20 studija da THC leči rak

Šta je CBD ulje


THC i njegov anti kancer potencijal

Saznaj više na našem video kanalu

U poslednje vreme bilo je dosta buke oko Kanabisa. Više država širom SAD kao zemlje širom sveta su uspešno legalizovale upotrebu kanabisa u medicinske svrhe. Parlament Urugvaja nedavno je izglasao da se u toj zemlji kompletno pravno reguliše upotreba kanabisa. Ovo je dobra vest jer su zdravstvene prednosti kanabisa ogromne, to podvrđuje više medicinskih i naučnih studija. Sa druge strane, argumenti protiv korišćenja marihuane se obično objavljuju u psihijatrijskim časopisima, koji nemaju naučni dokaz da je kanabis štetan po ljudsko zdravlje. Sve psihološke procene od uzimanja kanabisa kod pacijenata se u velikoj meri zasnivaju na pretpostavkama, sugestijama i opservaciji. Kada pogledamo stvarni naučni pristup vezan za kanabis, zdravstvene koristi mogu biti nepobitne i velike. Dakle, na osnovu čega protivnici kanabisa zasnivaju svoje tvrdnje? U svakom slučaju ne na osnovu naučnih činjenica! Negativna ikonotacija upotrebe marihuane je zasnovana na pretpostavljenim psihotropičnim efektima prilikom korišćenja marihuane. Sa druge strane nema jasnih naučnih dokaza da marihuana izaziva psihotropične efekte. No na svu sreću kanabis je od nedavno u fokusu medicinskih istraživanja kao moguće terapeutsko sredstvo u tretmanu obolelih od raka.

Kanabis(konoplja) je odličan primer kako se programira ljudski um. Dok rastemo stalno nas uče da je konoplja loša, što je i istinito, ali ne sve iz konoplje je štetno što je takođe istinito. Ova industrijska biljka ima neverovatne mogućnosti. I to u prehrambenoj, medicinskoj, tekstilnoj, automobilskoj i dr industrijama. Do pedesetih godina prošlog veka upotreba konoplje je bila izuzetno velika, napomenimo da je u ondašnjoj Jugoslaviji centar berze za konoplju bio u Odžacima, Srbija je proizvodila 25% ukupnih potreba Evrope ili 6% svetskih potreba. Ali onda je u zaštiti raznih korporacijskih interesa raznih industrija proglašena za drogu i kao takva je izbačena iz upotrebe. Na svu sreću konoplja se polako ali neumitno vraća u industriju. Jedan od primera je i automobilska, energetska, industrija. Automobil napravljen od konoplje je jači od čelika, a može da troši ulje konoplje kao gorivo. Henri Ford je pokazao ovo pre mnogo godina kada je svoj prvi automobil napravio gde su pojedini delovi bili od konoplje. Konoplja zapravo ima mogućnost da se korisit na preko 50.000 načina!

Hajde da pogledamo šta nauka kaže o kanabisu i borbi protiv raka. Iako je dokazano da je Kanabis pokazao izuzetnu efikasnost kod mnogih zdravstvenih problema, mi ćemo se fokusirati samo na rak kao bolest i učinak kanabisa. Kanabinoidi mogu biti veoma dobri u borbi protiv raka. Kanabinoidi se odnose na bilo koju od grupa sličnih jedinjenja koja uključuju kanabinol i aktivne sastojke kanabisa. Oni aktiviraju kanabinoidne receptore u telu. Samo telo proizvodi jedinjenja koja se nazivaju endokanabinoidi i oni igraju ulogu u mnogim procesima u organizmu koji pomažu da se stvori zdravo okruženje. Kanabinoidi takođe igraju ulogu u podizanju i regeneraciji imunog sistema. Organizam se najbolje regeneriše kada je zasićen fito-kanabinoidima. Kanabinoidi se takođe nalaze u kanabisu. Važno je napomenuti da se kanabinoidi mogu naći u izobilju u konoplji i kanabisu. Jedan od glavnih razlika između konoplje i kanabisa je jednostavno u sadržaju THCa, konoplja sadrži samo 0,3% THCa, dok kanabis sadrži 0,4% THCa ili više (praktično gledano obe biljke su vrste Cannabis sativa.) Kanabinoidi su dokazali da svojim uticajem smanjuju ćelijsku masu raka, jer imaju veliki uticaj na obnovu i podizanje imunog sistema. Iako svaka vrsta kanbisa nema iste rezultate u lečenju, sve više i više se pacijenata vidi napredak u smanjenju raka u relativno kratkom vremenskom periodu upotrebom kanabisa.

