Terapija non – Hočkinovog limfoma  uljem kanabisa

Terapija non – Hočkinovog limfoma  uljem kanabisa

Non – Hočkinovi limfomi su maligne bolesti kod kojih se proizvodi veliki broj klonskih malignih B  i T ćelija različitog stepena zrelosti tj. diferencijacije. Postoji preko 30 tipova Non – Hočkinovih limfoma  a podele se baziraju na poreklu limfoma. Prognoza i orijentacija za lečenje se procenjuju na osnovu  izgleda  preparata pod mikroskopom (procena stepena zrelosti malignih ćelija i procenat sličnosti sa zdravim ćelijama).

Po pitanju pomenutog gradusa zrelosti ovi limfomi su podeljeni obično u  dve grupe :

  • Nizak gradus : sporo –razvijajući limfomi
  • Visok gradus : agresivni limfomi

Terapija non – Hočkinovog limfoma, predstavnik sporo – razvijajućih non- Hočkinovih limfoma je folikularni limfom. Uobičajeni znakovi bolesti su uvećanje limfnih čvorova na vratu, ispod pazuha, želuca, ili preponama, kao i umor, kratak dah, noćno znojenje i gubitak težine. Često, ljudi s FL nemaju očite simptome bolesti za dijagnozu.

Pored hemioterapije, tragalo se i za drugim metodama lečenja folikulanog non – Hočkinovog limfoma. Jena naučna studija je sprovela istaživanje u cilju otkrivanja  kanabinoidnih receptora na ćelijama ovog limfoma. Rezultati su sledeći :

Terapija non – Hočkinovog limfoma, rezultati pokazuju da su CB1 i CB2 receptori  izraženi kod nekih vrsta non –Hočkinovovog  limfoma tipa B ćelija. Izuzetno naglašena varijabilna ekspresija uz dobro diferentovane i zrele tumorske ćelije limfoma pokazuje da kanabinoidni receptori mogu biti potencijalna meta za  terapijske intervencije. Lečenje sa stabilnim endkanabinoid analogom R (+) – MA dovodi do nastanka apoptoze ( programirane ćelijske smrti) tumorskih ćelija folikularnog limfoma eksprimirajući veći broj CB1 i CB2 receptora. Nadalje, smanjen je rast in vivo tumorskih ćelija folikularnog i mantle cell limfoma  nakon primene  intratumoralne injekcije od R (+) – MA. Ovi kumulativni podaci pokazuju da bi endokanabinoidni sistem mogao biti deo buduće terapije za određene maligne limfome.

Samim tim dolazimo do zaključka da će upravo prirodni kanabinoidi konopljinog ulja dati još bolje rezultate u lečenju.

Terapija non – Hočkinovog limfoma, najnovija otkrića kod ovog tipa karcinoma ukazuju da LDN daje dobre rezultate.

Za više informacija kontaktirajte nas
0616353018
office@verauzivot.com