svi ovi simptomi nisu od veće važnosti i imaju prolazni karakter.

13. Uticaj citostatika na bubrege i mokraćnu bešiku

Citostatici se najčešće izlučuju preko mokraće (putem bubrega). Izlučivanje se može odvijati i preko žuči i stolice, u čemu odlućujuću ulogu ima jetra. Ponekad je izlučivanje kombinovano. Brzina i način izlučivanja citostatika iz organizma varira u zavisnosti od vrste upotrebljenih lekova, njihovih doza, načina primene i drugih faktora. Mogu da se izluče nepromenjeno, delimično promenjeno, u obliku nekih metabolita ili u drugim oblicima.

Citostatici korisceni u lečenju raka dojke, za razliku od večine ostalih, ne ostečuju bubrege, ili samo u retkim slučajevima, i to u neznatnoj meri. Kontrola rada bubrega, analizom krvi ili mokraće, je ipak važna, i to više zbog toga, što bilo kakva smanjena funkcija bubrega može da poveća toksičnost citostatika. Neki citostatici utiču na rad bubrega menjajući boju mokraće od žute u narandžastu ili crvenkastu i uz to, urin može da ima miris na lekove, obično u trajanju od 1 – 3 dana.

Neprijatna i bolna upala mokraćne bešike, koja se ponekad javlja, manifestuje se čestim nagonom za mokrenjem ili pojavom krvave mokraće. Blaži oblici upale se mogu regulisati uzimanjem velikih količina tečnosti, a u težim slučajevima će biti potrebno lečenje raznim lekovima. Jednostavnija je, ipak, preventiva upale mokraćne bešike kombinovanjem citostatika sa velikom količinom infuzije, po potrebi uz dodavanje uroprotektivnih sredstava (sredstva koja štite sluzokožu mokračnih puteva).

Za vreme trajanja hemioterapije potrebno je piti mnogo tečnosti, da bi se obezbedila obilna mokraća i da bi se izbegli problemi sa bubrezima ili mokraćnom bešikom.

Kako efekti na bubrege i mokraćnu bešiku mogu biti prolazni, ali i trajni, simptome kao što su bolovi i pečenje prilikom mokrenja, učestalo mokrenje, nemogućnost mokrenja, crvenkast ili krvav urin, groznicu ili drhtavicu, treba ozbiljno shvatiti i odmah se javiti lekaru.

14.Povratni efekat zraćenja

Nekada se nakon završene zračne terapije, a po započinjanju hemioterapije, može razviti ovaj fenomen, koji podrazumeva pojavu crvenila, zategnutosti i ljuštenja kože koja je predhodno bila zračena, uz osećaj pečenja. Ukoliko se ovo desi, hladni vlažni oblozi mogu pomoći u otklanjanju tegoba.

15.     Nakupljanje tečnosti

Nakon započinjanja terapije može da se javi otok lica, ruku, stopala ili trbuha. Ukoliko tegobe nisu izražene, dovoljna je dijeta sa smanjenim unosom soli, a ukoliko se radi o težem poremećaju, mogu se davati i lekovi za izbacivanje tečnosti.

16.Simptomi koji podsećaju na grip

Nekoliko sati do nekoliko dana nakon započinjanja hemioterapije, mogu se javiti znaci u vidu bolova u mišićima i zglobovima, glavobolje, umora, mučnine, temperature, drhtavice i lošeg apetita. Ovi simptomi obično traju 1-3 dana. Ovakvi simptomi takođe iziskuju konsultaciju sa onkologom.

ZAKLJUČAK

Hemioterapija, iako nesavršena, ostaje jedan od najvažnijih vidova lečenja malignih tumora. Svetska klinička ispitivanja, koja se bave usavršavanjem metoda lečenja raka, sve više obuhvataju i uključivanje dostignuća molekularne biologije. Istraživanja u onkologiji idu ka cilju sprečavanja nastanka nekih malignih tumora uticajem na faktore koji  dovode  do  njihovog  nastanka. Ali,  dok  do toga ne dođe, pacijentima obolelim od raka ostaje šansa za preživljavanje kao i poboljšanje kvaliteta života primenom do sada prihvaćenih metoda lečenja: hirurgije, zračne terapije i hemioterapije.

Za više informacija kontaktirajte nas
0616353018
office@verauzivot.com