Testovi na lajmsku bolest

Dva najčešća dijagnostička testa na Lajmsku bolest (borrelioza) su: enzimski imunosorbentni test (ELISA) i Vestern blot. Oba ova testa krvi mere prisustvo antitela koji se formiraju u telu ako ste zaraženi sa Borrelia burgdorferi, bakterijom koja uzrokuje Lajmsku bolest

Testovi na lajmsku bolest
Testovi na lajmsku bolest

Prema Međunarodnom društvu za Lajmsku i pridružene bolesti (ILADS), testovi nisu uvek pouzdani, da bi se postavila konačna dijagnoza Lajmske bolesti (borrelioze). I ELISA i Vestern Blot su indirektni testovi, jer mere odgovor antitela na infekciju, a ne samu infekciju. Međutim, može proći nekoliko nedelja da se generiše dovoljno antitela da budu otkrivena ovim testovima. Kao rezultat toga, krvni test može dati lažno negativne rezultate, čak i ako ste zaraženi Borreliom.

ELISA – Ovo je test koji se koristi kada se prvi put sumnja na lajmsku bolest. On meri nivo antitela protiv bakterija Borrelije izazivača Lajmske bolesti. Prema centrima za kontrolu i prevenciju bolesti, ukoliko se test dokaže negativnim za antitela, ne preporučuje se dalji test. Ako je ELISA pozitivna ili nejasna, preporučuje se drugi test da bi se potvrdila bolest. Međutim, ELISA je lažno negativna gotovo u 50% slučaja. Na žalost, mnogi ljudi se nikada ne testiraju nakon ove tačke jer im lekari kažu im da nemaju lajmsku bolest iako mogu biti zaraženi.

VESTERN BLOT – Ovaj test se izvodi kao druga faza da bi se potvrdio pozitivan rezultat ELISA testa. Takođe se testira na antitela, ali izveštava o reaktivnosti na panel od 10 različitih proteina koji se nalaze u bakterijama izazivačima Lajmske bolesti. Prema CDC-u, 5 panela mora biti pozitivno za sveukupni pozitivan rezultat testa Vestern blot.

Ovo se generalno smatra najpouzdanijim trenutno dostupnim testom (mada se procenjuje da je tačan samo 80%, čak i u najboljim laboratorijama). Mnogi lekari neće razmotriti korišćenje ovog testa, osim ako je ELISA pozitivna, čime nedostaje važan dijagnostički alat.

Neki stručnjaci i naučnici veruju da postoji pet vrlo specifičnih opsega na testu Vestern blot-a koji su vrlo indikativni za lajmsku bolest, trake sa brojevima 23, 31, 34, 39 i 93. Ako je bilo koji od ovih panela pozitivan i pacijent doživljava simptoma lajmske bolesti, oni smatraju da je lečenje Lajmske bolesti  opravdano.

Da biste dobili najtačnije moguće rezultate ispitivanja krvi, tražite od svog lekara da koristi oba testa ELISA i Vestern blot. Ako kod državnog lekara dobijete uput samo za ELISA test svaet je da u privatnoj režiji uradite i Vestern Blot test. Pošto se rezultati i interpretacija krvnih pretraga razlikuju od laboratorija do laboratorija, pitajte svog lekara da li bi bilo moguće poslati krv u više laboratorija.

Ostali testovi na Lajmsku bolest

Testovi na lajmsku bolest
Testovi na lajmsku bolest

Horowitz Upitnik – U svetu medicine se koristi jedan upitnik Horowitz Lajmski Upitnik koji ima za cilj da pomogne i pacijentima a i lekarima u dijagnostikovanju Lajmske bolesti. Ukolilo sumnjate da imate Borreliozu (Lajmska bolest) popunite ovaj upitnik i ukoliko rezultati koje dobijete ukazuju na mogućnost infekcije sw tim rezultatima se obratite vašem lekaru. Popunite upitnik ovde…

PCR – Dvostepeni testovi na antitela su okosnica laboratorijskog ispitivanja na lajmsku bolest. Međutim, testovi lančane reakcije polimeraze (PCR) se češće koriste u kliničkim okruženjima. PCR testiranje se koristi za identifikaciju trenutne infekcije ako imate simptome Lime-a koji nisu postali bolji nakon lečenja. Ovaj test otkriva DNK bakterije Borrelije izvučene iz inficiranog zgloba (obično sinovijalne tečnosti). Pozitivan PCR test skoro uvek vam garantuje da imate Lajmsku bolest, ​​zavisno od tačnosti laboratorije koja je obavila test. Međutim, i ovi testovi mogu biti sa lažno negativnim rezultatima.

C6-PEPTIDE TEST – dostupan od 2000. godine, Lime C6 peptidni ELISA prilično se razlikuje od sadašnjeg ELISA testa. Ovaj test razvijen je na Univerzitetu Tulane, ovaj test potvrđuje izloženost kod više od 60% pacijenata. Međutim, kao i drugi testovi, i dalje ima mnogo lažno negativnih rezultata.

CO-INFEKCIJE – Zatražite od svog lekara da razmotri i testiranje na ko-infekcije kao što su Babesia, Ehrlichia i Bartonella, jer je otkriven sve veći broj krpelja koji nose i prenose više infekcija, kao i testove i lečenje nekih od ovih infekcija. su različiti od onih za lajmsku bolest. Ovo je primećeno i kod pacijenata koji su dolazili u Polikliniku Naturalia zbog Lajmske bolesti.

ZATRAŽITE KOPIJU SVIH REZULTATA TESTA

Zapamtite, imate pravo kao pacijent da zatražite testiranje za koje smatrate da je potrebno i da zadržite kopije rezultata. Važno je voditi tačne podatke, a možda će vam biti od koristi čuvanje kopija medicinske dokumentacije za buduću upotrebu, jer je borba protiv Lajmske bolesti dugotrajna.

Preuzeto sa…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *