Vera u život naša misija


Saznanje da bolujete od raka predstavlja za Vas šok, sav vaš svet se odjednom ruši to je nemoguće to se uvek dešava nekom drugom a ne vama!

Svesni situacije u kojoj se osoba obolela od raka nalazi a u nameri da pomognemo osnovano je Udruženje Vera u Život.

Iz dugogodišnje profesionalne prakse kao i iz ličnih iskustava svesni smo da je neznanje najveći neprijatelj u borbi protiv bolesti.

Udruženje „Vera u Život“ je koncipirano kao savetovalište sa ciljem da se prenese znanje o borbi protiv bolesti iz svih svera koje imaju načni pristup toj problematici. Naš stav je, da je integrativna medicina (klasična medicina i alternativa) tj holistički pristup pacijentu onaj koji će doneti najviše rezultata u borbi protiv bolesti.

Svako od članova Udruženja „Vera u Život“ će vam ponuditi svoje viđenje borbe protiv bolesti, a sve u nameri da Vi sami razlučite koja je metoda pristupa borbe protiv bolesti najbolja za vas.

Mi verujemo da se lek protiv bolesti krije u vama jer ste je svojim načinom života i prouzrokovali (stres, toksikacija teškim metaima, loš način ishrane, loš životni ambijent i sl), pa tako samo Vi i možete da utvrdite koji je vaš put.

Znajte:

  • Obično se bolest otkriva kada je u III ili IV fazi, i tada samo neke od radikalnih medicinskih terapija (hemioterapija, zračenje, hirurgija) mogu da smanje tumorsku masu kako bi se kupilo vreme za alternativni način borbe.
  • Remisija je stanje odsutnosti aktivnosti bolesti ili ti prolazno popuštanje nekih simptoma kod pacijenata koji imaju poznatu hroničnu bolest, tada treba primeniti sve ono što alternativna medicina koristi u lečenju već hiljadama godina. Na taj način se može sprečiti recidiv blesti.

Dolaskom u naše savetovalište imaćete priliku kao mnogi pre vas da dobijete odgovore na pitanja kao i savete šta i kako.

Na našoj web stranici pročitajte sve načinima kako da se borite protiv bolesti.

Za više informacija obratite nam se na 0616353018

Zapamtite Vera, jer život je čudo!