LDN lek budućnosti

Ko će pobediti imunitet ili rak LDN lek budućnosti

Pratitenas na našem

Iako u perspektivi, kontrolisana klinička ispitivanja sa LDN u lečenju raka tek treba da se ostvare, od marta 2004. godine klinička “off label” upotreba ovog leka koje je sproveo dr Bihari na oko 450 pacijenata obolelih od raka – koji skoro svi nisu pozitivno odgovorili na standardne medicinske tretmane – ukazuje na to da više od 60% pacijenata sa karcinomom mogu imati velike koristi od LDNa u borbi protiv opake bolesti.
Od 354 pacijenata koje je dr Bihari redovno pratio, 86 pacijenata su pokazali objektivne znake značajnog smanjenja tumorske mase barem za 75%. Dok se 125 pacijenata stabilizovalo i / ili se kreće ka remisiji. Ovi rezultati koje je postigao dr. Bihari ozbiljno se razliku od uobičajenih rezultata klasičnim tretmanom lečennja: smrt izavana rak ili totalno ilečenje. LDN terapija predstavlja održivu treću alternativu, moguće dugoročne stabilizacije i / ili postepeno smanjenje tumorske mase. Što po nama kupuje vreme za ostale terapije ujedno i podiže kvalitet života (primedba Vera u Život).

Tako, da sa upotrebom LDN, rak može – u nekim slučajevima – da postane kontrolisana hronična bolest. Pacijenti imaju mogućnost da žive bez simptoma, u mnogim slučajevima, teških nuspojava hemoterapije i zračenja (kao i kod imunofana ako ne i bolje prim Vera u Život).

LDN lek budućnosti

Kako funkcioniše
LDN (Low Dose Naltrexon)  može uticati na rast tumora kroz kombinaciju tri moguća mehanizma:

  1. Indukcijom povećanja met-Enkefalina (endorfina proizveden u velikim količinama u adrenalinskim medullama) i beta-endorfina u krvotoku;
  2. Indukcijom povećanja broja i gustine opijatnih receptora na tumorskim ćelijskim membranama, čineći ih tako mnogo osetljivim na dejstvo inhibicije rasta na već prisutnom nivou endorfina, koji indukuje apoptozu (ćelijsku smrt) u ćelijama raka;
  3. Povećanjem broja ćelija prirodnih ubica (NK) kao i njihovom aktivnosću i brojem oktiviranih limfocita CD8, koji sasvim odgovara  porastu nivoa endorfina. (sažetak)

Karcinomi koji po dr Bihariju pozitivno reaguju na LDN:
rak bešike, karcinom dojke (mi poznajemo nekoliko žena pacijenata koje već duže godina koriste LDN i imaju dobre rezultate), rak debelog creva i rektuma, glioblastom, rak jetre, rak pluća (krupno ćelijski), limfocitna leukemija (hronična), limfoma (Hodgkin i Non-Hodgkin), maligni melanom, multipli mijelom, neuroblastoma, rak jajnika, rak pankreasa, rak prostate (leči), karcinom bubrega, rak grla, rak materice.

LDN i šta nam budućnost donosi Ako su rezultati ispitivanja LDNa kod određenih vrsta kancera pozitivni, lek bi eventualno mogao postati dodatni oslonac u lečenju raka – suportivna ali i dopunska terapija (kao i kod imunofana ako ne i bolje ) zajedno sa hemoterapijom, zračenjem i drugim terapijama – ili čak zamena za tekuće terapije, kao primarni tretman za one kancere koji pokazuju mali odgovor na standardne terapije

Za više informacija kontaktirajte nas
0616353018
office@verauzivot.com