Kvantna medicina kako i zašto

Kvantna medicina kako i zašto

http://store.verauzivot.com/2016/12/Kvantna-medicina1.png

Saznaj više na našem video kanalu

Kvantna medicina, namera nam je da ovim tekstom unesemo malo više svetla u najnoviji trend u medicini koji je krenuo sa istoka (Rusija, Kina, Japan itd). Naime o kvantnoj medicini i njenoj uspešnoj budućnosti se sve više priča i za očekivati je da će u skoroj budućnosti svaka ordinacija na svetu imati ovakav pristup pacijentu kao vrsti dijagnostike i lečenja. Ali hajde da malo pojasnimo zašto i kako kvantna medicina.

Trenutno se medicina bavi simptomima (bez mnogo saznanja o uzrocima nastanka kod mnogih bolesti) i njih rešava upotrebom lekova (hemija). Takvim načinom se deluje samo na simptom a ne i na uzrok same bolesti, na sve to dodajte i nuspojave koji ti lekovi imaju, pa neki put imate više štete nego koristi (hemioterapija, kotikosteoridi, antibiotici i sl…).  Mnogi sve više smatraju da ovakvim načinom lečenja (delovanjem na simptome bolesti) se kupuje vreme dok se sam organizam ako je to moguće bavi borbom protiv uzroka nastanka bolesti. Postavlja se onda pitanje pa kako to organizam radi kako on funkcioniše.

Naša tela dolaze na svet već opremljena svim biološkim komponentama potrebnim za isceljivannje. Tajna je u načinu međućelijske komunikacije koja se sastoji od svetlosne energije poznate i priznate kao biofotoni. Tokom prošlog veka mnogi naučnici iz različitih disciplina kao što su: molekularna biologija, medicinska fiziologija, kvantna fizika (ne zaboravite da su sve aparate koji se sada koriste izmislili fizičari npr: rentgen, MR, skeneri, ultrazvuk i sl…) kako bi obezbedili čvrste naučne dokaze da naše telo funkcioniše na kvantno energetskom polju. Tu teoriju inače već više od pet hiljada godina zastupa kineska i ajurvedska medicina.

Smatra se da disbalans nastao u komunikacije između ćelija na energetskom nivou dovodi do pojave loše funkcije tog dela tela (organa) i tako nastaje bolest. Skupovi električno polarizovanih molekula su najverovatnije sačinjeni od vodenih molekula (naše telo se sastoji od oko 76%vode). Ti skupovi imaju permanentni dipolni momenat, što znači da poseduju pozitivni i negativni naboj na svojim polovima (još iz osnovne škole na časovima fizike smo naučili da ta razlika potencijala + i – pokreću energiju). Taj polaritet je u kineskoj medicini poznat kao Jin (manjak energije, voda) i Jang (višak energije, vatra). Smatra se da se balansiranjem ovih dipolnih momenata postiže puno zdravlje organizma.

Dobro i koherentno kvantno energetsko polje,  čini da se osoba oseća zdravom , vedrom punom energije, otpornom na stresove. Dok slabo koherentno i haotičnokvantno energetsko polje  rezultuje osećajem umora i bolesti. Stoga mnoga današnja kvantno energetska istraživanja potvrđuju da je to životna snaga koja vodi i reguliše sve cikluse u našem organizmu i od nje zavisi naše zdravstveno stanje.

Mesto gde možete uraditi pregled na kvantnom analizatoru Poliklinika Naturalia

Biofotoni, ta naša energija života!

Svi živi organizmi poseduju kvantno energetsko polje, uostalom koja je razlika između živog i mrtvog tela, sva hemija je tu ali se proces ne nastavlja!!! I zaista, život ne bi postajao bez protoka energije. To kvantno energetsko polje komunicira biofotonima i tako reguliše biološke procese u našem telu. Najnovija istraživanja u vezi sa biofotonima i kvantno energetskim poljem organizma objašnjavaju neke bitne činjenice u funkcionisanju našeg tela:

Brzina hemijskih procesa u telu. Više od 100.000 hemijskih reakcija se dešava u svakoj sekundi u svakoj ćeliji tela. To ne bi moglo da se izvedene bez energije biofotoma (nijedna laboratorija ne svetu nije u stanju da u jednoj sekundi izvrši takve hemijske reakcije posebno ako ne bi koristila i energiju kao podstrekač procesa)

Ćelijsko obnavljanje. Ćelije se obnavljaju zapanjujućom brzinom od nekoliko miliona puta u sekundi. Nauka odavno nije u stanju da objasni ovo na fizičkom nivou. Možda je objašnjenje, biofoton!

Brzina biološke transmisije. Zamislite koliko je informacija i kojom se brzinom one prenose kroz naše telo, kada bi to trebalo sve odštampati trebalo bi nam minimum sto godina da to pročitamo (to sigurno nije hemijski zapis).

Ljudski genom. Sve više se veruje da DNK uz pomoć vode (voda stvara kvarkove) i biofotona čuva čitave bibliotetke informacija o našem organizmu i njegovoj funkciji na submikroskopskom nivou.

