Holističke terapije

Pri holističkom lečenju koriste se metode u čijim centrima se nalazi bolesnik pa se koriste pored klasičnih terapija i terapije iz narodne medicine.