The History of Cannabis as Medicine – Dr. Raphael Mechoulam

This clip is ABSOLUTELY Fascinating, showing us clear examples of #cannabis has been used as medicine for thousands of years, including the first ever documented epilepsy case where cannabis was used to treat the condition. It will blow your mind for sure. Explained by Dr. Raphael Mechoulam Source: https://youtu.be/KKLqGwnw29Y

Publicerat av MARIJUANADoctors.com Lördag 22 oktober 2016

Prilikom pregleda ovih naučnih radova, imajte na umu da je kanabis mnogo efikasniji u medicinske svrhe kada se jede nago kada se puši.

Ispod su 20 medicinskih studija koje dokazuju da kanabis može biti efikasan način za lečenje i mogući lek za rak. Imajte na umu da je ovo veoma kratak spisak studija koje podržavaju upotrebu medicinskog kanabisa THC. Molimo Vas da nastavite i Vi vaše istraživanje, nadamo se da je ovo dobra polazna tačka za više saznanja o medicinskom delovanju THC.

Rak mozga

  1. Sprovelo Odeljenje za biohemiju i molekularnu biologiju na Univerzitetu Complutense u Madridu, studija objavljena u britanskom časopisu British Journal of Cancer, ova studija je utvrdila da tetrahidrokanabinol (THC) i drugi kanabinoidi inhibiraju rast tumora. Ovo je prva klinička studija u cilju procene kanabinoidnim antitumorskih akcija. Kanabinoidno doziranje je bilo bezbedno i ostvareno je sa nula psihoaktivnih efekata. Otkriveno je da je THC doveo do smanjenja tumora na mozgu kod dva od 9 pacijenata.
  1. Studija objavljena u časopisu Neuroscience ispitivala biohemijska dešavanja kod akutnog oštećenja neurona i sporo progresivnih, neurodegenerativnih bolesti. Studija je sprovedena snimanjem na MR i praćenjem THC (glavna aktivna jedinjenja marihuane) iotkriveno je da je smanjena povreda neurona kod oglednih pacova. Rezultati ove studije pružaju dokaze da kanabinoidni sistem može da služi da zaštiti mozak od neurodegeneracije.
  2. Studija objavljena u The Journal of Pharmacology And Experimental Therapeutics je dokazala činjenicu da kanabinoidi poseduju antitumorska svojstva. Ova studija ispituje efekat kanabidiola (CBD, ne psihoaktivnog kanabinoidnog jedinjenja) na ćelijama glioma kod ljudi. Dodavanje kanabidiola dovelo je do dramatičnog pada u preživljavanju glioma . Studija zaključuje da je kanabidiol ima značajnu antitumorsku aktivnost.

4.. Studija objavljena u časopisu Molecular Cancer Therapeutic ističe kako su tumori mozga veoma otporni na tekuće antikancerogene tretmane, što je razlog de se pronađu nove terapijske strategije koje bi smanjile lošu prognozu pacijenata obolelih od ove bolesti. Ova studija je takođe prikazala preokret tumorskih aktivnosti umultiformama glioblastoma.

Rak dojke

5.. Studija objavljena u američkom US National Library of Medicine, sprovedena od strane California Pacific Medical Centre utvrđenoje da kanabidiol (CBD) inhibira humani rak dojke, invaziju i ćelijsku proliferaciju. Oni su takođe prikazali da CBD značajno smanjuje masu tumora.

6.Studija objavljena u The Journal of Pharmacology and Experimental Therapeutics  utvrdila je da THC, kao i kanabidiol dramatično smanjuje rast ćelija raka dojke. Oni su potvrdili potencije i efikasnost ovih jedinjenja.

