Petrolej i medicina


Reč ‘’kerozin’’ potice od engleske reči kerosene i grčke reči keros-vosak.To je smeša ugljovodonika C9-C16. On se dobija iz destilata direktne prerade nafte (Prokuvavanjem na 110-320 C). Petrolej (kerozin) sadrži primese jedinjenja sumpora, azota, ili kiseonika. U zavisnosti od hemijskog sastava i načina prerade nafte, od koje je dobijen kerozin, u njegov sastav ulaze;

-ograničeni alifatični ugljovodonici/20-60%

-nafteni (zasićeni ciklični ugljovodonici)-20-50%

-biciklični aromatski ugljovodonici-5-25%

-neograničeni ugljovodonici-do 2%.

Petrolej

U lekovite svrhe se koriste avijacijski i petrolej za osvetljenje (petrolej). U narodnoj medicini obično je upotrebljavan petrolej za osvetljenje, koji se koristio u lampama za osvetljenje prostorija, zvali su ga gas. Avijacijski kerozin se pojavio znatno kasnije i smatra se da je on čistiji, zbog čega se više preporučuje za lekovite svrhe. Postoje dve vrste avijacijskog kerozina-letnji i zimski. U zimski se dodaju smeše koje sprečavaju njegovo zamrzavanje, zbog čega se u medicinske svrhe koristi samo letnji.

Obzirom da se petrolej dobija iz nafte, lekovita svojstva nafte su i dejstva petroleja. Srednjovekovni lekar Avicena opisuje sledeća lekovita sredstva ‘’bele’’ nafte

-Petrolej pomaže kod bolova na nozi iznad kolena i kod bolova u zglobovima,

-Petrolej je koristan kod astme i dugotrajnog kašlja, u manjoj količini sa vrućom vodom,

-Petrolej ublažava oštre bolove (u crevima) i vetrove (gasove)

Savremeni lekari ukazuju na lekovita svojstva naftalanske nafte. Pod dejstvom naftalanske nafte šire se krvni sudovi, poboljšava apetit, pojačavaju funkcije žlezda unutrasnje sekrecije, normalizuje kiselo-alkalna ravnoteža, poboljšava razmena materija, smanjuje se krvni pritisak, ispoljava se protiv-upalno dejstvo i ublažavaju bolovi.

Nju su pili kao sredstvo protiv glista, kod vodene bolesti, grčeva …Gabianovo ulje-nafta koja se dobijala u gradu Gabijanu u Francuskoj zajedno sa voćnim sirupom se koristio kod bronhitisa, laringitisa, bronhijalne astme… Naš narod ga je koristio i tada su ga zvali gas, o tome je pisao i Josif Pančić.

U sastav petrolej ulaze i organska jedinjenja kiseonika u vidu fenola i kiselina. Fenol je karbolna kiselina-veoma jak antiseptik. Sumporna jedinjenja koče razvoj bakterija i primenjuju se protiv različitih mikroorganizama. Azotna jedinjenja se koriste za uništavanje infekcija.

Sve što je rečeno o lekovitim svojstvima nafte može da se odnosi na njen produkt-kerozin, koji sadrži primese kiseoničnih, sumpornih i azotnih jedinjenja.