Iz gore navedenog teksta može se zaključiti da je funkcionisanje našeg tela veoma kompleksno. Nažalost, trenutna implicitna pretpostavka moderne medicine je da ćelije predstavljaju samo zbirke nezavisnih biohemijskih puteva, što je po nama daleko od realnosti. Jer ćelija sama za sebe nema nikakvu funkciju ali u sklopu jednog organa one na neki način moraju da zajedno funkcionišu i komuniciraju a to je samo putem biofotona, jer je to način da se prenese informacija šta i kada treba uraditi da bi se funkcija održala.

Šta je to što može uticati na biofotonsku komunikaciju među ćelijama.

Mnoge stvari mogu uticati na biofotonsku komunikaciju tj  da izazovu disbalans na kvantno energetskom nivou:

  • Stres je jedan od faktora koji definitivno utiče na kvantno energetski disbalans
  • Toksini, koje unosimo putem hrane, vazdušno zagađenje
  • Zračenje svih tehnoloških pomagala koje su u našem okruženju
  • Virusi, bakterije i paraziti

Jasno je da na mnoge od ovih stavki možemo uticati kako ne bi ugrozili kvantno energetsku komunikaciju unutar svog tela i tako izazvali pojavu bolesti.

Kvantna medicina, pregled

Već je poznato da mnoge istočne ljudske kulture koriste kvantno energetsku energiju za tretmane bolesti. U ovom slučaju ćemo izdvojiti posebno rusku naučnu zajednicu koja se najviše vremena bavila fundamentalnim naukama. Pa su posle više decenija razvili i aparaturu koju mi poznajemo kao kvantni analizator. Da pojasnimo malo sistem dejstva (dozvolićete da je ovo poprilično uprošćeno objašnjenje ali sa namerom da što je moguće više opis približimo osobama koje se ne razumeju preterano u fiziku i medicinu, hvala na razumevanju), naime ruski naučnici su uspeli da izmere kvantno energetski potencijal ljudskog organizma a i svakog organa pojedinačno. Na taj način višedecenijskim merenjem kvantno energetskog potencijala više stotina hiljada osoba oba pola i svih uzrasta stvorili su bazu podataka zdravog organizma. Merenjem kvantno energetskog potencijala mnogih pacijenata stvorili su bazu podataka kada je bolest u pitanju. Onda su osmislili aparat koji u telo pušta određenu frekvenciju nekog organa u telu, tako zvani ping (to vam je kao kada bacite u vodu kamen pa se na površini pojave talasi, aparat povratno registruje te talase, prevede ih u digitalni kod koji se kasnije ubacuje u bazu podataka i lekar na osnovu toga dobija informaciju u kakvom je energetskom disbalansu navedeni organ i koja je moguća bolest u pitanju kao i koji je potencijalno izazivač bolesti.

Ovaj vid dijagnostikovanja, kvantna medicina, može da otkrije mnoge bolesti koje još nisu postale akutne tj još nema simptoma (pojavom simptoma nastupa medicina i njene metode). Na taj način može se na vreme uočiti nekoliko godina u napred mogućnost nastanka neke bolesti, ovde podvlačimo karcinom (nauka i medicina kažu da je za nastanak raka debelog creva potrebno 5-8 god) Logika kaže da je bolje sprečiti nego lečiti, zar ne?!

Ovakav pregled može zameniti nekoliko nedelja obilazaka raznih lekara specijalista a i uštedeti mnogo para. Lekar dijagnostičar na ovakvom aparatu može videti potencijalni problem i pacijenta poslati kod lekara specijaliste na dodatne preglede, na taj način se mogu otkriti mnog bolesti u ranim fazama, što daje mnogo veće šanse za izlečenje. Nažalost kod nas se rak otkriva obično kada je III ili IV stadium. Kako mi danas živimo u ambijentu da imamo sve manje vremena za sebe, jer ko će nekoliko nedelja ići od lekara spacijaliste do drugog da bi se pregledao, kada mora da juri na posao, pa kući itd.. ovim načinom može za sat vremena izvrši pregled i da ukoliko ima problem, da ga lekar uputi kod lekara specijaliste na dalje pretrage, na taj način je izbegnuto mnogo dana obilazaka lekera a i poprilično štedi budžet.

A šta kada je već akutna faza bolesti prisutna tj  kada su se pojavili simptomi. Kao što je aparatom očitan kvantno energetski disbalans na njega se može dejstvovati u suprotnom polaritetu, npr ako je očitani parametar minusni aparat šalje kvantno energtski signal u pozitivnom parametru, i tako pomaže i ispravlja na kvantno energetskom nivou pa biofotoni normalno prolaze i prenose informaciju na ćelijsko nivou tj opet vrše svoju normalnu funkciju, ubrzanom metodom se pomaže organizmu da se samoisceli, nama lakše da razumemo podižemo imunitet orgnizma.

Naša iskustva u radu u savetovalištu pokazuju da su onkološki pacijenti koji su išli na tretmane za vreme i posle hemio ili zračne terapije mnogo brže i kvalitetnije smanjili nuspojave pomenutih terapija. Veoma često mi ne znamo šta je gore da li primarna bolest ili nuspojave pomenutih terapija.

Stoga Vam preporučujemo kvantnu terapiju

Mesto gde možete uraditi pregled na kvantnom analizatoru Poliklinika Naturalia

Za više informacija obratite nam se na 0616353018