7.Studija objavljena u Journal Molecular Cancer pokazala je da THC smanjuje rast tumora i tumorsku masu. Oni su utvrdili da kanabinoid inhibira proliferaciju ćelija raka, indukuje apoptozu ćelija raka i utiču na angiogeneze tumora (sve dobre stvari). Ova studija pruža jak dokaz za korišćenje kanabinoida u osnonoj terapiji za tretman raka dojke.

8.. Studija objavljena u Spisima National Academy of Sciences Sjedinjenih Američkih Država (PNAS) utvrđeno da kanabinoidi inhibira proliferaciju ćelija raka dojke.

Rak pluća

9. Studija objavljena u časopisu Oncogene,od strane Harvard Medical Schools Experimental Medicine Department utvrdila je da THC inhibira faktor rasta indukovanih ćelija raka u epitelu pluća kao i migraciju ćelija raka. Oni idu dotle da navode da se istraži kako da molekuli THC nova terapija u kontroli rasta metastaza opojedinih kancera pluća.

10. Studija objavljena od strane US National Library of Medicine, Instituta za toksikologiju i farmakologiju, iz Odeljenja za opštu hirurgiju u Nemačkoj utvrđeno da kanabinoidi inhibiraju invaziju ćelija raka. Efekti su potvrđeni u osnovnim ćelijama tumora kod pacijenta sa rakom pluća. Sve u svemu, podaci ukazuju da kanabinoidi smanjuju invazivnost ćelija raka.

11.. Studija objavljena od strane US National Library of Medicine, sprovedena na Harvard Medical School istraživala je ulogu kanabinoidnih receptora u ćelijama raka pluća. Determinisali su efikasnost i predložili da treba da se koristi za lečenje raka pluća.

Rak prostate

12. Studija objavljena u US National Library of Medicine pokazuje smanjenje ćelija raka prostate delovanjem kroz kanabinoidne receptore.

13.. Studija objavljena u US National Library of Medicine navedeno više studija koje dokazuju efikasnost kanabisa kod raka prostate.

14.. Još jedna studija objavljena od strane US National Library of Medicine gde je utvrđeno da su klinička ispitivanja CBD protiv karcinoma prostate je obavezna. Oni su utvrdili da kanabidiol značajno inhibira vitalnost ćelija.

Rak Krvi

15. Studija objavljena u časopisu Molecular Pharmacology nedavno je pokazala da kanabinoidi indukuju inhibiciju rasta i apoptozu u ćelijama limfoma.Studija je podržan donacijama od strane Swedish Cancer Society, The Swedish Research Council i Cancer Society Stockholm.

16. Studija objavljena u International Journal of Cancer takođe je utvrdila i ilustrovala da kanabinoidi vrše antiproliferativne i proapoptotične efekte u različitim tipovima raka i u ćelijama limfoma kore mozga.

17.. Studija objavljena u US National Library of Medicine sprovedena od Odeljenje za farmakologiju i toksikologiju, Virdžinija Komonvelt univerziteta, utvrdila je da kanabinoidi indukuju apoptozu ćelija leukemije.

Rak usne šupljine

18.. Studija objavljena od strane US National Library of Medicine prikazuje da su kanabinoidi snažni inhibitori ćelijskog disanja i da su toksični za visoko maligne tumore usne šupljine.

Rak jetre

19. Studija objavljena od strane US National Library of Medicine utvrđeno je da THC, smanjuje vitalnost ljudskih HCC ćelijskih linija i smanjuje rast.

Rak pankreasa

20. Studija objavljena u The American Journal of Cancer utvrđenoje da su kanabinoidni receptori u ćelijskim linijama tumora pankreasa izraženi na mnogo višim nivoima nego u normalnom tkivu pankreasa. Oni takođe smanjuju rast tumorskih ćelija, a inhibira širenje tumorskih ćelija pankreasa.

Izvori:

Svi izvori u ovom članku su istaknuti. Kliknite na istaknute delove teksta da ih pročitate.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *