LEČENJE RAKA VITAMINOM B17

LEČENJE RAKA VITAMINOM B17, na zapadu ga zovu leatril na istoku amigdalin

Lečenje raka vitaminom B17

Najzad, svi koji žele da primene ovu terapiju moraju znati da: Vitamin B17 nije čudotvorni lek. Takav lek za rak ne postoji, ne zato što je rak neizlečiv, već zato što je pojava kancera, po teoriji dr. Krebsa, posledica ukupnog poremećaja metabolizma, a tumor samo jedna vidljiva manifestacija tog poremećaja koja počinje na jednom organu, a zatim se širi na čitav organizam. »Laeteril« (vitamin B17) samo je jedan hranjivi sastojak, čijim se unošenjem, rak ne povlači automatski.

SAMO UZIMANJEM VITAMINA B17 NIŠTA SE NE MOŽE POSTIĆI, AKO SE ISTOVREMENO I DRUGI NEOPHODNI ELEMENTI U ORGANIZMU NE DOVEDU U METABOLIČKI BALANS.

Lečenje raka vitaminom B17, ovo je u lečenju raka najvažnije jer su svi biohemijski procesi u organizmu medjuzavisni. Da bi vitamini delovali (bilo koji) mora biti dovoljno lučenje enzima koji te vitamine razgradjuju i sprovode u sva tkiva. Da bi se enzimi lučili u dovoljnoj meri moraju biti stimulisani nekim drugim hranjivim sastojcima, koji se takodje moraju uneti u organizam. Ceo ovaj sistem je kompleksan, kompatibilan i prirodno definisan. Svako narušavanje ovog sistema (na primer genetskim modifikovanjem biljaka koje su prirodna ljudska hrana) proizvodi lančanu reakciju. Tako smo već naveli da su u Australiji genetski modifikovali detelinu koju su pasle ovce i eliminisali iz nje upravo nitriloside tj. Vitamin B17.

Lečenje raka vitaminom B17, tako, ma kolike doze “Vit B17” se uzimale, on se neće korisno razgradjivati ako u organizmu nedostaju pankreatski enzimi koji mogu da rastvore opnu maligne ćelije ili neki minerali. Posebno je važan cink. Cink vrši transport nitrilosida kroz tkiva. Kod davanja injekcija “Laetrila” za prodiranje kroz tkivo neophodan je i dimetil-sulfooksid (DMSO). U terepiji se daju i velike količine vitamina C (jedini način je intravenozno od 30gr do čak 100gr, to pod kontrolom lekara), kao i emulzionisani vitamini A i E, a posebno vitamin B15. Daju se su i neki drugi minerali i antioksidanti.

Kako bi trebalo da izgleda doziranje Amigdalina (Vitamina B17)

Lečenje raka vitaminom B17, ovo je doziranje terapije Vitamina B17 (amigdalina) kako su nam rusi preneli.

AMIGDALIN ( vitamina B17 ) gorkih badema
U skoro svim slučajevima raka , kada je se B – 17 uzima u visokim dozama , tumori raka će se smanjiti .
Amigdalin u gorkom ulju badema .
Ulje sadrži amigdalina ( vitamin B- 17) 2-4 puta više ( koncentracija po jedinici mase ) od gorkih badema .
Za sprečavanje , možete da popijete u toku dana ne više od 1 kašičice za kafu 1,ml.

U lečenju kod obolelih od karcinoma-koristiti na sledeći način .

Prva nedelja po jedna kafena kašičica , ujutro i uveče.
Druga nedelja – 3 kafene kašičice dnevno . Tri puta dnevno po jedna .
Treća nedelja – 4 kafene kašičice . 4 puta dnevno po jedna .
Onda pauza – 1 nedelja .
Nakon pauze ,
Prva nedelja posle pause – 3 kafene kašičice dnevno . Tri puta dnevno po jedna .
Druga nedelja posle pauze – 2 kašičice dnevno . Dva puta po jedna dnevno.
Treća nedelja – 3 kašičice . Tri puta dnevno po jedna .
Četvrta nedelja . – 2 kašičice . Dva puta po jedna dnevno.
Onda pauza – 1 nedelja .
Od trećeg meseca samo 2 kašičice 2 puta dnevno .

Почти во всех случаях при онкозаболеваний, когда B-17 принимается в больших дозах, раковые опухоли стягиваются.
Амигдалин в масле горького миндаля.
Масло содержит амигдалина (витамина В-17) в 2-4 раза больше (по концентрации на единицу массы), чем ядра горького миндаля.
Для профилактики можно пить в день не более 1 чайной ложке (2 раза в день по кофейной ложке).
При лечении – доведите прием масла горького миндаля до 2 – 3 чайных ложек в день. Увеличивать дозу приема на 1 кофейную ложку в неделю.
Первая неделя по 2 кофейные ложки, утром и вечером.
Вторая неделя – по 3 кофейных ложки в день. Три раза в день.
Третья неделя – по 4 кофейных ложки. 4 раза в день.
Затем перерыв – 1 неделя.
После перерыва начинайте пить по 3 кофейных ложки в день в первую неделю.
Во вторую – по 2 чайных ложки в день.
Третья неделя – 3 чайных ложки.
Четвертая неделя. – по 2 чайных ложки.
Перерыв – 1 неделя.
С третьего месяца только по 2 чайных ложки 2 раза в день.

Za Vas će jedna kafena kašičica biti jednaka kao 500mg amigdalina (to vidite na kutiji) pa to primeniti prema navedenoj šemi.

Za više informacija kontaktirajte nas
0616353018
office@verauzivot.com