Integrativna medicina

Integrativna medicina je spoj klasične medicinske nauke i komplementarne medicine, i podrazumeva holistički pristup ljudskom organizmu koji spaja metode klasične i tradicionalne medicine, pružajući terapeutima mogućnost da kombinuju najbolje iz oba oblasti medicine i na taj način omoguće pacijentima i lečenje uzroka, a ne samo posledice, pre svega kroz zdravije i kvalitetnije načine života